Pháp Luật

Mua nhà ở xã hội cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ mua nhà công sản đang là một trong những vấn đề được các hộ gia đình hết sức quan tâm hiện nay. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện mua nhà ở công vụ, hộ gia đình còn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mua nhà ở công vụ để được xét duyệt. Dưới đây là thông tin mới nhất về Hồ sơ mua nhà ở xã hội năm 2021 mới nhất mà Hoatieu muốn chia sẻ đến bạn đọc.

  • Giải đáp về bổ nhiệm giáo viên, xếp ngạch và xếp lương

Dưới đây là chi tiết hồ sơ nhà ở công vụ được cập nhật theo Nghị định 49/2021 / NĐ-CP. vui lòng tham khảo trước.

1. Nhà ở công vụ là gì?

Điều 3 Khoản 7 Luật Nhà ở năm 2014 quy định như sau. Nhà ở xã hội là nhà ở đã được Nhà nước hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.

Đây là nhà do nhà nước tài trợ, nhưng phải đáp ứng các tiêu chí về diện tích cho từng loại nhà cụ thể.

Căn hộ, chung cư

Đối với nhà chung cư, căn hộ phải được thiết kế và xây dựng khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn về diện tích sử dụng của mỗi căn hộ tối thiểu là 25m2 và tối đa là 70m2. Kèm theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo phù hợp.

Nhà liền kề thấp tầng

Đối với nhà ở liên kế thấp tầng, diện tích đất xây dựng tiêu chuẩn của mỗi nhà ở không quá 70 m2, hệ số sử dụng đất không quá 2,0 lần và phải phù hợp với quy hoạch xây dựng do Bộ Kế hoạch ban hành. Có và đầu tư. Được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối tượng chính sách nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014, những đối tượng sau đây được hưởng chính sách hỗ trợ nếu có đủ điều kiện theo quy định.

3. Đơn đăng ký mua nhà ở công vụ

Đối tượng được hưởng Nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015 / NĐ-CP, Điều 16 Nghị định 49/2021 / Điều 1 NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 20/2016 / TT-BXD Chính sách hỗ trợ không chưa được quyền, nhưng bạn sẽ cần chuẩn bị một tài liệu bao gồm các tài liệu sau:

– Đơn đề nghị mua, thuê, thuê mua nhà ở theo Mẫu số 01.

Giấy tờ xác nhận đủ điều kiện mua nhà ở công vụ.

-Giấy chứng nhận điều kiện cư trú.

-Giấy chứng nhận điều kiện cư trú.

-Các điều kiện về thu nhập.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Thư Viện Hỏi Đáp VN.


Thông tin thêm

Mua nhà ở xã hội cần những giấy tờ gì?

[rule_3_plain]

Hồ sơ mua nhà ở xã hội là một trong những vấn đề được các hộ gia đình rất quan tâm hiện nay. Ngoài việc đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội thì các hộ gia đình còn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mua nhà ở xã hội để xét duyệt. Sau đây là các thông tin mới nhất về hồ sơ mua nhà ở xã hội 2021 mới nhất Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc.

Giải đáp về bổ nhiệm, xếp hạng, xếp lương giáo viên

Dưới đây là chi tiết hồ sơ đề nghị mua nhà ở xã hội được cập nhật theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP, mời các bạn cùng tham khảo.
1. Nhà ở xã hội là gì?
Khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định: Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở.
Mặc dù là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích theo từng loại nhà cụ thể:
Nhà chung cư
Trường hợp là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích sử dụng mỗi căn hộ tối thiểu là 25m2, tối đa là 70m2, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Nhà ở liền kề thấp tầng
Trường hợp là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 70m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần và phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội
Theo Điều 49 Luật Nhà ở 2014, các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện theo quy định thì được hưởng chính sách hỗ trợ:

3. Hồ sơ đề nghị mua nhà ở xã hội
Căn cứ Điều 22 Nghị định 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 16 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 20/2016/TT-BXD, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội nhưng chưa được hưởng phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ như sau:
– Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu số 01.
– Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.
– Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.
– Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú.
– Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thư Viện Hỏi Đáp VN.

[rule_2_plain]

#Mua #nhà #ở #xã #hội #cần #những #giấy #tờ #gì


Back to top button