Giáo Dục

Tuyển tập 30 đề thi giữa học kì 2 Toán 12 có đáp án – Phạm Hùng Hải

Tài liệu này gồm 181 trang do TS Phạm Hưng Hải chủ biên, gồm 30 đề thi giữa kì 1 môn Toán 12 có đáp án. Các đề được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm 100% với 50 câu hỏi và câu hỏi, thời kì làm bài là 90 phút. Tài liệu hỗ trợ ôn tập lớp 12 sẵn sàng cho kì thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 sắp tới.

Chuyên đề 1: GK2 Trắc nghiệm Toán 12 Quế Võ 1 – Bắc Ninh 1.
Đề 2: Đề thi thử GK2 Toán 12 Yên Phân 2 – Bakuzan 7.
Đề 3: Đề thi thử GK2 Toán 12 Hong Lin – Hatin 13.
Đề 4: Đề thi thử GK2 Toán 12 Hàn Thuyên – Bắc Ninh 19.
Đề 5: Đề thi thử GK2 Toán 12 Kimson A – Ninh Bình 24.
Đề 6: Trắc nghiệm GK2 Toán 12 Nguyễn Thị Minh Kai – Hatin 30.
Đề 7: Đề thi thử Toán 12 GK2 Chuyên Quang Trung – Bình Phước 36.
Đề 8: Đề thi thử GK2 Toán 12 SGD – Nghệ An 42.
Đề 9: Đề thi GK2 Toán 12 Chuyên Đại Học Vinh-Nghệ An 48.
Đề 10: Ôn thi GK2 Toán 12 Nguyễn Dân Đạo-Bakunin 54.
Đề 11: Đề thi thử GK2 Toán 12 Chuyên Thái Bình-Thái Bình 60.
Đề 12: Ôn thi GK2 Toán 12 Chuyên Ramson – Thanh Hóa 66.
Đề số 13: Đề thi thử Toán GK2 12 Lương Thế Vinh – Hà Nội 71.
Đề số 14: Đề thi GK2 Toán 12 Samsung-Thanh Hóa 77.
Đề 15: Đề thi thử GK2 Toán 12 Quảng Xương – Thanh Hóa 83.
Đề số 16: Đề thi GK2 Toán 12 Việt Yên số 1 – Bắc Giang 89.
Đề số 17: GK2 Toán 12 ôn thi chuyên KHTN – Hà Nội 94.
Đề số 18: 12 Chuyên Đề thi thử Toán GK2 Hạ Long-Quảng Ninh 99.
Câu 19: Đề thi thử GK2 môn Toán 12 Yen Pyeong 1 – Bakunin 104.
Đề số 20: Đề thi thử GK2 môn Toán 12 Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa 109.
Đề số 21: 12 Chuyên Đề thi thử Toán GK2 Nguyễn Trãi-Hải Dương 115.
Đề số 22: Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 chuyên GK2 Câu hỏi trắc nghiệm Hook-Fue 122.
Câu hỏi số 23: Đề thi GK2 Toán 12 Trannanton-Quang Ninh 128.
Câu 24: Đề thi thử GK2 Toán 12 Kinh Môn-Hải Dương 134.
Câu 25: Đề thi GK2 Toán 12 Yên Dìn 1 – Thanh Hóa 140.
Câu số 26: Đề thi GK2 Toán 12 Mai Anh Tuấn-Thanh Hóa 145.
Câu 27: Đề thi thử Toán 12 GK2 lần 1 – Thanh Hóa 150.
Đề số 28: Vĩnh Phúc lần 2 155 Đề thi chuyên GK2 Toán 12.
Câu 29: Đề thi thử GK2 Toán 12 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng 161.
Câu 30: Đề thi GK2 Toán 12 Yên Giá-Vĩnh Phúc 167.

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Tuyển tập 30 đề thi giữa học kì 2 Toán 12 có đáp án – Phạm Hùng Hải

[rule_3_plain]

Tài liệu gồm 181 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Phạm Hùng Hải, tuyển tập 30 đề thi giữa học kì 2 Toán 12 có đáp án; các đề được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời kì làm bài 90 phút; tài liệu hỗ trợ học trò lớp 12 ôn tập để sẵn sàng cho đợt rà soát khảo sát chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 12 sắp tới.

Đề Số 1: Đề Thi GK2 Toán 12 Quế Võ 1 – Bắc Ninh 1.
Đề Số 2: Đề Thi GK2 Toán 12 Yên Dũng 2 – Bắc Giang 7.
Đề Số 3: Đề Thi GK2 Toán 12 Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh 13.
Đề Số 4: Đề Thi GK2 Toán 12 Hàn Thuyên – Bắc Ninh 19.
Đề Số 5: Đề Thi GK2 Toán 12 Kim Sơn A – Ninh Bình 24.
Đề Số 6: Đề Thi GK2 Toán 12 Nguyễn Thị Minh Khai – Hà Tĩnh 30.
Đề Số 7: Đề Thi GK2 Toán 12 Chuyên Quang Trung – Bình Phước 36.
Đề Số 8: Đề Thi GK2 Toán 12 SGD – Nghệ An 42.
Đề Số 9: Đề Thi GK2 Toán 12 Chuyên Đại Học Vinh – Nghệ An 48.
Đề Số 10: Đề Thi GK2 Toán 12 Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh 54.
Đề Số 11: Đề Thi GK2 Toán 12 Chuyên Thái Bình – Thái Bình 60.
Đề Số 12: Đề Thi GK2 Toán 12 Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa 66.
Đề Số 13: Đề Thi GK2 Toán 12 Lương Thế Vinh – Hà Nội 71.
Đề Số 14: Đề Thi GK2 Toán 12 Sầm Sơn – Thanh Hóa 77.
Đề Số 15: Đề Thi GK2 Toán 12 Quảng Xương – Thanh Hóa 83.
Đề Số 16: Đề Thi GK2 Toán 12 Việt Yên Số 1 – Bắc Giang 89.
Đề Số 17: Đề Thi GK2 Toán 12 Chuyên Khoa Học Tự Nhiên – Hà Nội 94.
Đề Số 18: Đề Thi GK2 Toán 12 Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh 99.
Đề Số 19: Đề Thi GK2 Toán 12 Yên Phong 1 – Bắc Ninh 104.
Đề Số 20: Đề Thi GK2 Toán 12 Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa 109.
Đề Số 21: Đề Thi GK2 Toán 12 Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 115.
Đề Số 22: Đề Thi GK2 Toán 12 Chuyên Quốc Học – Huế 122.
Đề Số 23: Đề Thi GK2 Toán 12 Trần Nhân Tông – Quảng Ninh 128.
Đề Số 24: Đề Thi GK2 Toán 12 Kinh Môn – Hải Dương 134.
Đề Số 25: Đề Thi GK2 Toán 12 Yên Định 1 – Thanh Hóa 140.
Đề Số 26: Đề Thi GK2 Toán 12 Mai Anh Tuấn – Thanh Hóa 145.
Đề Số 27: Đề Thi GK2 Toán 12 Đông Sơn 1 – Thanh Hóa 150.
Đề Số 28: Đề Thi GK2 Toán 12 Chuyên Vĩnh Phúc Lần 2 155.
Đề Số 29: Đề Thi GK2 Toán 12 Phan Châu Trinh – Đà Nẵng 161.
Đề Số 30: Đề Thi GK2 Toán 12 Yên Lạc – Vĩnh Phúc 167.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Tuyển #tập #đề #thi #giữa #học #kì #Toán #có #đáp #án #Phạm #Hùng #Hải


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/tuyen-tap-30-de-thi-giua-hoc-ki-2-toan-12-co-dap-an-pham-hung-hai.html
Back to top button