Pháp Luật

Người phạm tội đủ 70 tuổi trở lên có được xem là tình tiết giảm nhẹ?

Tên tội phạm là một người đông đúc trên 70 tuổi

Tội của người già có phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không? Đây là câu hỏi được rất nhiều độc giả quan tâm trong những ngày này. Hoatieu xin chia sẻ qua nội dung sau.

Luật Người cao tuổi – Theo Luật 39/2009 / QH12, người trên 60 tuổi được coi là người cao tuổi. Vậy tội của người trên 70 tuổi có được xem xét giảm nhẹ không?

Bộ luật Hình sự Việt Nam về Người cao tuổi

Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS) sửa đổi, bổ sung năm 2017 không có chương, mục riêng để quy định cụ thể người cao tuổi phạm tội hoặc người là chủ thể của hành vi ngược đãi, mà phạm tội thì đã có những quy định để đảm bảo. rằng người cao tuổi bị bạo hành đang bị ngược đãi hoặc người cao tuổi, theo quy định của pháp luật tương ứng. Do đó, những người trên 70 tuổi được điều chỉnh bởi luật hình sự. Đặc biệt:

Về nới lỏng tình trạng trách nhiệm pháp lý: Người phạm tội là người trên 70 tuổi, được nới lỏng trách nhiệm pháp lý theo quy định tại Điều 52 Khoản 1 Khoản 1 BLHS.

Một người nào khác Cố ý phạm tội với cụ ông 70 tuổi Nếu lớn hơn tuổi thì phải chịu tình tiết tăng nặng phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Khoản 1 Khoản 1 Bộ luật hình sự.

Về hình phạt đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên Mức tối đa là tù chung thân. Hình phạt tử hình không áp dụng đối với người trên 75 tuổi khi phạm tội hoặc trước tòa, và không được thi hành nếu phạm nhân đủ 75 tuổi (Bộ luật Hình sự Điều 41).

Ra tù sớm có điều kiện (Điều 66 Bộ luật Hình sự) đủ 70 người Từ tuổi trở lên, bị giảm từ một phần ba tù chung thân, hoặc ít nhất 12 năm tù chung thân, giảm xuống còn tù. Hình phạt tù chung thân và quy định cách đây ba năm dẫn đến mức phạt tù ít nhất bằng một nửa mức phạt tù của những người phạm tội khác.

Vì vậy, chỉ những người già trên 70 tuổi phạm tội mới được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Người già dưới 70 tuổi không được coi là giảm nhẹ.

Xem các thông tin hữu ích khác trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Thư Viện Hỏi Đáp VN.

..


Thông tin thêm

Người phạm tội đủ 70 tuổi trở lên có được xem là tình tiết giảm nhẹ?

[rule_3_plain]

Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên
Người cao tuổi phạm tội có phải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây Hoatieu xin được chia sẻ trong nội dung sau đây.
Theo Luật Người cao tuổi – Luật số 39/2009/QH12 người từ đủ 60 tuổi trở lên được coi là người cao tuổi. Vậy người từ 70 tuổi trở lên phạm tội có được coi là tình tiết giảm nhẹ?
Pháp luật hình sự Việt Nam đối với người cao tuổi
Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (Bộ luật hình sự) không có Chương, mục riêng để quy định riêng người cao tuổi phạm tội hay người cao tuổi là đối tượng bị xâm hại, nhưng các quy định để đảm bảo xử lý người cao tuổi phạm tội hình sự hay người cao tuổi là người bị xâm hại, đã được quy định tại các Điều luật tương ứng; theo đó người từ đủ 70 tuổi trở lên thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật hình sự; cụ thể:
Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS.
Nếu người khác Cố ý phạm tội đối với người đủ 70 tuổi trở lên, thì họ phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i khoản 1 Điều 52 BLHS
Về hình phạt đối với Người đủ 75 tuổi trở lên cao nhất là tù Chung thân; Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử, Không thi hành án tử hình khi người bị kết án đã 75 tuổi (Điều 41 BLHS).
Tha tù trước hạn có điều kiện (Điều 66 BLHS) Người đủ 70 tuổi trở lên, thì thời gian đã chấp hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; Sớm hơn 03 năm đối với hình phạt tù Chung thân và quy định đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội khác.
Như vậy, chỉ người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên phạm tội mới được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trường hợp người cao tuổi dưới 70 tuổi thì không được xem là tình tiết giảm nhẹ.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Thư Viện Hỏi Đáp VN.

TagsHình sự

[rule_2_plain]

#Người #phạm #tội #đủ #tuổi #trở #lên #có #được #xem #là #tình #tiết #giảm #nhẹ


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/nguoi-pham-toi-du-70-tuoi-tro-len-co-duoc-xem-la-tinh-tiet-giam-nhe/
Back to top button