Giáo Dục

Ôn tập giữa học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

Thư Viện Hỏi Đáp phân phối cho quý thầy cô và các em học trò lớp 10 tài liệu hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2021-2022 trường THPT Trần Phú-Hà Nội.

Tôi. Kiểm tra khách quan

Chủ đề 1. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.
Chủ đề 2. Ứng dụng để giải các bất đẳng thức về dấu và tích của các nhị thức tuyến tính.
+ Dạng 1. Dấu của một nhị thức tuyến tính.
+ Dạng 2. Gicửa ải các bất đẳng thức về tích.
+ Dạng 3. Gicửa ải bất phương trình thương số.
Chủ đề 3. Bất phương trình tuyến tính và hệ hai ẩn số.
Chủ đề 4. Tín hiệu của lượng giác bậc hai và bất phương trình bậc hai một ẩn.
+ Dạng 1. Dấu của tam thức bậc hai.
+ Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình bậc hai và một số vấn đề liên quan.
+ Dạng 3. Tìm điều kiện thông số để phương trình bậc hai vô nghiệm có hai nghiệm và có hai nghiệm không giống nhau.
+ Mẫu 4. Tìm điều kiện thông số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng 5. Tìm điều kiện thông số để bất phương trình ko có nghiệm, nghiệm đúng, nghiệm đúng.
Chủ đề 5. Hệ thức hàm số lượng giác.
II. tiểu luận

1. Đại số.
2. Địa chất.

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Ôn tập giữa học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hà Nội

[rule_3_plain]

Thư Viện Hỏi Đáp giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 10 đề cương hướng dẫn nội dung ôn tập giữa học kì 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Trần Phú – Hà Nội.
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Chủ đề 1. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.
Chủ đề 2. Dấu của nhị thức hàng đầu và vận dụng vào giải bất phương trình tích, thương.
+ Dạng 1. Dấu của nhị thức hàng đầu.
+ Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình tích.
+ Dạng 3. Gicửa ải bất phương trình thương.
Chủ đề 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn.
Chủ đề 4. Dấu của tam thức bậc hai và bất phương trình bậc hai một ẩn.
+ Dạng 1. Dấu của tam thức bậc hai.
+ Dạng 2. Gicửa ải bất phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan.
+ Dạng 3. Tìm điều kiện của thông số để phương trình bậc hai vô nghiệm, có nghiệm, có hai nghiệm phân biệt.
+ Dạng 4. Tìm điều kiện của thông số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
+ Dạng 5. Tìm điều kiện của thông số để bất phương trình vô nghiệm, có nghiệm, nghiệm đúng.
Chủ đề 5. Hệ thức lượng trong tam giác.
II. TỰ LUẬN
1. ĐẠI SỐ.
2. HÌNH HỌC.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Ôn #tập #giữa #học #kì #Toán #năm #trường #THPT #Trần #Phú #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/on-tap-giua-hoc-ki-2-toan-10-nam-2021-2022-truong-thpt-tran-phu-ha-noi.html
Back to top button