Pháp Luật

Ngày nhập ngũ 2022 là ngày nào?

Nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ thể hiện lòng yêu nước sâu sắc của công dân. Công dân mỗi năm phải nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần. Ngày nhập ngũ năm 2022 là ngày nào? Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là bao lâu? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Để giải đáp, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết sau đây.

1. Ngày nhập ngũ năm 2022 là ngày nào?

Thường vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2022 Tuy sẽ là thời gian nhập ngũ nhưng ngày nhập học cụ thể sẽ được thông báo cụ thể theo tình hình thực tế trên địa bàn.

Điều 33, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Số lượng, thời gian gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm

Hàng năm tổ chức mời gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai nếu cần vì lý do quốc phòng, an ninh. Ở những vùng có thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm thì thời điểm triệu tập gọi quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có thể được điều chỉnh.

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân trên mọi miền đất nước sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 20-2-2022.

Ngày 16/2, 51 tỉnh thành sẽ tổ chức ra quân tại 63 bang, thành phố trên cả nước. Ngày 17 tháng 2, ba miền. Số ngày 18 tháng 2 này là 4 vùng và ngày 20 tháng 2 là 5 vùng.

2. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự quy định thời gian phục vụ quân đội trong thời bình là 24 tháng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời hạn sáu tháng nếu:

– Để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.

-Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

3. Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự

Công dân từ 18 đến hết 25.

– Công dân nữ đã được đào tạo trình độ đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian đào tạo trình độ đào tạo thì được tuyển chọn và phải nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

(Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự, Thông tư 148/2018 / TT-BQP Điều 4 ngày 04/10/2018).

Xem các bài viết khác trong mục Dân sự của mục Hỏi đáp pháp luật.


Thông tin thêm

Ngày nhập ngũ 2022 là ngày nào?

[rule_3_plain]

Nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ thể hiện lòng yêu nước sâu sắc của công dân. Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần. Ngày nhập ngũ 2022 là ngày nào? Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là bao lâu? Đây là câu hỏi nhiều người quan tâm, để giải đáp được mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây nhé.
1. Ngày nhập ngũ 2022 là ngày nào?
Thông thường vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 năm 2022 sẽ là thời điểm nhập ngũ, tùy tình hình thực tế tại địa phương sẽ quy định chi tiết ngày nhập ngũ cụ thể là ngày nào.
Điều 33, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm
Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân của các địa phương trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 20-2-2022.
Trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, ngày 16-2 sẽ có 51 địa phương tổ chức giao nhận quân; ngày 17-2 có 3 địa phương. Con số này của ngày 18-2 là 4 địa phương và ngày 20-2 là 5 địa phương.

2. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự
Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự quy định thời gian phục vụ trong thời bình là 24 tháng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:
– Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;
– Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.
3. Độ tuổi gọi nhập ngũ
– Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
– Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
(Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự, Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018).
Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Dân sự của phần Hỏi đáp pháp luật.

[rule_2_plain]

#Ngày #nhập #ngũ #là #ngày #nào


Back to top button