Biểu Mẫu

Mẫu bảng kê công tác phí theo năm

Báo cáo công việc hàng năm

Báo cáo Chi phí Du lịch Hàng năm là một báo cáo tóm tắt các khoản chi phí đã chi dưới đây. Ăn, Đi; Khách sạn; Các chi phí khác … Trong một năm tư nhân. Trong bài viết này, hoatieu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách lập bảng kê chi phí cụ thể và đơn giản.

Quy định về hệ thống làm việc và phụ cấp hàng ngày

Bảng phụ cấp đi công việc mới nhất của chấp hành viên, công chức, viên chức

Mẫu báo cáo chi phí và công việc hàng năm

Năm:

Tên:

Địa chỉ:

Chức vụ:

điện thoại:

E-mail:

thị thành

Với khu vựctôi đang phụ trách

SNhóm thành phầm

Lời yêu cầuđánh

Tháng

Điđiện thoại

Ăn bạnống

đie?

Những vị khách mờiVâng

Vé vào cửae?

Chi phí khác

một tỷÔng

tháng Giêng

tháng hai

bước đều

một tỷMr.1

tháng tư

Có thể

tháng Sáu

một tỷAnh 2

tháng Bảy

tháng Tám

Tháng Chín

một tỷAnh 3

Tháng Mười

tháng Mười Một

tháng 12

một tỷAnh 4

Quanh năm

Ghi chú

..


Thông tin thêm

Mẫu bảng kê công việc phí theo năm

[rule_3_plain]

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÍ HÀNG NĂM
Báo cáo công việc phí hàng năm là bảng báo cáo tổng kết lại các khoản đã chi phí cho việc: điện thoại; ăn uống; đi lại; khách sạn; chi phí khác… trong một năm của một tư nhân. Trong bài viết này hoatieu.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bảng kê công việc phí cụ thể và đơn giản nhất.
Quy định cơ chế công việc, công việc phí
Bảng cơ chế công việc phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức mới nhất
Mẫu báo cáo công việc phí hàng năm

Năm:

Họ tên:

Địa chỉ:

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:

Thành phố

Khu vực phụ trách

Thành phầm/Nhóm

Lập bởi

Tháng

Điện thoại

Ăn uống

Đi lại

Khách sạn

Vé vào cửa

Chi phí khác

Tổng

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tổng quý 1

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tổng quý 2

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tổng quý 3

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng quý 4

Tổng cả năm

GHI CHÚ

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain]

#Mẫu #bảng #kê #công #tác #phí #theo #năm


Back to top button