Giáo Dục

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (Có đáp án)

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 Là tài liệu rất hữu ích tổng hợp 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kiến ​​thức về chính sách dân số và khắc phục việc làm.

Trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 Bài 11 Chúng tôi sẽ giúp các bạn học trò lớp 11 có thêm tài liệu tham khảo, trau dồi kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong hai học kì tới. Vì vậy, sau đây là nội dung cụ thể của tài liệu. Theo dõi chúng tôi và tải xuống từ đây.

Trắc nghiệm GDCD 11 bài 11 có đáp án

câu hỏi 1: Câu nào sau đây phản ánh đúng dân số nước ta hiện nay?

A. Quy mô dân số trung bình.

B. Dân số tăng chậm.

C. Chất lượng dân số cao.

D. Mật độ dân số cao và phân bố ko hợp lý.

trả lời:

Quy mô dân số đông, vận tốc tăng còn nhanh, kết quả giảm tỉ lệ sinh chưa thật ổn định, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp lý.

→ Gây khó khăn lớn cho non sông.

Do đó, câu trả lời được chọn là:Dễ

Thi thiên 2: Nội dung nào sau đây ko phải là mục tiêu của chính sách dân số của Nhật Bản?

A. Tỉ lệ ngày càng tăng dân số giảm dần.

B. Phân bố dân cư hợp pháp.

C. Thị trường lao động mở rộng.

D. Tăng lên chất lượng dân số.

trả lời:

Mở rộng thị trường lao động là một cách khắc phục chính sách việc làm.

Do đó, câu trả lời được chọn là: C

Câu hỏi 3: Nội dung nào sau đây trình bày phương hướng thực hiện chính sách dân số?

A. Thực hiện tốt công việc thông tin, khuyến học, giáo dục kế hoạch hóa gia đình.

B. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ tăng trưởng.

C. Tăng mạnh xuất khẩu lao động.

D. Hiệu quả sử dụng vốn.

trả lời:

Để tăng lên chất lượng dân số, tăng trưởng nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế – xã hội, cần làm tốt công việc thông tin, truyền bá, giáo dục với nhiều tiết mục và hình thức thích hợp, có sức lan tỏa sâu rộng. Truyền bá chính sách kế hoạch hóa gia đình và thực hiện các giải pháp.

Do đó, câu trả lời được chọn là:

Câu hỏi 4: Nhà nước của chúng tôi đặt mục tiêu giữ tỉ lệ ngày càng tăng dân số xuống.

A. Dân số đông.

B. Mật độ dân số tăng nhanh.

C. Hậu quả của việc giảm sinh là ko kiên cố.

D. Chất lượng dân số cao.

trả lời:

Hiện nay, tuy tỉ lệ sinh giảm, nhận thức của người dân ngày càng cao về kế hoạch hóa gia đình nhưng dân số vẫn còn đông, vì vậy cần giảm tỉ lệ tăng dân số để ổn định vấn đề.

Do đó, câu trả lời được chọn là:

Câu hỏi 5: Nhà nước thực hiện nhằm tăng lên và góp phần tăng lên hiểu biết của người dân về vai trò gia đình, đồng đẳng giới và sức khỏe sinh sản.

A. Chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch dành cho gia đình.

B. Giảm kích thước của quần thể.

C. Tăng lên chất lượng dân số.

D. Phân bố dân cư hợp pháp.

trả lời:

Nhà nước ta nhằm tăng lên hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, đồng đẳng giới và sức khỏe sinh sản nhằm góp phần tăng lên chất lượng của các Tòa án kỹ thuật số cả về thể chất, ý thức và sức khỏe nhưng tòa án đang hoạt động.

Do đó, câu trả lời được chọn là: C

Câu hỏi 6: Việc làm nào dưới đây trình bày trách nhiệm góp phần thực hiện chính sách dân số của mỗi công dân?

A. Chúng ta sinh nhiều con để tạo nguồn lao động cho gia đình.

B. Tôi sống ở thị thành vì điều kiện kinh tế tốt.

C. Lựa chọn giới tính, chỉ sinh đàn ông để nối dõi tông đường.

D. Nhân giống và vận động mọi người thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

trả lời:

Mỗi người dân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, cũng như truyền bá, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số.

Do đó, câu trả lời được chọn là:Dễ

Phần 7: Việc làm nào sau đây là ko thực hiện đúng chính sách dân số?

A. Thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình của bạn.

B. Sẵn sàng đi xây dựng vùng kinh tế mới.

C. Có nhiều con hơn của nả, do đó, có nhiều con hơn.

D. Không có khái niệm trọng nam khinh nữ.

trả lời:

Tất cả công dân cần phải thực hiện chính sách nhân khẩu học một cách nghiêm túc. Nếu sinh nhiều con, dân số sẽ tăng nhanh và khó cải thiện chất lượng cuộc sống.

Do đó, câu trả lời được chọn là: C

Mục 8: Câu nào sau đây mô tả đúng tình hình việc làm hiện nay của Nhật Bản?

A. Nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao.

B. Làm việc quá sức và thiếu việc làm là những vấn đề sắp xảy ra.

C. Tỉ lệ lao động qua huấn luyện nghề cao.

D. Thị trường lao động rộng mở, có nhiều thời cơ cho người lao động.

trả lời:

Gần đây, chính phủ đã thông báo các chính sách tạo ra nhiều việc làm mới. Tuy nhiên, tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là một vấn đề rất giận dữ ở cả nông thôn và thành thị.

Do đó, câu trả lời được chọn là:

Phần 9: Nội dung nào sau đây ko phải là mục tiêu trong chính sách khắc phục việc làm của Nhật Bản?

A. Phát triển nguồn nhân lực.

B. Thị trường lao động mở rộng.

C. Giữ nguyên tỉ lệ thất nghiệp.

D. Tăng tỉ lệ lao động đã qua huấn luyện nghề.

trả lời:

Xác nhận các mục tiêu và phương hướng cơ bản để khắc phục công việc

Do đó, câu trả lời được chọn là: C

Câu 10: Mục tiêu của chính sách khắc phục việc làm của Nhật Bản là gì?

A. Tăng tỉ lệ lao động được huấn luyện nghề.

B. Tăng mạnh xuất khẩu lao động.

C. Phân bố dân cư hợp lý, tăng lên chất lượng dân số.

D. Tăng thu nhập bình quân đầu người của nhân dân.

trả lời:

Để khắc phục vấn đề việc làm, đảng và nhà nước ta sẽ tập trung vào khắc phục việc làm, tăng trưởng thiên tài, mở rộng thị trường lao động và giảm tỉ lệ thất nghiệp ở cả thành thị và nông thôn là điều nhưng chúng ta đang hướng tới. tập huấn.

Do đó, câu trả lời được chọn là:

Câu 11: Phương hướng khắc phục vấn đề việc làm của Nhật Bản là gì?

A. Thị trường lao động mở rộng.

B. Khuyến khích làm giàu theo tự do pháp luật và hành nghề.

C. Tăng lên chất lượng dân số.

D. Hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp.

trả lời:

Để tạo ra ngày càng nhiều việc làm mới có chất lượng, phục vụ yêu cầu tăng trưởng non sông, các đảng và nhà nước đã làm cho công dân làm giàu theo pháp luật và tự do hành nghề, khôi phục và tăng trưởng các hệ thống nghề truyền thống, khuyến khích phát huy ý thức khởi nghiệp của thanh niên.

Do đó, câu trả lời được chọn là:

Phần 12: Công dân thực hiện chính sách dân số và khắc phục việc làm

A. Anh ta ko chịu đi tới những miền xa xôi và kiên quyết bám trụ ở thị thành.

B. Bạn kiên cố sẽ giàu có.

C. Tích cực tham gia lao động sản xuất, tăng lên thu nhập.

D. Sinh nhiều con cho vui.

trả lời:

Để thực hiện thành công chính sách dân số và khắc phục việc làm, mỗi người dân tích cực tham gia lao động sản xuất, tích cực tìm kiếm việc làm, tăng lên thu nhập, góp phần xúc tiến sự tăng trưởng chung của non sông là điều cần làm.

Do đó, câu trả lời được chọn là: C

Phần 13: Anh X láng giềng có ý định đi lao động ở nước ngoài. Bạn sẽ làm gì lúc nhìn thấy anh X trong cuộc trò chuyện phấn đấu bỏ trốn để tìm một công việc chui để có thu nhập cao hơn?

Ý kiến ​​của anh X là ko xác thực, nhưng anh đó ko quan tâm vì đó là chuyện tư nhân.

B. Ủng hộ ý kiến ​​của bạn vì chúng tôi biết cách chủ động tìm việc để tăng thu nhập.

C. Hãy ngưỡng mộ nó vì nó giúp cắt bớt gánh nặng cho gia đình bạn.

D. Không đồng ý, giảng giải và khuyên anh ta ko nên làm tương tự.

trả lời:

Việc người lao động xuất khẩu bỏ trốn đi lao động chui là hành vi vi phi pháp luật ko chỉ tiềm tàng rủi ro, rủi ro nhưng còn làm xấu đi hình ảnh của người lao động Việt Nam và tác động tới các vấn đề pháp lý … Các đối tác khác, tôi yêu cầu giảng giải và khuyên anh X ko nên.

Do đó, câu trả lời được chọn là:Dễ

Phần 14: T rất tự hào và có ý định tiếp tục tăng trưởng nghề mây tre đan truyền thống của gia đình sau lúc tốt nghiệp cấp 3 nhưng bố mẹ T ko đồng ý. Bố mẹ T muốn bạn học kế toán rồi ở lại thị thành làm mướn việc lương thấp. Theo bạn T nên làm gì?

A. Nghe lời bố mẹ, học kế toán và lên thị thành làm việc.

B. Chỉ cần thực hiện dự kiến của mình nhưng ko cần lo lắng cho cha mẹ.

C. Dùng mọi cách để được bố mẹ thực hiện mong muốn của mình.

D. Cùng em vận động cả gia đình, thuyết phục bố mẹ.

trả lời:

Nhà nước khuyến khích công dân làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và tăng trưởng các ngành nghề truyền thống, động viên các phong trào lập nghiệp của thanh niên. Vì vậy, nếu say mê, bạn nên vận động cả gia đình cùng tham gia và thuyết phục bố mẹ để được họ ủng hộ.

Do đó, câu trả lời được chọn là:Dễ

Phần 15: Mọi công dân cần tích cực tăng lên kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp

A. Tăng lên chất lượng lao động và tăng thu nhập.

B. Tạo thêm công việc cho người khác.

C. Thị trường lao động mở rộng.

D. Đối với các hành vi vi phạm Chính sách hòa giải việc làm.

trả lời:

Mọi công dân cần chủ động trau dồi kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để tăng lên chất lượng công việc, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

Do đó, câu trả lời được chọn là:

..


Thông tin thêm

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (Có đáp án)

[rule_3_plain]

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo xoay quanh tri thức về bài Chính sách dân số và khắc phục việc làm.
Trắc nghiệm Công dân 11 Bài 11 giúp các em học trò lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi tri thức để đạt kết quả cao trong học kì 2 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.
Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 Có đáp án
Câu 1: Ý kiến nào sau đây phản ánh đúng tình hình dân số nước ta hiện nay?
A. Quy mô dân số vừa.
B. Vận tốc tăng dân số chậm.
C. Chất lượng dân số cao.
D. Mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp pháp.
Đáp án:
Quy mô dân số lớn, vận tốc tăng còn nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp pháp.
→ gây ra nhiều khó khăn to lớn đối với non sông.
Cho nên đáp án chọn là: D
Câu 2: Nội dung nào sau đây ko phải là mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta?
A. Giảm vận tốc ngày càng tăng dân số.
B. Phân bố dân cư hợp pháp.
C. Mở rộng thị trường lao động.
D. Tăng lên chất lượng dân số.
Đáp án:
Mở rộng thị trường lao động là phương hướng khắc phục chính sách khắc phục việc làm.
Cho nên đáp án chọn là: C
Câu 3: Nội dung nào dưới đây trình bày phương hướng để thực hiện chính sách dân số?
A. Làm tốt công việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục kế hoạch hóa gia đình.
B. Thúc đẩy tăng trưởng sản xuất và dịch vụ.
C. Tăng mạnh xuất khẩu lao động.
D. Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư.
Đáp án:
Để tăng lên chất lượng dân số, tăng trưởng nguồn nhân lực và tăng trưởng kinh tế – xã hội, ta cần làm tốt công việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức nhiều chủng loại nhằm phải biến rộng rãi các chủ trương, giải pháp kế hoạch hóa gia đình.
Cho nên đáp án chọn là: A
Câu 4: Nhà nước ta đặt mục tiêu tiếp tục giảm vận tốc ngày càng tăng dân số là vì
A. Quy mô dân số lớn.
B. Mật độ dân số nhanh.
C. Kết quả giảm sinh chưa vững chắc.
D. Chất lượng dân số cao.
Đáp án:
Hiện nay, tuy đã giảm được mức sinh, nhận thức về dân số – kế hoạch hóa gia đình của người dân được nâng lên nhưng quy mô dân số còn lớn, vì vậy cần giảm vận tốc ngày càng tăng dân số để ổn định vấn đề dân số.
Cho nên đáp án chọn là: A
Câu 5: Nhà nước ta thực hiện tăng lên sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, đồng đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần
A. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
B. Giảm quy mô dân số.
C. Tăng lên chất lượng dân số.
D. Phân bố dân số hợp pháp.
Đáp án:
Nhà nước ta thực hiện tăng lên sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, đồng đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần tăng lên chất lượng sân số về thể chất, trí tuệ, ý thức.
Cho nên đáp án chọn là: C
Câu 6: Việc làm nào sau đây trình bày trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần thực hiện chính sách dân số?
A. Sinh thật nhiều con để tạo nguồn lao động cho gia đình.
B. Sống tập trung ở thị thành vì có điều kiện kinh tế tốt.
C. Lựa chọn giới tính, chỉ sinh đàn ông để nối dõi tông đường.
D. Tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
Đáp án:
Mỗi công dân có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, đồng thời thực hiện tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh thực hiện chính sách dân số.
Cho nên đáp án chọn là: D
Câu 7: Hành vi nào dưới đây chưa thực hiện đúng chính sách dân số?
A. Thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình.
B. Sẵn sàng đi xây dựng vùng kinh tế mới.
C. Sinh nhiều con vì đông con hơn nhiều của.
D. Không có quan niệm trọng nam khinh nữ.
Đáp án:
Mỗi công dân cần nghiêm túc thực hiện chính sách dân số. Việc sinh nhiều con khiến dân số tăng nhanh, gây khó khăn trong việc tăng lên chất lượng cuộc sống.
Cho nên đáp án chọn là: C
Câu 8: Nội dung nào sau đây trình bày đúng thực trạng việc làm ở nước ta hiện nay?
A. Nguồn nhân lực hiện đại, có chất lượng cao.
B. Thừa lao động, thiếu việc làm là vấn đề giận dữ.
C. Tỉ lệ người lao động đã qua huấn luyện cao.
D. Thị trường lao động rộng mở, nhiều thời cơ cho người lao động.
Đáp án:
Gần đây, chính phủ đã ban hành những chính sách nhằm tạo ra được nhiều việc làm mới. Tuy vậy, tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn là vấn đề rất giận dữ ở cả nông thôn và thành thị.
Cho nên đáp án chọn là: B
Câu 9: Nội dung nào ko phải là mục tiêu của chính sách khắc phục việc làm ở nước ta?
A. Phát triển nguồn nhân lực.
B. Mở rộng thị trường lao động.
C. Giữ nguyên tỉ lệ thất nghiệp.
D. Tăng tỉ lệ người lao động đã qua huấn luyện nghề.
Đáp án:
Xem lại mục tiêu và phương hướng cơ bản để khắc phục việc làm
Cho nên đáp án chọn là: C
Câu 10: Mục tiêu của chính sách khắc phục việc làm của nước ta?
A. Tăng tỉ lệ người lao động đã qua huấn luyện nghề.
B. Tăng mạnh xuất khẩu lao động.
C. Phân bố dân cư hợp pháp, tăng lên chất lượng dân số.
D. Tăng thu nhập bình quân đầu người cho nhân dân.
Đáp án:
Để khắc phục vấn đề việc làm, Đảng và Nhà nước ta đặt mục tiêu tập trung sức khắc phục việc làm ở cả thành thị và nông thôn, tăng trưởng nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ người lao động đã qua huấn luyện nghề.
Cho nên đáp án chọn là: A
Câu 11: Đâu là phương hướng để khắc phục vấn đề việc làm ở nước ta?
A. Mở rộng thị trường lao động.
B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.
C. Tăng lên chất lượng dân số.
D. Giảm tỉ lệ thất nghiệp.
Đáp án:
Để tạo nhiều việc làm mới với chất lượng ngày càng cao phục vụ yêu cầu tăng trưởng của non sông, Đảng và Nhà nước khuyến khích công dân làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và tăng trưởng các ngành nghề truyền thống, tăng cường phong trào lập nghiệp của thanh niên.
Cho nên đáp án chọn là: B
Câu 12: Để thực hiện chính sách dân số và khắc phục việc làm, công dân cần
A. Kiên quyết bám trụ ở thị thành, ko chịu đi các tỉnh xa.
B. Làm giàu bằng bất kì cách nào.
C. Tích cực tham gia lao động sản xuất, ngày càng tăng thu nhập.
D. Sinh nhiều con cho vui cửa vui nhà.
Đáp án:
Để thực hiện tốt chính sách dân số và khắc phục việc làm, mỗi công dân cần tích cực tham gia lao động sản xuất, chủ động tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân, góp phần xúc tiến sự tăng trưởng chung của non sông.
Cho nên đáp án chọn là: C
Câu 13: Anh X nhà láng giềng sắp đi xuất khẩu lao động. Trong cuộc nói chuyện, thấy anh X có ý định sẽ bỏ trốn ra ngoài tìm việc làm chui để kiếm thu nhập cao hơn, em sẽ làm gì?
A. Ý kiến của anh X ko đúng nhưng là việc tư nhân nên ko quan tâm.
B. Ủng hộ ý kiến của anh vì đã biết chủ động tìm kiếm việc làm tăng thu nhập.
C. Khen ngợi vì việc làm đó sẽ giúp làm giảm gánh nặng cho gia đình.
D. Không nhất trí, giảng giải và khuyên anh ko nên làm tương tự.
Đáp án:
Việc người lao động xuất khẩu lao động bỏ trốn ra ngoài làm chui là hành vi vi phi pháp luật, vừa tiềm tàng nhiều nguy cơ rủi ro, vừa làm xấu đi hình ảnh của người lao động Việt Nam, tác động tới những vấn đề hợp tác khác, vì vậy nên giảng giải và khuyên anh X ko nên làm tương tự.
Cho nên đáp án chọn là: D
Câu 14: Bạn T rất tự hào và có ý định tiếp nối, tăng trưởng nghề đan mây truyền thống của gia đình sau lúc tốt nghiệp THPT nhưng cha mẹ T lại ko đồng ý. Cha mẹ T muốn bạn theo học ngành kế toán, sau này ở lại thị thành làm việc nhẹ lương cao. Theo em, T nên làm thế nào?
A. Nghe lời bố mẹ, theo học ngành kế toán để xin việc ở thị thành.
B. Cứ thực hiện ý định nhưng ko cần quan tâm tới cha mẹ.
C. Dùng mọi cách để bố mẹ cho mình thực hiện ước vọng.
D. Vận động mọi người trong gia đình cùng mình thuyết phục bố mẹ.
Đáp án:
Nhà nước khuyến khích công dân làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và tăng trưởng các ngành nghề truyền thống, tăng cường phong trào lập nghiệp của thanh niên. Vì vậy, nếu có say mê, bạn T nên vận động mọi người trong gia đình cùng mình thuyết phục bố mẹ, để được bố mẹ ủng hộ.
Cho nên đáp án chọn là: D
Câu 15: Mỗi công dân cần tích cực tăng lên tri thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để
A. Tăng lên chất lượng lao động, tăng thu nhập.
B. Tạo nhiều việc làm cho người khác.
C. Mở rộng thị trường lao động.
D. Chống những hành vi vi phạm chính sách khắc phục việc làm.
Đáp án:
Mỗi công dân cần tích cực tăng lên tri thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để tăng lên chất lượng lao động, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.
Cho nên đáp án chọn là: A

TagsGDCD 11

[rule_2_plain]

#Trắc #nghiệm #GDCD #Bài #Có #đáp #án


Back to top button