Biểu Mẫu

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

Thủ tục và giấy phép đăng ký lại giấy khai sinh mới nhất

Có rất nhiều câu hỏi được gửi tới big data VN về thủ tục và giấy phép đăng ký lại giấy khai sinh. Có được cấp lại bản chính giấy khai sinh ko? Thư Viện Hỏi Đáp VN sẽ gửi tới bạn những hướng dẫn lựa chọn, xác thực và cụ thể về thủ tục cấp lại giấy khai sinh như sau:

Các bước đăng ký thủ tục làm giấy khai sinh trực tuyến nhanh chóng

Hướng dẫn cách đăng ký giấy khai sinh mới nhất

Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh

Tôi có thể xử lý như thế nào lúc ghi sai trong giấy khai sinh?

Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh

nghe: Giđó khai sinh của con tôi bị mất do lũ lụt năm 2015 và ko còn tìm thấy nữa. Hiện giờ tôi đã đủ tuổi đi học nhưng mà ko cần giấy khai sinh. Vậy điều kiện và thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh như thế nào?

trả lời: Nghị định 123/2015 / NĐ-CP quy định cụ thể một số điều khoản và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo quy định của Bộ luật dân sự trên, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Quy định là ko cấp lại bản chính giấy khai sinh nhưng mà chỉ đăng ký bản sao giấy khai sinh.

Việc khai sinh, thành thân và khai tử được đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam Trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 Tuy nhiên, sổ tình trạng hôn nhân và các giấy tờ gốc về tình trạng hôn nhân có thể bị mất và phải đăng ký lại.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 25 Khoản 1 Nghị định 123/2015 / NĐ-CP thì khả năng đăng ký lại được quy định như sau.

“Thứ nhất, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh, thành thân trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú đăng ký lại việc sinh, thành thân.”

Để đăng ký lại Giđó khai sinh cho trẻ theo quy định trên, bạn tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh cho trẻ trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của trẻ. đăng ký lại. .. Thủ tục đăng ký lại khai sinh thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định 123/2015 / NĐ-CP.

1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh bao gồm các giấy tờ sau.

  • Tờ khai theo mẫu quy định. Điều này bao gồm sự đảm bảo của người yêu cầu rằng việc khai sinh của người yêu cầu đã được đăng ký nhưng người đó ko thể giữ bản chính giấy khai sinh.
  • Bản sao toàn thể hồ sơ, tài liệu của người đăng ký hoặc các tài liệu, hồ sơ, tài liệu khác có thông tin liên quan tới việc đăng ký khai sinh.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thu được văn bản, Công chức Tư pháp – Hộ tịch có trách nhiệm rà soát, xác nhận văn bản. Nếu việc đăng ký lại khai sinh thích hợp với quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.

Trường hợp việc đăng ký lại khai sinh diễn ra tại Ủy ban nhân dân cấp xã ko phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì cán bộ Tư pháp – Hộ tịch báo cáo và có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh cũ xác nhận, xác minh việc lưu vào Sổ hộ tịch công dân của địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thu được văn bản yêu cầu, Ủy ban nhân dân nơi trước đây đã đăng ký khai sinh có trách nhiệm thăm dò, xác nhận và trả lời bằng văn bản về việc còn giữ Giđó khai sinh hay ko. Sách.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thu được xác nhận, nếu xét thấy hồ sơ đầy đủ, xác thực, hợp quy thì ko thực hiện việc lưu giữ CMND công chức tại vị trí đăng ký khai sinh … Công chức đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều 16 Khoản 2 Luật Công chức.

4. Trường hợp người dự tuyển có bản sao hợp thức Giđó khai sinh đã được cấp trước đây thì nội dung khai sinh được ghi theo nội dung của bản sao Giđó khai sinh. Việc khai cha, mẹ được ghi theo thời khắc đăng ký lại khai sinh.

5. Trường hợp chưa có bản sao Giđó khai sinh nhưng hồ sơ, tài liệu tư nhân thống nhất với nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung. Trường hợp hồ sơ, tài liệu ko thích hợp với nội dung đăng ký khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, công văn, văn bản có hiệu lực trước hết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đặc thù đối với chấp hành viên, công chức, viên chức và người làm việc trong quân đội thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của người đứng đầu tư sở, đơn vị quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.


Thông tin thêm

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh

[rule_3_plain]

Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh mới nhất
Có rất nhiều thắc mắc gửi về Thư Viện Hỏi Đáp VN về Thủ tục và thẩm quyền đăng ký lại giấy khai sinh. Liệu có được cấp lại bản chính Giđó khai sinh hay ko? Thư Viện Hỏi Đáp VN xin tổng hợp lựa chọn, thông tin xác thực và cụ thể, gửi tới các bạn với hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy khai sinh như sau.

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhanh gọn thủ tục cấp giấy khai sinh
Hướng dẫn thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con mới nhất
Tờ khai cấp lại bản chính Giđó khai sinh
Cách xử lý lúc ghi sai trong giấy khai sinh
Thủ tục cấp lại Giđó khai sinh bản chính

Hỏi: Năm 2015 do bị ngập lụt các giấy khai sinh của con tôi bị mất và giờ ko tìm thấy được. Nay cháu đã đủ tuổi đi học nhưng mà ko có giấy khai sinh. Vậy tôi muốn hỏi, thẩm quyền và thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh như thế nào?

Trả lời: Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định cụ thể một số điều và giải pháp thi hành Luật hộ tịch 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Theo quy định trên của Luật Hộ tịch có hiệu lực từ 1/1/2016 thì quy định ko cấp lại Giđó khai sinh bản gốc, chỉ đăng ký lại trích lục bản sao Giđó khai sinh.
Việc khai sinh, thành thân, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.
Cụ thể Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền đăng ký lại được quy định như sau:
“1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, thành thân trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu thường trú, thực hiện đăng ký lại khai sinh, thành thân.”
Vậy Theo quy định trên, để đăng ký lại giấy khai sinh cho con, bạn phải tới Ủy ban nhân dân xã nơi trước đây đã đăng ký khai sinh cho con hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi bạn thường trú để đăng ký lại khai sinh. Thủ tục đăng ký lại khai sinh thực hiện theo Điều 26 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:
1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó ko lưu giữ được bản chính Giđó khai sinh;
Bản sao toàn thể hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan tới nội dung khai sinh của người đó;

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp thu hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch rà soát, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh.
Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực ngày nay Ủy ban nhân dân cấp xã ko phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây rà soát, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thu được văn bản yêu cầu, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực hiện rà soát, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc ko lưu giữ được sổ hộ tịch.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thu được kết quả xác minh về việc ko còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, xác thực, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.
4. Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giđó khai sinh trước đây được cấp hợp thức thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giđó khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời khắc đăng ký lại khai sinh.
5. Trường hợp người yêu cầu ko có bản sao Giđó khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ tư nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ ko thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp thức trước hết; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công việc trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

[rule_2_plain]

#Thủ #tục #và #thẩm #quyền #đăng #ký #lại #giấy #khai #sinh


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/thu-tuc-va-tham-quyen-dang-ky-lai-giay-khai-sinh-2/
Back to top button