Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Đơn xin miễn thuế hoạt động đảng là mẫu đơn do mỗi đảng viên tự soạn và gửi tới tổ chức cấp trên để xin miễn thuế hoạt động đảng. Mẫu đơn xin miễn thuế hoạt động đảng nêu rõ thông tin của người làm đơn và lý do xin miễn thuế hoạt động đảng. Vui lòng đọc tại đây để biết thêm thông tin và tải về đơn xin miễn thuế hoạt động đảng.

  • Đơn xin chuyển sinh hoạt đảng
  • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng.
  • Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

1. Ai được miễn sinh hoạt đảng?

Miễn sinh hoạt đảng theo hướng dẫn tại Mục IV Hướng dẫn 09-HD / BTCTW. Điều này quy định rằng các hoạt động đảng được miễn trừ như sau:

  • Đảng viên già yếu ko được sinh hoạt đảng (phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền).
  • Do phải đi điều trị hoặc bệnh dài ngày ở nơi xa nơi trú ngụ.
  • Đảng viên đi công việc nước ngoài vì lý do tư nhân (đi du lịch, khám chữa bệnh, thăm thân …). Đảng viên ko được đi công việc một mình ở vùng sâu, vùng xa và sinh hoạt đảng, ko có tổ chức đảng, điều kiện đi lại khe khắt.
  • Không có điều kiện về sinh hoạt chi bộ theo điều lệ, đi công việc lưu động ở địa bàn, đơn vị trong cả nước chưa đủ một năm, có việc làm ko ổn định, nơi chưa có tổ chức đảng.
  • Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức có ước muốn thôi việc cho tới lúc đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước thì được miễn sinh hoạt đảng trong thời kì nghỉ cho tới lúc có quyết định nghỉ hưu.
  • Đảng viên nữ nghỉ sinh con theo quy định của Bộ luật lao động muốn được miễn sinh hoạt đảng.

2. Đơn xin miễn sinh hoạt đảng số 1

Đảng bộ ……………………

Đảng Cộng sản Việt Nam

Bộ ……………………

(Vị trí), Ngày … tháng … năm ………

Xin các ngoại lệ đối với hoạt động của các Bên

Thân mến: -Đảng bộ: …………………… ..

– Chi bộ: …………………….

tên tôi là: . …………………………………………………………………………

Ngày sinh nhật: ………………………………………………………

nơi trú ngụ:………………………………………………………………..

Ngày có mặt dự tiệc: ………… .. – Chính thức được thông qua …………

Hiện nay, tôi sinh hoạt ở chi bộ: …………………………………………………………

Vì lý do đó: …………………….(Vui lòng nêu rõ lý do vì sao bạn ko thể tham gia sinh hoạt bên).) …

Nay kính xin đồng chí làm đơn xin miễn sinh hoạt đảng trong thời kì ……………… đảng bộ và chi bộ …………………… .. ……………… …… .. Tôi xin hứa sẽ luôn chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kì ko hoạt động của Đảng.

Kính mong các ngành lãnh đạo xem xét, chấp thuận.

Xin thật tâm cảm ơn.

Người xin việc

(Vui lòng ký và điền họ tên)

3. Đơn xin miễn thuế sinh hoạt đảng số 2

Đảng bộ trường ……………… ..

Bộ …… ..

*

Đảng Cộng sản Việt Nam

________________

………… .., tháng ngày năm….

gợi ý

Yêu cầu miễn công việc, sinh hoạt đảng viên

Địa chỉ: Chi ủy ……………………

Tôi tên là …………………… .., sinh ………… ..

Mời bạn tham gia bữa tiệc cùng …………………….Chính thức

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Cơ sở / Thực hiện / Lý do ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Kính yêu cầu chi bộ xét đảng cho đúng điều lệ đảng và miễn sinh hoạt. Hết thời kì đảng viên miễn thuế, tôi sẽ liên hệ với đảng ủy và nhận nhiệm vụ, sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định.

Kính mong bộ xem xét và thông qua.

Cảm ơn bạn. /.

viết

Đơn xin miễn hoạt động đảng

Đọc thêm trong phần này. Thủ tục hành chính Với các mặt hàng hình dạng xin vui lòng.

  • Quyết định miễn sinh hoạt đảng

Thông tin thêm

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

[rule_3_plain]

Mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng là mẫu đơn được tư nhân Đảng viên lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được miễn sinh hoạt Đảng. Mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do yêu cầu miễn sinh hoạt… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng tại đây.

Đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng
Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng
Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng

1. Trường hợp nào được miễn sinh hoạt Đảng?
Trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng được hướng dẫn tại Mục IV Hướng dẫn 09-HD/BTCTW, trong đó quy định những trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng như sau:

Đảng viên tuổi cao, sức yếu ko thể tham gia sinh hoạt đảng được (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi trú ngụ.
Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn chiếc, vì việc riêng (du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân…); đảng viên đi lao động đơn chiếc, ở những vùng xa, ko có tổ chức đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn, ko thể tham gia sinh hoạt đảng.
Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời kì dưới 1 năm, việc làm ko ổn định, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, ko có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.
Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công việc chờ tới tuổi nghỉ hưu theo cơ chế quy định của Nhà nước có ước muốn được miễn sinh hoạt đảng trong thời kì nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu.
Đảng viên nữ trong thời kì nghỉ sinh con theo quy định của Luật Lao động có ước muốn miễn sinh hoạt đảng.

2. Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 1

ĐẢNG BỘ ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………

(Vị trí),ngày … tháng … năm ……

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG
Kính gửi: – Đảng ủy:………………………………………..
– Chi bộ đảng: ……………………………………..
Tôi tên là: .……………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………
Nguyên quán: ………………………………………………………………..
Ngày vào Đảng: ………….. – Được xác nhận chính thức ngày ……………
Hiện tại, tôi đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng: ……………………………………
Vì lý do:……………….(nêu rõ ràng lý do ko thể sinh hoạt Đảng được)…
Nay tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ ……………… cùng chi bộ………………..cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng trong thời kì…………………………….. Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong thời kì được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.
Rất mong lãnh đạo các ngành xem xét và chấp thuận.
Tôi xin thật tâm cảm ơn./.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng số 2

ĐẢNG BỘ CS TRƯỜNG ……………..
CHI BỘ ……..
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________

………….., ngày…tháng…năm….

ĐỀ NGHỊ
V/v Xin miễn công việc và sinh hoạt đảng đảng viên
Kính gửi: Chi ủy Chi bộ ………………………
Tôi tên …………………………….., sinh năm …………………………………..
Vào đảng ngày ………………. Chính thức
Đang sinh hoạt đảng tại …………………………………………………, đã đáng đảng phí tới hết tháng
Căn cứ/Do/Vì ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Tôi kính yêu cầu Chi bộ xem xét và miễn sinh hoạt đảng theo đúng qui định của Đảng. Hết thời kì miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi ủy nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng qui định.
Rất mong Chi bộ xem xét và chấp thuận.
Trân trọng./.

NGƯỜI VIẾT

Mẫu đơn yêu cầu miễn sinh hoạt Đảng

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Mẫu quyết định miễn sinh hoạt Đảng

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #miễn #sinh #hoạt #Đảng


Back to top button