Tin Game

Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

Link xem trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay:

SE so với SGB: 1-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

Chơi trò chơi 3

LX vs GAM: 0-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:

1. 17h00: LX vs GAM

– Đội hình thể thao sang trọng: Coated – Killerqueen – Blazes – Wit / Shine – H3 / CBL.

– Đội GAM: Kiaia – Levi – Katie – Divkid / Style – Bye

2. 20h00: SE vs SGB

– Đội hình SBTC esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Winboiz – Palette.

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – Beanje – Froggy – Shogun – Talkie

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:

SE so với CES: 0-2

Chơi trò chơi 1

LX vs TF: 1-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

Chơi trò chơi 3

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 vào ngày 26 tháng 2:

1.17h00: LX vs TF

– Đội hình thể thao sang trọng: Coated – Killerqueen – Blazes – Wit / Shine – H3 / CBL.

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1 Kigai – Yoshino – Slader – Arte

2. 19h00: SE vs. CES

– Đội hình SBTC esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Winboiz – Palette.

– Đội hình Cerberus Esports: Pun / Pose – Fuk1 – Jane / Yado – Artemis – RONOP

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:

SGB ​​vs GAM: 1-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

TS vs SKY: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:

1. 17h00: SGB vs GAM

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – Beanje – Froggy – Shogun – Talkie

– Đội GAM: Kiaia – Levi – Katie – Divkid / Style – Bye

2. 20h00: TS vs SKY

– Đội hình bí mật của Team: Nagia / Hiro 02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.

– Bùng nổ Đội hình bầu trời: Ryuk / Sehin – Draktar – Glory – Amin – Elio.

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:

LX vs SE: 1-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

TS vs SGB: 0-2

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 vào ngày 20 tháng 2:

1. 17h00: LX vs ĐN

– Đội hình thể thao sang trọng: Coated – Killerqueen – Blazes – Wit / Shine – H3 / CBL.

– Đội hình SBTC esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity / Winboiz – Palette.

2. 20h00: TS vs SGB

– Đội hình bí mật của Team: Nagia / Hiro 02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.

– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – Beanje – Froggy – Shogun – Talkie

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:

GAM vs TF: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

CES vs SKY: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 vào ngày 19 tháng 2:

1. 17h00: GAM vs TF

– Đội GAM: Kiaia – Levi – Katie – Divkid / Style – Bye

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1 Kigai – Yoshino – Slader – Arte

2. 20h00: CES vs SKY

– Đội hình Cerberus Esports: Pose – Fuk1 – Jane – Artemis – Ranop

– Bùng nổ Đội hình bầu trời: Ryuk / Sehin – Draktar – Glory – Amin – Elio.

***

Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:

GAM vs TS: 2-0

Chơi trò chơi 1

Chơi trò chơi 2

CES vs TF: 2-0

***

Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 vào ngày 18 tháng 2:

1. 17h00: GAM vs TS

– Đội GAM: Kiaia – Levi – Katie – Divkid / Style – Bye

– Đội hình bí mật của Team: Nagia / Hiro 02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.

2. 18h00: CES vs TF

– Đội hình Cerberus Esports: Pose – Fuk1 – Jane – Artemis – Ranop

– Đội hình Team Flash: Marcus – 1 Kigai – Yoshino – Slader – Arte


Thông tin thêm

Trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay mới nhất

[rule_3_plain]

Link trực tiếp VCS Mùa Xuân 2022 hôm nay:

SE vs SGB: 1-2
Game 1

Game 2

Game3 

LX vs GAM: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 27/02:
1. 17h00: LX vs GAM
– Đội hình Luxury Esports :Coated – Killerqueen – Blazes – Vit/Shine – H3/CBL.
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid/Style – Bie
2. 20h00: SE vs SGB
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity/Vinboiz – Palette.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
SE vs CES: 0-2
Game 1

LX vs TF: 1-2
Game 1

Game 2

Game 3

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 26/02:
1.17h00: LX vs TF
– Đội hình Luxury Esports :Coated – Killerqueen – Blazes – Vit/Shine – H3/CBL.
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 19h00: SE vs CES
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity/Vinboiz – Palette.
– Đội hình Cerberus Esports: Pun/Poss – Phuc1 – Jane/Yado – Artemis – RonOP
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:
SGB vs GAM: 1-2
Game 1

Game 2

TS vs SKY: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 25/02:
1. 17h00: SGB vs GAM
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid/Style – Bie
2. 20h00: TS vs SKY
– Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
LX vs SE: 1-2
Game 1

Game 2

TS vs SGB: 0-2
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 20/02:
1. 17h00: LX vs SE
– Đội hình Luxury Esports :Coated – Killerqueen – Blazes – Vit/Shine – H3/CBL.
– Đội hình SBTC Esports: nPer – Spot – 2T – Celebrity/Vinboiz – Palette.
2. 20h00: TS vs SGB
– Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
– Đội hình Saigon Buffalo: Hasmed – BeanJ – Froggy – Shogun – Taki
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
GAM vs TF: 2-0
Game 1

Game 2

CES vs SKY: 2-0
Game 1

Game 2

***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 19/02:
1. 17h00: GAM vs TF
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid/Style – Bie
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte
2. 20h00: CES vs SKY
– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP
– Đội hình Burst The Sky: Ryuk/Cehin – Draktharr – Glory – Aomine – Elio.
***
Kết quả VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
GAM vs TS: 2-0
Game 1

Game 2

CES vs TF: 2-0
***
Lịch thi đấu VCS Mùa Xuân 2022 ngày 18/02:
1. 17h00: GAM vs TS
– Đội hình GAM: Kiaya – Levi – Kati – Divkid/Style – Bie
– Đội hình Team Secret: Nagiya/Hiro02 – Penguin – Artifact – Eddie – Xuhao.
2. 18h00: CES vs TF
– Đội hình Cerberus Esports: Poss – Phuc1 – Jane – Artemis – RonOP
– Đội hình Team Flash: Marcus – 1kigai – Yoshino – Slayder – Arte

[rule_2_plain]

#Trực #tiếp #VCS #Mùa #Xuân #hôm #nay #mới #nhất


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://webthethao.vn/lien-minh-huyen-thoai/truc-tiep-vcs-mua-xuan-2022-hom-nay-moi-nhat-lc9zrEa7R.htm
Back to top button