Biểu Mẫu

Mẫu danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

Danh mục mẫu dược liệu được phép nhập khẩu

Dạng bảng danh mục dược liệu được phép sử dụng là dạng bảng được lập để ghi danh mục dược liệu được phép sử dụng. Biểu mẫu chứa thông tin về tài liệu … Độc giả tham khảo thêm và tải về tại đây.

Mẫu giấy phép nhập khẩu tài sản văn hóa

Đơn xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi chuyên dụng

Xin giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Nội dung cơ bản của Danh mục mẫu dược liệu được phép nhập khẩu như sau.

Thông báo danh mục thuốc được phép nhập khẩu ko có giấy phép nhập khẩu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc

STT

Tên vật liệu

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên doanh nghiệp sản xuất vật liệu thô

Tên quốc gia (quốc gia nơi sản xuất vật liệu thô)

Tên thuốc thành phẩm

SKU thành phẩm

Ngày cấp giấy chứng thực đăng ký

Thời hạn hiệu lực đăng ký

Ngày xuất bản, số lượng tài liệu đã xuất bản

Tên doanh nghiệp sản xuất thành phẩm

lần trước hết

2

3

Danh mục mẫu dược liệu được phép nhập khẩu

..


Thông tin thêm

Mẫu danh mục vật liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

[rule_3_plain]

Mẫu bảng danh mục vật liệu làm thuốc được phép nhập khẩu
Mẫu bảng danh mục vật liệu làm thuốc được phép nhập khẩu là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về danh mục các vật liệu làm thuốc được phép nhập khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin của các vật liệu… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm
Mẫu đơn yêu cầu xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu thiết bị chuyên dùng cho trò chơi
Đơn yêu cầu cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
Nội dung cơ bản của mẫu bảng danh mục vật liệu làm thuốc được phép nhập khẩu như sau:
CÔNG BỐ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU PHẢI CÓ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC

STT

Tên vật liệu

Tiêu chuẩn chất lượng

Tên doanh nghiệp sản xuất vật liệu

Tên nước (nơi sản xuất vật liệu

Tên thuốc thành phẩm

SĐK thuốc thành phẩm

Ngày cấp SĐK

Thời hạn hiệu lực SĐK

Ngày thông báo, số văn bản thông báo

Tên Doanh nghiệp sản xuất thuốc thành phẩm

1

2

3

Mẫu bảng danh mục vật liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #danh #mục #nguyên #liệu #làm #thuốc #được #phép #nhập #khẩu


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/mau-danh-muc-nguyen-lieu-lam-thuoc-duoc-phep-nhap-khau-2/
Back to top button