Pháp Luật

Mức xử phạt hành chính làm mất, cháy, hỏng hóa đơn năm 2022

Hình phạt khi làm mất hóa đơn

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.… Do đó, kể từ ngày 01/01/2022, mọi hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn sẽ phải tuân theo quy định tại Điều 26 Quy tắc 125 2020 NĐ-CP (sửa đổi theo Quy tắc 102 2021 / NĐ-CP). Bạn sẽ bị xử phạt. ).

Dưới đây là chi tiết mức xử phạt đối với hành vi làm mất, đốt, hư hỏng hóa đơn mới nhất năm 2022. Mời các bạn theo dõi.

Các hành động bị cảnh báo

– Hóa đơn đã lập bị mất, cháy, hỏng trong quá trình sử dụng (trừ hóa đơn đã giao cho khách hàng), hồ sơ, chứng từ nộp thuế, chứng từ xác nhận mua bán hàng hóa, dịch vụ, các biện pháp giảm thiểu …

– Hóa đơn lập, xóa sai bị mất, cháy, hỏng và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế hóa đơn đã lập, lập sai này.

Các hành vi bị phạt

(1) Trường hợp hóa đơn lập trong quá trình sử dụng (đã chuyển cho khách hàng) bị mất, cháy, hỏng hoặc người bán kê khai nộp phạt thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng … Có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, có những trường hợp cần lưu ý.

Trường hợp người mua làm mất, đốt, làm hư hỏng hóa đơn thì phải có biên bản ghi nhận sự việc của người bán và người mua.

(2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây.

+ Hóa đơn bị mất, cháy, hỏng do cơ quan thuế phát hành hoặc đã mua nhưng chưa lập.

+ Trường hợp hóa đơn đã xuất trong quá trình sử dụng (gửi cho khách hàng) bị mất, cháy, hỏng thì người bán lập hồ sơ, nộp thuế, các chứng từ, tài liệu, xác nhận việc mua bán hàng hóa, dịch vụ của mình có chứng từ.

Trường hợp người mua làm mất, đốt, làm hư hỏng hóa đơn thì phải có biên bản ghi nhận sự việc của người bán và người mua.

+ Hóa đơn bị mất, cháy, hỏng đã lập nhưng chưa nộp thuế.

Các bên liên quan cần ghi lại các hóa đơn bị mất, cháy, hỏng.

(Nghị định 125/2020 / NĐ-CP hiện hành không xử phạt đối với trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa nộp thuế).

(3) Nếu hóa đơn đã được tạo hoặc khai báo trong quá trình sử dụng hoặc lưu trữ bị mất, bị đốt hoặc bị hư hỏng, 1), (2) và cảnh báo trên.

(Các quy định hiện hành yêu cầu xử phạt đối với các hóa đơn thuế bị mất, cháy, hỏng trong quá trình sử dụng hoặc lưu trữ.)

Xử phạt do sơ suất của bên thứ ba

Trường hợp hóa đơn đã lập trong quá trình sử dụng (gửi cho khách hàng) bị mất, cháy, hỏng thì người bán lập hồ sơ, nộp thuế và có hồ sơ, tài liệu, chứng từ xác nhận việc mua bán hàng hóa của mình. Dịch vụ nhưng do lỗi của bên thứ ba:

+ Nếu bên thứ ba giao dịch với người bán thì người bán phải chịu chế tài.

+ Nếu bên thứ ba giao dịch với người mua thì người mua phải chịu chế tài.

Người bán hoặc người mua và bên thứ ba lưu giữ hồ sơ về các hóa đơn bị mất, cháy, hỏng.

Căn cứ pháp lý: Điều 4, 1 Nghị định 102/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 26 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP.

Nghị định 102/2021 / NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Thư Viện Hỏi Đáp VN.


Thông tin thêm

Mức xử phạt hành chính làm mất, cháy, hỏng hóa đơn năm 2022

[rule_3_plain]

Mức phạt khi làm mất hóa đơn

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung các Nghị định xử phạt VPHC lĩnh vực thuế, hóa đơn… Theo đó, từ 1/01/2022 các hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn sẽ bị xử phạt theo quy định tại tại Điều 26 Nghị định 125 2020 NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định số 102 2021/NĐ-CP).
Sau đây là nội dung chi tiết các mức xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn mới nhất năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi.
Các hành vi bị phạt cảnh cáo
– Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ;
– Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.
Các hành vi bị phạt tiền
(1) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi: làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.
Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.
(2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;
+ Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ;
Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.
+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế;
Các bên liên quan phải lập biên bản ghi nhận việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
(Nghị định 125/2020/NĐ-CP hiện hành không áp dụng xử phạt đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế.)
(3) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, trừ các trường hợp (1), (2) và trường hợp bị phạt cảnh cáo đã nêu ở trên.
(Quy định hiện hành yêu cầu xử phạt đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc lưu trữ.)
Xử phạt trong trường hợp do lỗi của bên thứ ba
Khi xảy ra mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ nhưng do lỗi của bên thứ ba:
+ Nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người bán thì người bán là đối tượng bị xử phạt;
+ Nếu bên thứ ba thực hiện giao dịch với người mua thì người mua là đối tượng bị xử phạt.
Người bán hoặc người mua và bên thứ ba lập biên bản ghi nhận sự việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Căn cứ pháp lý: Khoản 4 Điều 1 Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 26 Nghị định 125/2020/NĐ-CP .
Nghị định 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thư Viện Hỏi Đáp VN.

[rule_2_plain]

#Mức #xử #phạt #hành #chính #làm #mất #cháy #hỏng #hóa #đơn #năm


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/muc-xu-phat-hanh-chinh-lam-mat-chay-hong-hoa-don-nam-2022/
Back to top button