Top

Top 6 Bài soạn Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (Ngữ Văn 12) hay nhất

Trong chương trình học Ngữ Văn 12, với phần học Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, các em cần sẵn sàng như thế nào? Dưới đây, Thư Viện Hỏi Đáp đã biên soạn và tổng hợp các bài văn Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) để các bạn học trò lớp 12 tham khảo.

Bài luận tham khảo số 1

II. Có trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

1. Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nhu yếu lòng yêu quý, quý trọng tiếng Việt.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tiếng nói là tài sản lâu đời và quý giá nhất của dân tộc”.

2. Muốn giữ được sự trong sáng của tiếng Việt cần phải hiểu tiếng Việt.

+ Hiểu các chuẩn mực và quy tắc tiếng Việt về âm, viết, dùng từ, đặt câu, viết văn bản và giao tiếp

+ Thu thập kinh nghiệm từ giao tiếp lúc bạn trau dồi kiến ​​thức qua sách báo

3. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phụ thuộc vào việc sử dụng tiếng Việt có ý thức.

+ Cần tránh lời nói thô tục, trào phúng.

+ Không cho phép lai tạo


III Huấn luyện

Bài 1 (Trang 44 SGK Ngữ văn 1)

– Trong câu, việc sử dụng từ “buộc phải” ko cần thiết ko thể giữ được sự trong sáng của tiếng Việt, điều này làm cho câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

– Các câu B, C, D đảm bảo thông thuộc tiếng Việt: thành phần câu đầy đủ, diễn tả rõ ràng, rành mạch.


Bài 2 (SGK Ngữ Văn 12 Trang 45 Tập 1)

Từ nước ngoài ko phải là từ Valentine, nó có thể được thay thế bằng từ Valentine / Ngày lễ tình nhân.

Sự mô tả

Bài văn tham khảo số 2

II. Có trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

1. tình cảm

Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trước hết nhu yếu ý thức yêu quý và tôn trọng tiếng Việt, như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tiếng nói là tài sản quý giá lâu đời nhất của dân tộc. và rộng rãi hơn.

2. Nhận thức

– Mỗi người phải có kiến ​​thức về tiếng Việt (hiểu biết về các chuẩn mực, quy tắc về mọi mặt: cách phát âm, chữ viết, cách dùng từ, cú pháp, cấu trúc, …) để giữ được sự trong sáng của tiếng Việt, …)

– Để có được sự hiểu biết, cần phát huy và tích lũy kinh nghiệm từ giao tiếp thực tiễn, sách báo và các nghiên cứu.

3. Hành động

Các hoạt động sử dụng tiếng Việt yêu cầu phải tuân thủ cẩn mật các quy tắc và tiêu chuẩn tiếng Việt. Nói và viết đúng là yếu tố trước nhất đảm bảo sự trong sáng của tiếng Việt.


Thực hành

Câu 1 (Trang 44 SGK Ngữ văn 12 Tập 1)

– Câu (a) chưa trình bày được sự trôi chảy của tiếng Việt do câu ko tuân theo quy tắc ngữ pháp, câu ko có cả chủ ngữ và vị ngữ.

– Các câu còn lại trình bày sự trong sáng của tiếng Việt do các câu có đủ các thành phần chủ ngữ, dự đoán, từ ngữ thích hợp, cách diễn tả hùng hồn.


Câu 2 (Trang 45 SGK Ngữ văn 12 Tập 1)

Những từ ngoại lai ko cần thiết: Valentine

Sự miêu tả
Sự mô tả

Bài văn tham khảo số 3

II. Có trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:

1. Cần có tình cảm yêu quý, trân trọng tiếng Việt.

2. Mỗi người cần có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt.

3. Hoạt động sử dụng tiếng Việt lúc giao tiếp càng yêu cầu trách nhiệm của mỗi người.


Thực hành

Câu 1 (SGK Ngữ văn 12 Trang 44 Tập 1):

Trong các câu:

– Yêu cầu ko cần thiết đối với câu từ, nếu lược bỏ từ đó thì câu đạt được sự trong sáng.

– Các câu b, c, d là câu trong sáng vì trình bày rõ các đơn vị ngữ pháp và các mối quan hệ trong câu.


Câu 2 (SGK Ngữ văn 12 Trang 45 Tập 1):

– Từ nước ngoài ko cần thiết: Valentine

– Từ tiếng Việt có nghĩa và sắc thái giao tiếp thích hợp với nhân vật biểu đạt: Ngày lễ tình nhân, lễ tình nhân.

Sự miêu tả
Sự mô tả

Bài văn tham khảo số 4

Nội dung của bài học

– Để đạt được sự sáng tỏ lúc sử dụng tiếng Việt, mỗi người phải có ý thức tôn trọng hiểu biết tiếng Việt và có ý thức sử dụng tiếng Việt theo các chuẩn mực, quy tắc văn hóa.


Thực hành

Gicửa ải bài 1 (Trang 44, 45 SGK Ngữ văn 12 Tập 1)

– Yêu cầu ko cần thiết đối với câu từ, nếu lược bỏ từ đó thì câu đạt được sự trong sáng.

– Các câu b, c, d là câu trong sáng vì trình bày rõ các đơn vị ngữ pháp và các mối quan hệ trong câu.


Bài 2 (SGK Ngữ văn 45 Trang 12 Tập 1)

– Từ nước ngoài ko cần thiết: Valentine

– Từ tiếng Việt có nghĩa và sắc thái giao tiếp thích hợp với nhân vật biểu đạt: Ngày lễ tình nhân, lễ tình nhân.

Sự miêu tả
Sự mô tả

Bài văn tham khảo số 5

Câu 1 (SGK Ngữ Văn 12 Trang 44 Tập 1)

– Trong 4 câu a, b, c, d, câu nào chưa rõ nghĩa vì cần dùng từ ko cần thiết, nếu bỏ từ thì câu đạt được sự trong sáng.

– Ba câu B, C, D là câu trong sáng do viết đúng ngữ pháp, thành câu hoàn chỉnh, diễn tả tường minh.

Câu 2 (SGK Ngữ Văn 12 Trang 45 Tập 1)

– Không cần dùng từ nước ngoài vì đã có từ tiếng Việt thay thế: Valentine (Ngày lễ tình nhân -> Ngày lễ tình nhân hay ngày lễ tình nhân).

Sự miêu tả
Sự mô tả

Bài văn tham khảo số 6

Câu 1 (SGK Ngữ Văn 12 Trang 44 Tập 1)

Chọn một câu rõ ràng trong số các câu sau và phân tích nó.

A) Để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, chúng ta cần có những kế hoạch cụ thể.

B) Để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, chúng ta cần có những kế hoạch cụ thể.

C) Cần có kế hoạch cụ thể để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

D) Chúng ta phải có kế hoạch cụ thể để thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Miêu tả cụ thể:

– Trong câu, việc sử dụng từ “buộc phải” ko cần thiết ko thể giữ được sự trong sáng của tiếng Việt, điều này làm cho câu thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

– Các câu B, C, D đảm bảo thông thuộc tiếng Việt: thành phần câu đầy đủ, diễn tả rõ ràng, rành mạch.


Câu 2 (SGK Ngữ Văn 12 Trang 45 Tập 1)

Đọc đoạn quảng cáo trong SGK và cho biết những từ ngữ nước ngoài nào ko cần dùng vì đã có những từ ngữ tiếng Việt có sắc thái nội dung thích hợp để diễn tả.

Miêu tả cụ thể:

– Một từ nước ngoài ko phải là từ Valentine, có thể thay thế bằng từ Lễ tình nhân / Ngày lễ tình nhân.

Sự miêu tả
Sự mô tả

.


Thông tin thêm

Top 6 Bài soạn Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (Ngữ Văn 12) hay nhất

[rule_3_plain]

Trong chương trình Ngữ Văn 12, với bài học Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo), học trò cần soạn như thế nào? Dưới đây, Thư Viện Hỏi Đáp đã sưu tầm và tổng hợp được những bài soạn Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) dành cho các bạn học trò lớp 12 cùng tham khảo.

1

0

1

0

Bài soạn tham khảo số 1

II. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
1. Muốn giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt cần có tình cảm yêu quý và quý trọng tiếng Việt
– Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Tiếng nói là thứ của nả vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc.”
2. Muốn giữ gìn được sự trong sáng của tiếng Việt cần hiểu được tiếng Việt
+ Hiểu về chuẩn mực, quy tắc của tiếng Việt ở các phương diện âm thanh, chữ viết, dùng từ, đặt câu, tạo lập văn bản, thực hiện giao tiếp
+ Tích lũy kinh nghiệm từ giao tiếp, từ sự trau dồi tri thức qua sách vở, sách báo
3. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phụ thuộc vào hoạt động sử dụng tiếng Việt có ý thức
+ Cần tránh cách nói thô tục, kệch cỡm
+ Không cho phép lai tạp, lai căng
III LUYỆN TẬP
Bài 1 (trang 44 sgk ngữ văn 12 tập 1)
– Ở câu a ko giữ được sự trong sáng của tiếng Việt bởi vì sử dụng thừa từ “yêu cầu”, khiến câu ko có chủ ngữ, vị ngữ
– Các câu b,c, d đều đảm bảo sự trong sáng tiếng Việt: đầy đủ thành phần câu, diễn tả rõ ràng, trong sáng
Bài 2 (trang 45 sgk ngữ văn 12 tập 1)
Từ nước ngoài ko cần thiết là từ Valentine, có thể thay thế bằng từ ngày lễ tình yêu/ ngày lễ tình nhân.

Hình minh họa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2

0

2

0

Bài soạn tham khảo số 2

II. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
1. Tình cảm
Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trước hết yêu cầu phải có tình cảm yêu quý và ý thức quý trọng tiếng Việt bởi như Hồ Chí Minh từng nói: “Tiếng nói là thứ của nả vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn, quý trọng nó, làm cho nó rộng rãi ngày càng sâu rộng”
2. Nhận thức
– Việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt yêu cầu mỗi người phải có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt (hiểu biết về chuẩn mực, quy tắc trên các mặt: phát âm, chữ viết, dùng từ, đặt câu, tạo lập văn bản,…)
– Muốn có hiểu biết, cần trau dồi, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn giao tiếp, từ sách báo, học tập.
3. Hành động
Hoạt động sử dụng tiếng Việt yêu cầu tuân thủ đúng các quy tắc, chuẩn mực tiếng nói tiếng Việt. Nói, viết đúng quy tắc là yếu tố trước nhất đảm bảo cho sự trong sáng của tiếng Việt.
Luyện tập
Câu 1 (trang 44, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
– Câu (a) chưa trình bày sự trong sáng của tiếng Việt vì câu văn chưa tuân thủ quy tắc ngữ pháp, câu ko có cả chủ ngữ và vị ngữ
– Các câu còn lại trình bày sự trong sáng của tiếng Việt vì câu có đầy đủ các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, từ ngữ xác thực, diễn tả trôi chảy.
Câu 2 (trang 45, sgk Ngữ văn 12, tập 1)
Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng: Valentine

Hình minh họa

3

0

3

0

Bài soạn tham khảo số 3

II. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:
1. Phcửa ải có tình cảm yêu quý và ý thức quý trọng tiếng Việt.
2. Mỗi người nhu yếu những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt.
3. Yêu cầu trách nhiệm cao của mỗi người trong chính hoạt động sử dụng tiếng Việt lúc giao tiếp.
Luyện tập
Câu 1 (trang 44 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):
Trong các câu:
– Câu a từ yêu cầu ko cần thiết, nếu bỏ từ này thì câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.
– Các câu b,c, d là những câu trong sáng do trình bày rõ các thành phần ngữ pháp và quan hệ trong câu.
Câu 2 (trang 45 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):
– Từ nước ngoài ko cần thiết: Valentine
– Từ tiếng Việt có ý nghĩa và sắc thái biểu cảm thích hợp với nội dung biểu đạt: ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân.

Hình minh họa

4

0

4

0

Bài soạn tham khảo số 4

Nội dung bài học
– Muốn đạt được sự trong sáng lúc sử dụng tiếng Việt, mỗi tư nhân cần có tình cảm quý trọng hiểu biết về tiếng Việt, có ý thức thói quen sử dụng tiếng Việt theo chuẩn mực quy tắc có văn hóa
Luyện tập
Bài 1 (trang 44, 45 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)
– Câu a từ yêu cầu ko cần thiết, nếu bỏ từ này thì câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.
– Các câu b,c, d là những câu trong sáng do trình bày rõ các thành phần ngữ pháp và quan hệ trong câu.
Bài 2 (trang 45 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)
– Từ nước ngoài ko cần thiết: Valentine
– Từ tiếng Việt có ý nghĩa và sắc thái biểu cảm thích hợp với nội dung biểu đạt: ngày lễ tình yêu, ngày lễ tình nhân.

Hình minh họa

5

0

5

0

Bài soạn tham khảo số 5

Câu 1 (trang 44 SGK Ngữ văn 12 tập 1)
– Trong 4 câu a, b, c, d thì câu a ko trong sáng do từ yêu cầu ko cần thiết, nếu bỏ từ này thì câu văn sẽ đạt được sự trong sáng.
– Ba câu b, c, d là những câu trong sáng do viết đúng ngữ pháp, câu đủ thành phần, diễn tả trong sáng.

Câu 2 (trang 45 SGK Ngữ văn 12 tập 1)
– Từ nước ngoài ko cần thiết sử dụng vì đã có từ Việt thay thế: Valentine (ngày Valentine –> ngày lễ Tình nhân hoặc ngày Tình yêu).

Hình minh họa

6

0

6

0

Bài soạn tham khảo số 6

Câu 1 (trang 44 SGK Ngữ văn 12 tập 1)
Chọn câu văn trong sáng trong những câu văn sau và phân trò trống trong sáng đó.
a) Muốn xóa bỏ sự xa cách giữa thành thị và nông thôn, yêu cầu chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.
b) Muốn xóa bỏ sự xa cách giữa thành thị và nông thôn, chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.
c) Việc xóa bỏ sự xa cách giữa thành thị và nông thôn yêu cầu chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.
d) Chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể để xóa bỏ sự xa cách giữa thành thị và nông thôn.
Lời giải cụ thể:
– Ở câu a ko giữ được sự trong sáng của tiếng Việt bởi vì sử dụng thừa từ “yêu cầu”, khiến câu ko có chủ ngữ, vị ngữ
– Các câu b,c, d đều đảm bảo sự trong sáng tiếng Việt: đầy đủ thành phần câu, diễn tả rõ ràng, trong sáng

Câu 2 (trang 45 SGK Ngữ văn 12 tập 1)
Hãy đọc lời quảng cáo trong SGK và cho biết từ nước ngoài nào ko cần thiết sử dụng vì đã có từ tiếng việt có ý nghĩa sắc thái biểu cảm thích hợp với nội dung cần biểu đạt.
Lời giải cụ thể:
– Từ nước ngoài ko cần thiết là từ Valentine, có thể thay thế bằng từ Ngày lễ Tình yêu/ Ngày lễ Tình nhân.

Hình minh họa

#Top #Bài #soạn #Giữ #gìn #sự #trong #sáng #của #tiếng #Việt #tiếp #theo #Ngữ #Văn #hay #nhất


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://toplist.vn/top-list/bai-soan-giu-gin-su-trong-sang-cua-tieng-viet-tiep-theo-ngu-van-12-hay-nhat-45763.htm
Back to top button