Hình Ảnh

Từ lặp là gì? Phép lặp là gì? Ý nghĩa của chúng

Những từ lặp lại là gì? Phép lặp là gì?

1. Từ lặp có tức là gì?

Lặp từ hay “lặp từ” là việc lặp lại câu sau một từ đã có ở câu trước để tạo sự liên kết giữa các câu. Tùy theo mục tiêu của tác giả và nội dung của câu nhưng mà có thể lặp lại một từ hoặc hai từ hoặc nhiều từ.

2. Cho một số ví dụ về lặp từ.

Ví dụ 1: Một vần ươm lan trên cánh đồng và rung rinh trong gió. Tiếng hát trong trẻo như sương trên cỏ.

3. Lặp lại?

Câu được lặp lại sau một từ đã có trong câu trước để tạo sự liên kết giữa các câu. Tùy theo mục tiêu của tác giả và nội dung của câu nhưng mà có thể lặp lại một từ hoặc hai từ hoặc nhiều từ.

Sự lặp lại cũng có thể mang lại ý nghĩa tu từ, chẳng hạn như nhấn mạnh xúc cảm và ấn tượng, ngoài khả năng kết nối các phần có liên quan của văn bản.

4. Bạn có muốn lặp lại kiểu ko?

Các phương tiện được sử dụng trong phép lặp là:

  • Một yếu tố giọng (vần, nhịp) được gọi là lặp giọng.
  • Một từ được gọi là sự lặp lại.
  • Một cấu trúc cú pháp được gọi là lặp cú pháp.
1.1 Lặp lại giọng nói

Lặp là hiện tượng ngắt nhịp và ngắt nhịp đều đặn ở các câu trong văn bản. Vai trò của lặp giọng trình bày rất rõ trong thơ. Văn bản có thể tồn tại chủ yếu do các liên tưởng vần điệu và có thể ko có các liên kết ý nghĩa. (Phần vần in thẳng)

Ví dụ:

Có một cực / nút

Củ / có sừng

Banchon / lá

Cá / có vây

Tôi có một thầy cô giáo / cuốn sách

Có một đường chuyền / dao

Ngư dân / Búa …

(Ngoài phép lặp nhịp độ, còn có phép lặp cú pháp “a và b”. Các phép liên kết giữa các câu cụ thể thường được thực hiện đồng thời bằng nhiều phương thức liên kết và các phép liên kết này thuộc về các liên kết không giống nhau. Một liên kết cụ thể, hoặc một liên kết cụ thể, tạm thời bỏ qua các phương thức liên kết có thể có khác (ngày nay).

1.2 Các từ được lặp lại

Lặp lại lặp đi lặp lại một từ cụ thể ở các phần ít xa hơn của văn bản, tạo ra sự kết nối giữa các phần đó.

Ví dụ (các từ lặp lại được in liên tục):

Buổi sáng, em nhỏ dậy sớm và đi học. Nên dậy sớm và học bài là một thói quen tốt. Tuy nhiên, cần rất nhiều nỗ lực để tăng trưởng thói quen đó. Một cái lạnh kinh khủng. Nhưng em nhỏ đã vùng dậy và chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Tôi ngồi học.

1.3 Lặp lại cú pháp

Lặp lại cú pháp là việc sử dụng lặp đi lặp lại các kiểu cấu trúc cú pháp nhất mực (cho dù hoàn chỉnh hoặc đã được sửa đổi một tẹo) để làm cho một số văn bản có chứa chúng nhất quán. Lặp lại các cấu trúc cú pháp đơn giản và ngắn gọn để có hiệu quả và nhịp độ để tăng tính nhất quán (ví dụ: Vần X ở trên)

Ví dụ 1:

Cây tre, người người hùng lao động! Tore, người hùng đấu tranh!

Cấu trúc ngữ pháp của hai câu này như sau:

“Chủ đề-một dạng câu đặc thù” (nói lên sự ngưỡng mộ)

Xem thêm các bài viết mới: gì ?

..


Thông tin thêm

Từ lặp là gì? Phép lặp là gì? Ý nghĩa của chúng

[rule_3_plain]

Từ lặp là gì? Phép lặp là gì?
1. Từ lặp có tức là gì?
Lặp từ hay “lặp từ” là sự lặp lại ở một câu sau từ đã tồn tại ở câu trước, nhằm tạo sự liên kết giữa các câu. Có thể lặp lại 1 từ, 2 từ hoặc nhiều từ tùy theo mục tiêu của tác giả hoặc nội dung của văn bản.
2. Nêu một số ví dụ về lặp từ?
Ví dụ 1: Những bài hát thiếu nhi trải dài khắp cánh đồng, vi vu trong gió. Tiếng hát trong trẻo như giọt sương trên cỏ.
3. Sự lặp lại?
Là lặp lại ở một câu sau từ đã tồn tại ở câu trước, nhằm tạo sự liên kết giữa các câu. Có thể lặp lại 1 từ, 2 từ hoặc nhiều từ tùy theo mục tiêu của tác giả hoặc nội dung của văn bản.
Sự lặp lại, ngoài khả năng kết nối các phần có liên quan của văn bản với nhau, còn có thể mang lại các ý nghĩa tu từ như nhấn mạnh xúc cảm, ấn tượng, v… v…
4. Các kiểu lặp?
Các phương tiện được sử dụng trong phép lặp là:

Yếu tố ngữ âm (vần, nhịp), gọi là sự lặp lại ngữ âm.
Các từ, được gọi là lặp từ.
Cấu trúc cú pháp, được gọi là sự lặp lại cú pháp.

1.1 Sự lặp lại ngữ âm
Lặp âm là hiện tượng ngắt nhịp, ngắt nhịp đều đặn của các câu trong văn bản. Vai trò của phép lặp ngữ âm là điều hiển nhiên trong thơ. Có trường hợp văn bản tồn tại chủ yếu bằng liên kết vần, ko có liên kết về nghĩa. (vần được in thẳng)
Ví dụ:
Cực / có một nút
Củ / có sừng
Bánh chưng / lá
Cá / có vây
Giáo viên / có một cuốn sách
Vượt qua / có một con dao
Người đánh cá / cái búa…
(Ngoài sự lặp lại nhịp nhàng, còn có hiện tượng lặp cú pháp “a với b.” Sự liên kết giữa các câu cụ thể thường được thực hiện cùng một lúc bằng nhiều phương thức liên kết, và những liên tưởng này có thể thuộc các liên tưởng không giống nhau .Khi chúng tôi xem xét một liên kết nhất mực, hoặc một liên kết nhất mực, chúng tôi tạm thời bỏ qua các phương tiện liên kết có thể có khác. (Đang có mặt).
1.2 Các từ lặp lại
Sự lặp lại lặp đi lặp lại các từ nhất mực trong các phần ko quá xa nhau của văn bản để tạo kết nối giữa các phần đó.
Ví dụ (các từ lặp lại được in thẳng hàng):
Buổi sáng, Nhỏ dậy sớm đi học. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng bạn phải nỗ lực rất nhiều để có được thói quen đó. Lạnh kinh khủng. Nhưng Nhỏ đã đứng dậy và chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Con ngồi học bài.
1.3 Lặp lại cú pháp
Lặp lại cú pháp là việc sử dụng lặp đi lặp lại một kiểu cấu trúc cú pháp nhất mực (có thể còn nguyên vẹn hoặc đã được sửa đổi một tẹo) để tạo ra sự mạch lạc trong các phần của văn bản chứa chúng. Lặp lại các cấu trúc cú pháp đơn giản và ngắn gọn để có hiệu quả và nhịp độ, do đó tăng tính mạch lạc (ví dụ vần X. ở trên)
Ví dụ 1:
Tre, những người hùng lao động! Tre, người hùng đấu tranh!
Cấu trúc ngữ pháp trong hai câu này là:
“Chủ ngữ – dạng câu đặc thù” (tạo sắc thái cảm thán)

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?

TagsLà gì?

[rule_2_plain]

#Từ #lặp #là #gì #Phép #lặp #là #gì #nghĩa #của #chúng


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/tu-lap-la-gi-phep-lap-la-gi-y-nghia-cua-chung/
Back to top button