Biểu Mẫu

Mẫu đơn hàng nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký

Phiếu đặt hàng hồ sơ nhập khẩu dược liệu ko có số đăng ký

Đơn sắm hàng ghi nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký là đơn yêu cầu ghi nhập khẩu vật liệu làm thuốc chưa có số đăng ký. Biểu mẫu sẽ bao gồm thông tin về đơn đặt hàng của bạn, các loại thảo mộc và hơn thế nữa. Vui lòng đọc thông tin cụ thể và tải về từ đây.

Mẫu giấy phép nhập khẩu tài sản văn hóa

Đơn xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi chuyên dụng

Đơn đăng ký chứng thực danh sách thành phầm tiêu khiển được nhập khẩu

Nội dung cơ bản của đơn đặt hàng ghi nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký như sau:

Nhập tên doanh nghiệp
——–

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

con số: …………………

Đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký

Địa chỉ: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế Việt Nam

(Doanh nghiệp) Yêu cầu Cục Dược, Bộ Y tế Việt Nam xem xét, chấp thuận việc nhập khẩu dược liệu để sản xuất các thuốc sau.

STT

Tên thuốc Trung Quốc (tên Việt Nam), bộ phận dùng

Tên khoa học (tiếng Latinh)

đơn vị

số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Nguồn gốc thảo mộc – tên nước

Tên doanh nghiệp cung ứng – tên quốc gia

Ghi chú

lần trước nhất

2

3

………. , Ngày tháng năm …

Quản lý thuốc

Chấp nhận các đơn hàng nhập khẩu bao gồm: trang…. Khoản kèm theo công văn số …… / QLD-KD ngày…. Có thể…. Do Cục Quản Lý Thuốc Việt Nam-Bộ Y Tế cấp.

Hà Nội ngày … tháng …

đạo diễn bởi

Giám đốc kinh doanh nhà nhập khẩu
(Ký, tên, đóng dấu)

Phiếu đặt hàng ghi nhập khẩu thảo dược ko có số đăng ký

..


Thông tin thêm

Mẫu đơn hàng nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký

[rule_3_plain]

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký
Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký. Mẫu nêu rõ nội dung đơn hàng, thông tin về dược liệu… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm
Mẫu đơn yêu cầu xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu thiết bị chuyên dùng cho trò chơi
Mẫu đơn yêu cầu xác nhận danh mục sản phầm có nội dung vui chơi tiêu khiển nhập khẩu
Nội dung cơ bản của mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: …………………

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ
Kính gửi: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế
(Doanh nghiệp) yêu cầu Cục Quản lý dược – Bộ Y tế xét duyệt nhập khẩu các dược liệu để sản xuất thuốc sau:

STT

Tên dược liệu (tên tiếng Việt), bộ phận dùng

Tên khoa học (tiếng La tinh)

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Nguồn gốc dược liệu – Tên nước

Tên doanh nghiệp cung ứng – Tên nước

Ghi chú

1

2

3

………., ngày…tháng…năm…

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm …. trang…. khoản kèm theo Công văn số ……/QLD-KD ngày…. tháng….năm…. của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế.
Hà Nội, ngày… tháng… năm…
CỤC TRƯỞNG

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn hàng ghi chép nhập khẩu dược liệu chưa có số đăng ký

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #hàng #nhập #khẩu #dược #liệu #chưa #có #số #đăng #ký


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-don-hang-nhap-khau-duoc-lieu-chua-co-so-dang-ky-2/
Back to top button