Biểu Mẫu

Mẫu đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu, tá dược chưa có số đăng ký

Đơn đặt hàng nhập khẩu vật liệu, phụ gia ko có số đăng ký

Đơn hàng nhập khẩu vật liệu, phụ gia chưa có số đăng ký là đơn được lập để ghi nhận việc nhập khẩu vật liệu, phụ gia chưa có số đăng ký. Mẫu đơn nêu rõ cụ thể đơn hàng của bạn … Đọc thêm và tải về để biết thêm thông tin.

Mẫu giấy phép nhập khẩu tài sản văn hóa

Giđấy phép nhập khẩu thiết bị in

Giđấy chứng thực đăng ký rà soát thực phẩm nhập khẩu

Nội dung cơ bản của Phiếu nhập khẩu vật liệu, phụ gia chưa có số đăng ký như sau.

Nhập tên doanh nghiệp
——–

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

con số: …………………

Đơn hàng nhập khẩu vật liệu, phụ gia, bán thành phẩm chưa có số đăng ký

Địa chỉ: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế Việt Nam

Doanh nghiệp yêu cầu Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế xem xét, chấp thuận việc nhập khẩu vật liệu, phụ gia sản xuất dược phẩm như sau:

STT

Tên thành phần, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói

đơn vị

số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên doanh nghiệp sản xuất – tên quốc gia

Tên doanh nghiệp cung ứng – tên quốc gia

Số đăng ký dược phẩm sản xuất từ ​​bán thành phẩm nhập khẩu (đối với bán thành phẩm nhập khẩu)

lần trước tiên

2

3

………. , Ngày tháng năm …

Quản lý thuốc

Chấp nhận các đơn hàng nhập khẩu bao gồm: trang…. Khoản kèm theo công văn số …… / QLD-KD ngày…. Có thể…. Do Cục Quản Lý Thuốc Việt Nam-Bộ Y Tế cấp.

… .., tháng ngày năm…
đạo diễn bởi

Giám đốc kinh doanh nhà nhập khẩu
(Ký, tên, đóng dấu)

Đơn đặt hàng nhập khẩu vật liệu, phụ gia ko có số đăng ký


Thông tin thêm

Mẫu đơn hàng nhập khẩu vật liệu, tá dược chưa có số đăng ký

[rule_3_plain]

Mẫu đơn hàng nhập khẩu các vật liệu, tá dược chưa có số đăng ký
Mẫu đơn hàng nhập khẩu các vật liệu, tá dược chưa có số đăng ký là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu các vật liệu, tá dược chưa có số đăng ký. Mẫu nêu rõ thông tin nội dung đơn hàng… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm
Mẫu giấy phép nhập khẩu thiết bị in
Giđấy đăng ký rà soát thực phẩm nhập khẩu
Nội dung cơ bản của mẫu đơn hàng nhập khẩu các vật liệu, tá dược chưa có số đăng ký như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: …………………

Đơn hàng nhập khẩu vật liệu, tá dược, bán thành phẩm thuốc chưa có số đăng ký
Kính gửi: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế
(Doanh nghiệp) yêu cầu Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế xét duyệt nhập khẩu các vật liệu, tá dược để sản xuất thuốc như sau:

STT

Tên vật liệu, hàm lượng, dạng bào chế, quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên doanh nghiệp sản xuất – Tên nước

Tên doanh nghiệp cung ứng – Tên nước

Số đăng ký của thuốc được sản xuất từ bán thành phẩm yêu cầu nhập (nếu nhập bán thành phẩm)

1

2

3

………., ngày…tháng…năm…

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm …. trang…. khoản kèm theo Công văn số ……/QLD-KD ngày…. tháng….năm…. của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.
….., ngày… tháng… năm…CỤC TRƯỞNG

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn hàng nhập khẩu các vật liệu, tá dược chưa có số đăng ký

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #hàng #nhập #khẩu #nguyên #liệu #tá #dược #chưa #có #số #đăng #ký


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-don-hang-nhap-khau-nguyen-lieu-ta-duoc-chua-co-so-dang-ky/
Back to top button