Giftcode

Tổng hợp Giftcode Anime Fighting Simulator Roblox season 3 mới nhất tháng 11 năm 2021

Anime Fighting Simulator là một trong những tựa game nổi tiếng nhất của Roblox. Cũng giống như các game Roblox khác, người chơi cần luyện kỹ năng nhân vật, tích lũy kỹ năng để upgrade sức mạnh cho nhân vật. Cũng như các game khác, Anime Fighting Simulator được lấy cảm hứng từ nhiều bộ anime nổi tiếng.

Cách viết mã Roblox Anime Fighting Simulator

Trước nhất trong giao diện chính của game, người chơi chọn biểu tượng Twitter màu xanh ở góc dưới bên trái màn hình.

Ngay sau lúc hộp thông tin xuất hiện, hồ hết người chơi nhấp vào nút Mã.

Tóm tắt GiftCode Anime Fighting Simulator Roblox Season 3 Mới nhất vào tháng 11 năm 2021 2

Lúc này, người chơi phải sử dụng bàn phím để nhập mã

Tóm tắt GiftCode Anime Fighting Simulator Roblox Season 3 Mới nhất vào tháng 11 năm 2021 3

– Bước 4: Cuối cùng, nhấn Enter để nhận phần thưởng từ mã.

Tóm tắt GiftCode Anime Fighting Simulator Roblox Season 3 Mới nhất vào tháng 11 năm 2021 4

Dưới đây là một số mã được cập nhật mới nhất trong Roblox Anime Fighting Simulator để người chơi có thể đổi đủ yên và chikara để thăng cấp cho nhân vật của mình nhanh nhất có thể.

Code Anime Fighting Simulator Season 3 tháng 10 năm 2021

 • 300ksubstigretv – Chickara cắt lát
 • Hoàng đế – 1.500 Chikara
 • sub2defldplays – 1.500 Chikara
 • 2 triệu Rupee! – 30.000 chikara
 • 1 tỷ lượt truy cập! – 75.000 Chikara
 • Dwaxinstream – 2.000 Chikara
 • Theo 2DeldPlace – 3.000 Chikara
 • Franconnucode – 1.500 Chikara
 • Ngôi sao Hoàng đế – 5.000 Chikara
 • gggames50k – 2.000 Chikara
 • Cảm ơn tất cả – 50.000 Chikara
 • Kelvin 600K – 3.000 Chikara
 • Mã cá bí mật -1,000 Chikara
 • Elemperadorin Trực tiếp – 2.000 Chikara
 • Mirrino 50K – 2.000 Chikara
 • medtw50k – 2.000 Chikara
 • DefilledPromo – 3.000 Chikara
 • Wexostream – 1.500 Chikara
 • subtofrangoforchikara – 1.000 Chikara
 • elemperador100k! – 5.000 Chikara
 • bigboi100k – 5.000 Chikara
 • Một bản sửa lỗi khác – 2.500 Chikara
 • Sub 2 Kelvin – 1.500 Chikara
 • Cảm ơn các bản sửa lỗi – 2.000 Chikara
 • 5000 Chikara – 5.000 Chikara
 • SubtotifieldPlays -1,000 Chikara
 • Defiledstream – 2.000 Chikara
 • tiếng Anh – 1.000 Chikara
 • Sub 2 Hakimbo – 500 Chikara
 • Hoàng đế – 1.000 Chikara
 • GGgames40k – 1.500 Chikara
 • Năm ngoái mã là 750K – 10.000 Chikara
 • defild700k – 1.000 Chikara
 • Tigre 200k – 1.000 Chikara
 • sub2emperadormaxi – 1.000 Chikara
 • Khinh suất – 2.000 Chikara
 • n1colas2sub – 1.000 Chikara
 • tigretvsub – 1.000 Chikara
 • tigretv2sub – 1.000 Chikara
 • Khung phụ – 1.000 Chikara
 • subn1colas – 1.000 Chikara
 • L3NI – 1.000 Chikara
 • Tàu chở dầu cấp 2 – 5 Chikara
 • Sub 2tplanetmilo – 5 Chikara
 • subemperadormaxi – 1.000 Chikara
 • franco2yen – 500 yên
 • Diffildien – 1.000 yên
 • Subtomrino – 500 yên
 • sub2razorfishgaming – 500 yên
 • Phân khu – 500 yên
 • Tigrehaven – 500 yên

Đã hết hạn

 • Merrickrismus
 • Goodbyebugs
 • Đổi tên nó
 • 10k người theo dõi
 • 20kblockzone
 • 700klikes
 • Emilioglad 30 nghìn
 • 650 lần nhấp
 • 500m một năm
 • Các đường máu đã được tu sửa
 • 600 Commasing
 • Các bài thuốc liên quan tới máu

.


Thông tin thêm

Tổng hợp Giftcode Anime Fighting Simulator Roblox season 3 mới nhất tháng 11 năm 2021

[rule_3_plain]

Anime Fighting Simulator là một trong những tựa game nóng nhất của Roblox. Cũng giống như những trò chơi khác của Roblox, người chơi sẽ phải rèn luyện kỹ năng nhân vật, tích lũy các kỹ năng để upgrade sức mạnh cho nhân vật. Cũng như những trò chơi khác, Anime Fighting Simulator lấy cảm hứng từ rất nhiều bộ anime nổi tiếng.

Cách code Roblox Anime Fighting Simulator
Đầu Tiên tại giao diện chính của game thì người chơi sẽ chọn vào biểu tượng Twitter màu xanh ở góc dưới bên trái của màn hình.

 

Ngay sau lúc hộp thông tin xuất hiện thì người chơi nhất vào nút Code.

 

Lúc này người chơi hãy sử dụng bàn phím để có thể nhập code vào

 

– Bước 4: Cuối cùng, nhấn Enter để nhận phần thưởng từ code.

 

Dưới đây là một số code cập nhật mới nhất trong Roblox Anime Fighting Simulator để người chơi có thể đổi lấy cho mình rất nhiều đồng Yên cùng Chikara để tăng cấp cho nhân vật nhanh nhất có thể trong thời kì ngắn nhất.
Code Anime Fighting Simulator season 3 tháng 10/2021

300ksubstigretv – Chikara Shards
emperadorwapo – 1,500 Chikara
sub2defildplays – 1,500 Chikara 
2millionsingRoup! – 30,000 Chikara
1billionvisits! – 75,000 Chikara
dwaxinstream – 2,000 Chikara
follow2defildplays – 3,000 Chikara
frangonewcode – 1,500 Chikara
emperadorstar – 5,000 Chikara
gggames50k – 2,000 Chikara
thankseveryonefor1mlikeweloveyou – 50,000 Chikara
kelvin600k – 3,000 Chikara
secretrazorfishcode -1,000 Chikara
Elemperadorinlive – 2,000 Chikara
Mrrhino50k – 2,000 Chikara
medtw50k – 2,000 Chikara
Defildpromo – 3,000 Chikara
vexostream – 1,500 Chikara
subtofrangoforchikara – 1,000 Chikara
elemperador100k! – 5,000 Chikara
bigboi100k – 5,000 Chikara
anotherbugfix – 2,500 Chikara
sub2kelvin – 1,500 Chikara
thanksbugfixes – 2,000 Chikara
5000chikara – 5,000 Chikara
Subtodefildplays  -1,000 Chikara
Defildstream – 2,000 Chikara
NNG – 1,000 Chikara
sub2hakimbo – 500 Chikara
emperadorsubs – 1,000 Chikara
GGgames40k – 1,500 Chikara
lastyearcode750k – 10,000 Chikara
defild700k – 1,000 Chikara
Tigre200k – 1,000 Chikara
sub2emperadormaxi – 1,000 Chikara
defild – 2,000 Chikara
n1colas2sub – 1,000 Chikara
tigretvsub – 1,000 Chikara
tigretv2sub – 1,000 Chikara
subfrango – 1,000 Chikara
subn1colas – 1,000 Chikara
L3NI – 1,000 Chikara
Sub2tanqr – 5 Chikara
sub2tplanetmilo – 5 Chikara
subemperadormaxi – 1,000 Chikara
frango2yen – 500 Yen
Defildyen – 1,000 Yen
subtomrrhino – 500 Yen
sub2razorfishgaming – 500 Yen
subtokelvingts – 500 Yen
tigrehaveyen – 500 Yen

Expired

merrychristmas
GoodByeBugs
rename
10kfollowers
20kblockzone
700klikes
emilioglad30k
650klikes
oneyear500m
bloodlinesfixed
600kamazing
bloodlinefixes

 

Share

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #Giftcode #Anime #Fighting #Simulator #Roblox #season #mới #nhất #tháng #năm


 • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
 • Nguồn: https://lag.vn/tin/gift-code/tong-hop-giftcode-anime-fighting-simulator-roblox-moi-nhat-thang-1-nam-2021.html
Back to top button