Tài Liệu

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Khảo nghiệm so sánh giống là thí nghiệm thường được sử dụng trong nông nghiệp để xác định xem một giống mới đã được chọn để khảo nghiệm giống quốc gia hay chưa. Mục tiêu của thí nghiệm so sánh là gì? So sánh tức là gì? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Để trả lời, hãy xem nội dung bài Thư Viện Hỏi Đáp VN.

1. Mục tiêu của thí nghiệm so sánh giống là gì?

– Khảo nghiệm so sánh giống để xem giống mới đã được chọn để khảo nghiệm giống quốc gia hay chưa (do Trung tâm khảo nghiệm giống quốc gia thực hiện).

– Giống được lựa chọn có ưu thế so với giống lớn về sinh trưởng, tăng trưởng, năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi.

2. Có bao nhiêu loại khảo nghiệm giống cây trồng?

Các loại khảo nghiệm giống cây trồng

  • Thí nghiệm so sánh giống: Xác định lợi ích của giống mới so với giống được sử dụng rộng rãi trong sản xuất đại trà …
  • Kiểm tra kỹ thuật. …
  • Hãy thử tạo một quảng cáo.

Xem các thông tin hữu ích khác trong phần tài liệu Thư Viện Hỏi Đáp VN.

..


Thông tin thêm

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục tiêu gì?

[rule_3_plain]

Thí nghiệm so sánh giống là thí nghiệm thường được sử dụng trong nông nghiệp để rà soát xem giống mới có được chọn để khảo nghiệm giống trên toàn quốc hay ko. Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục tiêu gì? Ý nghĩa so sánh giống như thế nào? Đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm, để trả lời được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết của Thư Viện Hỏi Đáp VN.
1. Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục tiêu gì?
– Thí nghiệm so sánh giống để rà soát xem giống mới có được chọn để khảo nghiệm giống trên toàn quốc hay ko (được thực hiện bởi Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc gia).
– Giống được chọn là giống vượt trội hơn so với giống đại trà về các tiêu chí sinh trưởng, tăng trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh ko thuận tiện.
2. Có mấy loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng?
Các loại thí nghiệm khảo nghiệm giống cây trồng

Thí nghiệm so sánh giống: So sánh với các giống phổ quát rộng rãi trong sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt gì …
Thí nghiệm rà soát kỹ thuật. …
Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên phân mục Tài liệu của Thư Viện Hỏi Đáp VN.

TagsCó thể bạn chưa biết?

[rule_2_plain]

#Thí #nghiệm #sánh #giống #nhằm #mục #đích #gì


Back to top button