Khoa Học

Nếu kéo căng hết cỡ, các bộ phận cơ thể người to lớn như thế nào?

Khi được mở rộng hoàn toàn, bộ não của con người có kích thước bằng một chiếc áo gối, da người bao phủ sàn của một chiếc lều nhỏ, ruột của con người có chiều dài bằng một tòa nhà ba tầng, và các mạch máu trong thân thể con người. xếp hàng, bạn có thể xoay quanh trái đất bốn lần.

  • Tôi đã tìm thấy một gen vẫn hoạt động sau lúc thân thể chúng ta chết
  • 20 loại dị vật có trong thân thể người khiến bạn “nổi da gà”
  • Quá trình tiến hóa đã làm cho năm bộ phận trên thân thể con người trở thành ko cần thiết và trở thành vô dụng

..


Thông tin thêm

Nếu kéo căng hết cỡ, các bộ phận thân thể người to lớn như thế nào?

[rule_3_plain]

Nếu trải rộng hết cỡ, não người có kích thước bằng một chiếc vỏ gối, da người bao phủ sàn của một chiếc lều nhỏ, còn ruột người có chiều dài tương đương một tòa nhà ba tầng, trong lúc các mạch máu trong thân thể người nếu xếp thẳng có thể xung quanh Trái Đất 4 lần.

Tìm thấy loại gen vẫn còn hoạt động sau lúc thân thể chúng ta chết đi
20 dạng vật lạ được phát hiện trong thân thể người khiến bạn “nổi gai ốc”
5 bộ phận thân thể người trở thành thừa thãi và vô dụng do tiến hóa

TagsVideo Video Khoa học

[rule_2_plain]

#Nếu #kéo #căng #hết #cỡ #các #bộ #phận #cơ #thể #người #lớn #như #thế #nào


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/neu-keo-cang-het-co-cac-bo-phan-co-the-nguoi-to-lon-nhu-the-nao/
Back to top button