Sinh trưởng ở thực vật là gì?

0
94
Sinh trưởng ở thực vật là gì

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật là gì? Phân loại các dạng sinh trưởng và phát triển của thực vật, các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của thực vật. Những kiến thức này sẽ được thuvienhoidap.net giải thích chi tiết trong bài viết thuộc chủ đề sinh học này.

Khái niệm sinh trưởng ở thực vật là gì?

a – Khái niệm

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước như chiều dài, bề mặt, thể tích của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Giống như các sinh vật đa bào khác, thực vật sinh trưởng và phát triển thông qua sự kết hợp giữa tăng trưởng tế bào và phân chia tế bào. Sự phát triển của tế bào làm tăng kích thước tế bào, trong khi quá trình phân chia tế bào (nguyên phân) làm tăng số lượng tế bào.

Khi tế bào thực vật phát triển, chúng cũng trở nên chuyên biệt hóa thành các loại tế bào khác nhau thông qua quá trình biệt hóa tế bào. Một khi các tế bào biệt hóa, chúng không thể phân chia được nữa.

Chìa khóa cho sự phát triển của thực vật là mô phân sinh, một loại mô thực vật bao gồm các tế bào chưa biệt hóa có thể tiếp tục phân chia và biệt hóa.

b – Mô phân sinh là gì?

Mô phân sinh là một loại mô thực vật bao gồm các tế bào chưa phân hóa có thể tiếp tục phân chia và biệt hóa, có nghĩa là nó duy trì được khả năng nguyên phân. 

Phân loại mô phân sinh

  • Mô phân sinh đỉnh: nằm ở chồi đỉnh hay chồi ngọn và chồi nách của thân cành và đỉnh rễ. Có nhiệm vụ làm cho thân dài ra, gọi là sinh trưởng sơ cấp, xảy ra ở cây một lá mầm và thân non của cây hai lá mầm.
  • Mô phân sinh bên: Nằm ở thân vốn được tạo từ mô phân sinh đỉnh và phân bố theo hình trụ. Có nhiệm vụ phân chia giúp cây to và lớn lên về chiều ngang, gọi là hiện tượng sinh trưởng thứ cấp xảy ra ở cây hai lá mầm. 
  • Mô phân sinh lóng: Nằm tại các mắt ( nơi lá nằm ở thân) của thực vật một lá mầm. Có tác dụng làm tăng sự sinh trưởng chiều dài của lóng, của thân cây cả khi mô phân sinh đỉnh đã bị cắt.

Các hình thức sinh trưởng ở thực vật 

Thực vật có hai hình thức sinh trưởng chính là sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng sơ cấp.

Sinh trưởng sơ cấp là gì?

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh. 

Hay có thể định nghĩa là sự phát triển ở thực vật xảy ra khi thân và rễ dài ra. Một số loài thực vật, đặc biệt là những loại cây thân gỗ, cũng tăng độ dày trong vòng đời của chúng. Sự gia tăng chiều dài của chồi và rễ được gọi là sinh trưởng sơ cấp.

Sinh trưởng thứ cấp là gì?

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và võ. Sinh trưởng thứ cấp được đặc trưng bởi sự gia tăng chiều dày hoặc chu vi của cây.

Tham khảo thêm: Cấu tạo thân cây gỗ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật

Có hai nhân tố chính là nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài, cụ thể gồm:

a – Các nhân tố bên trong 

Gồm các đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, của loài cây. Hoocmôn thực vật điều tiết tốc độ sinh trưởng của cây. 

Ví dụ: Ở giai đoạn măng, cây tre trưởng thành dài hơn 1m/ngày, về sau thì chậm lại

b – Các nhân tố bên ngoài 

  • Nhiệt độ:  ảnh hưởng nhiều nhất đến sinh trưởng của thực vật. 
  • Hàm lượng nước: Sinh trưởng của cơ thể thực vật phụ thuộc vào độ no nước của các tế bào mô phân sinh, nơi diễn ra quá trình phân chia và sinh trưởng dãn dài của tế bào. 
  • Ánh sáng: Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật về 2 mặt là: Thông qua sự ảnh hưởng đến quang hợp và biến đổi hình thái.
  • Ôxi: oxi rất cần cho sinh trưởng của thực vật. Nếu nồng độ oxi giảm xuống dưới 5% thì sinh trưởng bị ức chế.
  • Dinh dưỡng khoáng: Thiếu các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đặc biệt là hàm lượng đạm nitơ thì sinh trưởng ở thực vật bị ức chế, thậm chí bị chết.

Kết luận: Đây là đáp án cho câu hỏi sinh trưởng ở thực vật là gì chi tiết và chính xác nhất.