Tài Liệu

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội

Từ ngày 30 tháng 5 năm 2020 tới ngày 30 tháng 9 năm 2020, hàng tháng sẽ tổ chức cuộc thi đố vui tìm hiểu “Điều ước Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X”. Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử đảng bộ, truyền thống cách mệnh của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 tới năm 2025 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13.

Mỗi tháng, một số câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra, các học viên tham gia trả lời và dự đoán số câu trả lời đúng. Các bạn có thể tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua 10 kỳ họp bằng cách tham khảo đáp án bài thi.

Nội dung cuộc thi tìm hiểu về Đảng bộ Tây Ninh qua 10 kỳ họp

Thể lệ cuộc thi
Tìm hiểu Đảng bộ Nhà nước Tây Ninh qua 10 kỳ họp

I. Mục tiêu của cuộc thi

-Propaganda về lịch sử đảng bộ địa phương, giáo dục truyền thống cách mệnh. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của Đảng bộ Bộ Tây Ninh trong việc lãnh đạo, tổ chức các hoạt động cách mệnh, giành chính quyền, lãnh đạo xây dựng và tăng trưởng kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trong khu vực.

– Xúc tiến công việc sẵn sàng tổ chức đại hội đảng bộ các đơn vị quản lý phục vụ Đại hội Đảng bộ Nhà nước lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII từ năm 2020 tới năm 2025.

– Thành phần dự thi cần trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả. Đảm bảo truyền bá, truyền bá cuộc thi của mình để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quân nhân, nhân dân trong và ngoài nhà nước biết tới và tham gia.

II.Người dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quân nhân, đoàn viên, hội viên và các từng lớp nhân dân trong và ngoài nhà nước.

Thành viên Ban tổ chức, tổ nội dung, thư ký-kỹ thuật và công chức, viên chức, người thân công chức, viên chức cơ quan: Ban Quảng cáo Đảng ủy Nhà nước và Sở Thông tin và Truyền thông ko được tham gia dự thi.

III.Hình thức thi

Cuộc thi tìm kiếm “Đảng bộ Nhà nước Tainin trong 10 điều ước” được tổ chức trên Internet và mạng xã hội dưới hình thức thi trắc nghiệm hàng tháng.

1. Hình thức tham gia cuộc thi

Người tham gia thực hiện các thao tác sau để tham gia trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi.

Một.Đăng nhập và tham gia

– Vào trang web chính thức của cuộc thi. Địa chỉ là: http: //www.dangbotinhtayninhquamuoikydaihoi.tayninh.gov.vn

Ngoài ra, nhấp lưu ban vào biểu ngữ cuộc thi (ảnh bìa) và tìm “Tỉnh ủy Tây Ninh qua TenCongress” trên các trang web, cổng thông tin và trang mạng xã hội sau:

+ Cổng thông tin điện tử của Đảng ủy Nhà nước (https://www.tayninh.dcs.vn)

+ Trang thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh (http://www.tayninh.gov.vn)

+ Báo Tây Ninh Online (http://www.baotayninh.vn)

+ Đài PTTH Tây Ninh (ttv11.vn)

+ Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, khu vực trong phạm vi nhà nước.

+ Trang, trang, nhóm Facebook công khai do cấp ủy các đơn vị quản lý xây dựng và vận hành.

– Nhấn vào ô Start Test để trả lời câu hỏi.

b.Trả lời câu hỏi

– Hàng tháng, Ban tổ chức cuộc thi đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử các đảng bộ nhà nước, kết quả tăng trưởng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và các nội dung khác. Quốc hội.

Mỗi câu hỏi có nhiều câu trả lời, một trong số đó là đúng. Người dự thi chọn một trong các câu trả lời và điền số câu trả lời đúng vào ô Dự đoán.

– Nhấn vào ô Kết thúc để kết thúc quá trình rà soát.

2. Nguyên tắc trao thưởng

Người thắng lợi là người trả lời đúng tất cả các câu hỏi và dự đoán đúng số câu trả lời đúng. Một người có thể làm bài thi nhiều lần trong tháng, nhưng chỉ có đáp án đúng là 01 được xác nhận, đó là thời kì trả lời ngắn nhất trong bài dự thi.

– Đối với thí sinh (02 người trở lên) trả lời đúng câu hỏi và dự đoán xác thực số câu trả lời đúng thì người có thời kì trả lời câu hỏi ngắn nhất sẽ được chọn và trao giải. Cuộc thi tới cuối tháng).

– Nếu nhiều người cùng trả lời đúng, dự đoán đúng số người trả lời đúng, đồng thời trả lời đúng thì giải thưởng sẽ chia đều cho số người có cùng câu trả lời đúng ở trên.

– Nếu số lượng người thắng cuộc ít hơn số lượng giải thưởng trong cuộc thi tháng, số lượng giải thưởng chưa quay sẽ được cộng dồn vào cuộc thi tháng tiếp theo.

3. Tài liệu tham khảo

– Văn kiện Tỉnh ủy Tây Ninh qua 10 kỳ họp.

-Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Nhà nước lần thứ XI.

-Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1930 – 2005). Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.

-Tainin báo.

* Nếu số liệu, số liệu, thông tin quá khứ ko thống nhất thì đối chiếu dựa vào cuốn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”.

IV.Thời gian, giải thưởng cuộc thi

1. Thời gian rà soát

– Cuộc thi tìm kiếm “Đảng bộ Nhà nước Tainin qua 10 kỳ họp” trên internet và mạng xã hội sẽ được tổ chức hàng tháng từ ngày 30/5/2020 tới ngày 30/9/2020.

– Thời gian thi hàng tháng được tính từ 00h00 ‘ngày 30 của tháng và kết thúc vào 23h59’ ngày 29 của tháng tiếp theo.

2. Gicửa ải thưởng

Mỗi tháng có 16 giải thưởng, bao gồm:

– 01 Gicửa ải Nhất: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ (1 triệu đồng).

-02 Gicửa ải nhị: Mỗi giải trị giá 700.000đ (700.000đ).

– 03 Gicửa ải Ba: Mỗi giải trị giá 500.000 VNĐ (500.000 VNĐ).

– 10 Gicửa ải Thocửa ải Mái: Mỗi giải trị giá 300.000 VNĐ (300.000 VNĐ).

V. Kết quả và thông báo giải thưởng

– Kết quả bài thi trắc nghiệm tháng sẽ được thông báo trên website chính thức của cuộc thi (địa chỉ: //www.dangbotinhtayninhquamuoikydaihoi.tayninh.gov.vn) ngay sau lúc cuộc thi tháng kết thúc.

– Kết thúc cuộc thi, BTC sẽ thực hiện tổng kết và trao chứng cớ quyền lợi và tiền thưởng cho các thí sinh đạt giải hàng tháng. Dự kiến ​​tổ chức vào tháng 11 năm 2020.

tại vì.Tổ chức thực hiện

Thể lệ cuộc thi tìm kiếm “Đảng bộ Nhà nước Tainin” trên internet và mạng xã hội có hiệu lực kể từ ngày ký và được thông báo trên website chính thức của cuộc thi, các phương tiện thông tin đại chúng, internet và xã hội ngày càng tăng. mạng. Việc sửa đổi, điều chỉnh thể lệ cuộc thi chỉ được thực hiện lúc có sự đồng ý bằng văn bản của Ban tổ chức cuộc thi.


Thông tin thêm

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội

[rule_3_plain]

Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm hàng tháng, diễn ra từ ngày 30/5/2020 – 30/9/2020. Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mệnh, hướng tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
Mỗi tháng sẽ có 1 số câu hỏi trắc nghiệm được đưa ra, người tham gia dự thi tham gia trả lời và dự đoán số người trả lời đúng. Có thể tham khảo thêm Đáp án cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội.
Nội dung cuộc thi tìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội
THỂ LỆ CUỘC THITìm hiểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội
I. Mục tiêu cuộc thi
– Tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh, giáo dục truyền thống cách mệnh; khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trong lãnh đạo, tổ chức các hoạt động cách mệnh, giành chính quyền và lãnh đạo xây dựng, tăng trưởng kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương.
– Tuyên truyền về công việc sẵn sàng tổ chức đại hội đảng các đơn vị quản lý tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
– Việc tổ chức Cuộc thi cần đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công việc tuyên truyền, truyền bá rộng rãi về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong, ngoài tỉnh biết, tham gia.
II. Nhân vật dự thi
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Nội dung, Tổ Thư ký – Kỹ thuật và công chức, người lao động, người thân công chức, người lao động các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông ko được tham gia dự thi.
III. Hình thức thi
Cuộc thi tìm hiểu “ Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm hằng tháng trên Internet và mạng xã hội.
1. Hình thức tham gia Cuộc thi
Người tham gia Cuộc thi thực hiện các thao tác dưới đây để tham gia trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:
a. Đăng nhập tham gia
– Truy cập vào trang web chính thức của Cuộc thi, tại địa chỉ:http://www.dangbotinhtayninhquamuoikydaihoi.tayninh.gov.vn
Hoặc nhấn lưu ban chuột vào banner (ảnh bìa) Cuộc thi tìm hiểu “ Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên các website, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội sau:
+ Cổng Thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh (https://www.tayninh.dcs.vn)
+ Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh ( http://www.tayninh.gov.vn)
+ Báo Tây Ninh Online ( http://www.baotayninh.vn
+ Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ( ttv11.vn)
+ Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.
+ Các Fanpage, trang, nhóm Facebook công khai do ban tuyên giáo các đơn vị quản lý xây dựng, quản lý
– Bấm chuột vào ô “Khởi đầu thi” và trả lời các câu hỏi.
b. Trả lời câu hỏi
– Mỗi tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một số câu hỏi thi trắc nghiệm về lịch sử Đảng bộ tỉnh, về thành tựu tăng trưởng kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng… của Tây Ninh qua các kỳ Đại hội.
Mỗi câu hỏi gồm nhiều đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi lựa chọn một trong số các đáp án, sau đó điền vào ô “Dự đoán”số lượt trả lời đúng.
– Bấm vào ô “Hoàn thành” để kết thúc phần thi.
2. Nguyên tắc trao thưởng
Người được trao thưởng là người trả lời đúng tất cả các câu hỏi và dự đoán xác thực nhất số lượt trả lời đúng. Một người có thể dự thi nhiều lần/tháng, tuy nhiên chỉ được xác nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời kì trả lời ngắn nhất trong số các lần dự thi.
– Trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán xác thực số lượt trả lời đúng, người có thời kì trả lời câu hỏi ngắn nhất sẽ được chọn để trao thưởng (thời kì được tính từ lúc khởi đầu tới lúc kết thúc cuộc thi tháng).
– Trường hợp có nhiều người cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán xác thực số lượt trả lời đúng, cùng thời kì trả lời câu hỏi thì giải thưởng được chia đều cho số người cùng trả lời đúng nêu trên.
– Trường hợp số người đạt giải thấp hơn số giải thưởng của Cuộc thi tháng, số giải chưa được trao sẽ được cộng dồn cho cuộc thi tháng tiếp theo.
3. Tài liệu tham khảo
– Văn kiện Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội.
– Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
– Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (1930 – 2005). Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.
– Báo Tây Ninh.
* Trường hợp có những nội dung sử liệu, dữ liệu, thông tin chưa thống nhất thì căn cứ vào “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh”, Văn kiện các kỳ Đại hội của Đảng bộ tỉnh làm gốc đối chiếu.
IV. Thời gian, giải thưởng Cuộc thi
1. Thời gian thi
– Cuộc thi tìm hiểu “ Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên Internet và mạng xã hội được thực hiện hằng tháng,từ ngày 30/5/2020 – 30 /9/2020.
– Thời gian thi mỗi tháng được tính từ 00 giờ 00’ ngày 30 của tháng và kết thúc vào 23 giờ 59’ ngày 29 của tháng kế tiếp.
2. Gicửa ải thưởng
Mỗi tháng có 16 giải thưởng, bao gồm:
– 01 giải Nhất: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
– 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng).
– 03 giải Ba: mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
– 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng).
V. Thông báo kết quả và trao thưởng
– Kết quả thi trắc nghiệm hằng tháng được thông báo trên website chính thức của Cuộc thi (tại địa chỉ:http://www.dangbotinhtayninhquamuoikydaihoi.tayninh.gov.vn) ngay sau lúc kết thúc Cuộc thi tháng.
– Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức thực hiện Tổng kết và trao Giđấy khen, tiền thưởng cho tư nhân đạt giải các cuộc thi tháng; dự kiến tổ chức trong tháng 11/2020.
VI. Tổ chức thực hiện
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “Đảng bộ tỉnh Tây Ninh qua Mười kỳ Đại hội” trên Internet và mạng xã hội có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải công khai trên website chính thức của Cuộc thi, các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet và mạng xã hội. Việc sửa đổi, điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi chỉ được thực hiện lúc có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.

[rule_2_plain]

#Thể #lệ #cuộc #thi #tìm #hiểu #Đảng #bộ #tỉnh #Tây #Ninh #qua #Mười #kỳ #Đại #hội


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-dang-bo-tinh-tay-ninh-qua-muoi-ky-dai-hoi-2/
Back to top button