Giáo Dục

Phân biệt quang hợp và hô hấp

Phân biệt quang hợp và hô hấp Dữ liệu lớn là tài liệu vô cùng hữu ích nhưng tôi muốn giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học trò lớp 10 tham khảo.

So sánh quang hợp và hô hấp giúp lớp 10 hiểu được điểm giống và không giống nhau giữa hai quá trình này. Qua đây sẽ giúp các em biết cách giải toán sinh vật học và đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới. Hơn nữa, bạn có thể thấy sự khác lạ giữa miễn nhiễm đặc hiệu và ko đặc hiệu.

1. Thở là gì?

Hít thở là một quá trình sinh hóa biến thức ăn thành năng lượng với oxy và xảy ra trong tế bào của tất cả các thân thể sống. Trong quá trình hô hấp, năng lượng sinh hóa của thực phẩm được chuyển đổi thành adenosine triphosphate (ATP) và carbon dioxide bằng cách sử dụng oxy. Carbon dioxide là một chất thải và thành phầm chính của nó, ATP, là một dạng năng lượng có thể được sử dụng bởi các sinh vật sống.

Trên thực tiễn, nó là tiền tệ năng lượng của các sinh vật. Vì vậy, thở là tuyến đường chính để cung ứng năng lượng và cần thiết cho việc duy trì tất cả các quá trình sinh vật học. Vì vậy, có thể nói rằng thở tạo ra năng lượng bằng cách đốt cháy thức ăn bên trong tế bào. Đường (glucose), axit amin và axit lớn là một trong những chất nền đường hô hấp được sử dụng rộng rãi nhất trong quá trình hô hấp.

2. Quang hợp là gì?

Quang hợp là một quá trình sinh hóa sử dụng carbon dioxide để chuyển đổi năng lượng của ánh sáng mặt trời thành các hợp chất hữu cơ. Điôxít cacbon (CO2) Phản ứng với nước (H)2O) Glucozơ được tạo thành lúc có ánh sáng mặt trời (C)6HNgày 12O6) Và oxy (O2).

Quá trình quang hợp xảy ra ở tế bào thực vật, tảo lục và lục lạp của vi khuẩn lam. Quan trọng nhất, quang hợp giữ cho mức CO2 toàn cầu ở mức thấp và cải thiện mức O2 trong khí quyển. Tuy nhiên, các hoạt động gần đây của con người đang có tác động tiêu cực tới CO.Làm sạch quá trình quang hợp2 Trong bầu ko khí.

3. So sánh quang hợp và hô hấp.

– tương tự :

  • Cả hai đều là quá trình chuyển hóa chất và năng lượng nội bào.
  • Chúng đều là những phản ứng oxi hóa khử phức tạp.
  • Cả hai đều bao gồm một bộ vận chuyển điện tử.

– Sai :

Nội dung so sánh

quang hợp

Hô hấp

Thực thi loại ô

Tế bào thực vật, tảo và một số vi khuẩn.

Tất cả các loại ô.

Cơ quan thực thi

lục lạp.

Ti thể.

Điều kiện ánh sáng

Chỉ tiếp tục nếu có ánh sáng.

Không cần ánh sáng.

Phương trình tổng quát

nrn + nH n Năng lượng ánh sáng *

Năm6HNgày 1206 +602 -> 6C02 +6 nhà20 + ATP + Q

[CH20]n + n02

Sắc tố

Yêu cầu thuốc nhuộm quang hợp.

Không cần thuốc nhuộm quang hợp.

Chuyển hóa năng lượng

Chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học của các hợp chất hữu cơ.

Nó giải phóng năng lượng tiềm năng của các hợp chất hữu cơ thành năng lượng sẵn sàng sử dụng được gọi là ATP.

Chuyển đổi vật chất

Đây là quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

Đây là quá trình phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ.

4. Phân biệt quang hợp và hô hấp

Đặc điểm so sánh

Quá trình quang hợp

Quá trình thở

1. Vị trí

Lá cây

Tất cả các cơ quan của cây

2 giờ

Khi có ánh sáng

Ngày hoặc đêm

3. Thành phần

Nước, carbon dioxide, năng lượng mặt trời

Khí oxy, chất hữu cơ

4. Thành phầm tạo ra

Tinh bột, khí oxi

Năng lượng, carbon dioxide, hơi nước

5. Tác động của điều kiện bên ngoài

Ánh sáng, nước, hàm lượng carbon dioxide, nhiệt độ

Khả năng thở của đất

..


Thông tin thêm

Phân biệt quang hợp và hô hấp

[rule_3_plain]

Phân biệt quang hợp và hô hấp là tài liệu vô cùng hữu ích nhưng Thư Viện Hỏi Đáp muốn giới thiệu tới quý thầy cô cùng các bạn học trò lớp 10 tham khảo.
So sánh quang hợp và hô hấp giúp các bạn lớp 10 nắm vững được sự giống và không giống nhau của 2 quá trình này. Qua đó các bạn sẽ biết cách giải bài tập sinh vật học và đạt được kết quả cao trong các bài rà soát bài thi học kì sắp tới. Ngoài ra các bạn tham xem thêm Phân biệt miễn nhiễm đặc hiệu và miễn nhiễm ko đặc hiệu.
1. Hô hấp là gì?
Hô hấp là một quá trình sinh hóa chuyển hóa thức ăn thành năng lượng với oxy, và nó diễn ra bên trong tế bào của tất cả chúng sinh. Trong quá trình hô hấp, năng lượng sinh hóa của thực phẩm chuyển hóa thành adenosine triphosphate (ATP) và carbon dioxide do việc sử dụng oxy. Carbon dioxide là chất thải và thành phầm chính ATP là dạng năng lượng có thể sử dụng được của sinh vật.
Trên thực tiễn, nó là tiền tệ năng lượng của các thân thể sống. Vì vậy, hô hấp là tuyến đường chính để thu nhận năng lượng, có ý nghĩa sống còn để duy trì tất cả các quá trình sinh vật học. Do đó, có thể nói rằng hô hấp tạo ra năng lượng bằng cách đốt cháy thức ăn bên trong tế bào. Đường (glucose), axit amin và axit lớn là một trong những chất nền đường hô hấp được sử dụng nhiều trong quá trình hô hấp.
2. Quang hợp là gì?
Quang hợp là quá trình sinh hóa chuyển đổi năng lượng của ánh sáng mặt trời thành các hợp chất hữu cơ sử dụng carbon dioxide. Điôxít cacbon (CO2) phản ứng với nước (H2O) trong sự có mặt của ánh sáng mặt trời để tạo thành glucose (C6H12O6) và oxy (O2).
Quá trình quang hợp xảy ra trong lục lạp của tế bào thực vật, tảo lục và vi khuẩn lam. Quan trọng nhất, quang hợp duy trì mức CO2 toàn cầu ở mức thấp và cải thiện mức O2 của khí quyển. Tuy nhiên, các hoạt động gần đây của con người có tác động bất lợi tới quá trình quang hợp thanh lọc CO2 trong bầu khí quyển.
3. So sánh quang hợp và hô hấp.
– Giống nhau :

Đều là quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.
Đều là các chuỗi phản ứng ôxi hoá – khử phức tạp.
Đều có sự tham gia của chất vận chuyển êlectron.

– Khác nhau :

Nội dung so sánh

Quang hợp

Hô hấp

Loại tế bào thực hiện

Tế bào thực vật, tảo và một số loại vi khuẩn.

Tất cả các loại tế bào.

Bào quan thực hiện

Lục lạp.

Ti thể.

Điểu kiện ánh sáng

Chỉ thực hiện lúc có ánh sáng.

Không cần ánh sáng.

Phương trình tổng quát

nrn + nH n Năng lượng ánh sáng *

C6H1206 + 602 —> 6C02 + 6H20 +ATP + Q

[CH20]n + n02

Sắc tố

Cần sắc tố quang hợp.

Không cần sắc tố quang hợp.

Sự chuyển hoá năng lượng

Biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp chất hữu cơ.

Gicửa ải phóng năng lượng tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ thành năng lượng dễ sử dụng là ATP.

Sự chuyển hoá vật chất

Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

Là quá trình phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

4. Phân biệt quá trình quang hợp và quá trình hô hấp

Các đặc điểm so sánh

Quá trình quang hợp

Quá trình hô hấp

1. Nơi diễn ra

Lá cây

Tất cả các cơ quan của cây

2. Thời gian

Khi có ánh sáng

Suốt ngày đêm

3. Nguyên liệu

Nước, khí cacbônic, năng lượng ánh sáng mặt trời

Khí ôxi, chất hữu cơ

4. Thành phầm tạo ra

Tinh bột, khí ôxi

Năng lượng, khí cacbônic, hơi nước

5. Tác động của các điều kiện bên ngoài

Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ

Độ thoáng của đất

TagsHô hấp là gì Quang hợp là gì Sinh học 10

[rule_2_plain]

#Phân #biệt #quang #hợp #và #hô #hấp


Back to top button