Tài Liệu

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

Được Bộ Giáo dục và Tập huấn thông báo chính thức vào ngày 26 tháng 5 năm 2020 Nội quy Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thông tư 15/2020 / TT-BGĐT.. Đối với văn bản này, văn bản có hiệu lực từ ngày ban hành. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Vì vậy, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn thể kết quả thi của kỳ thi năm đó. Gigiết hại viên rà soát có trách nhiệm lập hồ sơ, tích lũy hiện vật và báo cáo Trưởng điểm xét duyệt hoặc Trưởng ban xét duyệt (nếu Giám đốc điểm xét duyệt ko đồng ý việc đình chỉ). Thí sinh làm gián đoạn buổi thi phải nộp lại đề thi, giấy thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng ngay lúc có quyết định. Tuy nhiên, thí sinh phải ở trong khu vực thi cho tới lúc hết 2/3 thời kì.

Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu mắc các lỗi sau: Khi đã bị cảnh cáo nhưng trong thời kì đó tiếp tục vi phạm tới mức khiển trách hoặc cảnh cáo. Mang các đồ vật trái phép vào phòng thử nghiệm. Mang bài rà soát ra khỏi phòng thí nghiệm hoặc nhận giải pháp từ bên ngoài phòng thí nghiệm. Viết và vẽ trên tờ giấy rà soát không phù hợp tới bài rà soát. Đánh nhau, dọa nạt người rà soát và các ứng viên khác.

Về việc bảo quản đề thi, Bộ Giáo dục quy tiên đề thi phải được bảo quản trong tủ riêng kiên cố, có khóa và niêm phong. Cảnh sát đóng quân tại nơi lưu trữ phiếu và bài thi, đồng thời phải có camera canh gác 24/24 và liên tục theo dõi hoạt động của phòng lưu trữ bài thi 24/24 giờ. Ngoài ra, lúc mở nhãn dán trên tờ giấy ra đề thi, người ký nhãn dán phải chứng kiến ​​và lập biên bản.

Nội dung Thông tư 15/2020 / TT-BG DĐT


Thông tin thêm

Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

[rule_3_plain]

Chính thức vào ngày 26/05/2020, Bộ Giáo dục và Tập huấn đã đưa ra Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 về Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT. Với văn bản này, thì hiệu lực của nó sẽ kể từ ngày được ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.
Theo đó, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả của toàn thể các bài thi trong kỳ thi của năm đó. Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và báo cáo Trưởng Điểm thi hoặc Trưởng ban Coi thi (nếu Trưởng Điểm thi ko tán thành đình chỉ). Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp lại bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng ngay lúc quyết định. Tuy nhiên, thí sinh vẫn phải ở trong khu vực thi cho tới lúc hết 2/3 thời kì thi.
Thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm một trong các lỗi: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi đó vẫn tiếp tục vi phạm ở mức khiển trách, cảnh cáo; mang đồ vật trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài phòng thi; viết, vẽ vào giấy làm bài thi nội dung không phù hợp tới bài thi; gây sự, dọa nạt người có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc thí sinh khác.
Về vấn đề bảo quản đề thi, Bộ Giáo dục quy tiên đề thi phải được để trong các tủ riêng lẻ, kiên cố và được khóa, niêm phong. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi phải có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và phải có camera giám sát các hoạt động của phòng bảo quản liên tục 24 giờ/ngày. Ngoài ra, lúc mở niêm phong đề thi phải có sự chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong và phải lập thành biên bản.
Nội dung Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT

[rule_2_plain]

#Thông #tư #152020TTBGDĐT


Back to top button