Pháp Luật

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 50/2019/QH14

Luật số: 50/2019 / QH14

Chiều 25/11, Quốc hội đã giải quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và trang bị chiến đấu... Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành công việc. Dưới đây là nội dung chi tiết của luật sửa đổi, bổ sung của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

cuộc họp
——–

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Luật số: 50/2019 / QH14

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

pháp luật

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị viện ban hành luật sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản của Đạo luật Quản lý và Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và thiết bị chiến đấu. Không. 14/2017 / QH14.

Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và thiết bị chiến đấu

1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều 3 như sau.

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Vũ khí quân dụng là:

a) Vũ khí được chế tạo, sản xuất theo tiêu chuẩn, thiết kế kỹ thuật của nhà sản xuất hợp pháp và được trang bị cho Quân đội nhân dân và các lực lượng quân đội khác theo quy định của Luật này để thi hành.

Súng ngắn: súng lục, súng trường, súng tiểu liên, súng máy, súng chống tăng, súng phóng lựu.

Vũ khí hạng nhẹ: súng máy, súng cối, súng phòng không, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân.

Vũ khí hạng nặng: máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất, súng phòng không, tên lửa.

Bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn được sử dụng cho các loại vũ khí quy định tại thời điểm này.

b) Vũ khí được sản xuất, chế tạo thủ công, công nghiệp không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp và có thể nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Phá hủy kết cấu vật chất tương tự như vũ khí quy định tại điểm a khoản này. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang của nhân dân và các lực lượng vũ trang khác theo quy định tại Điều 18 của Đạo luật này sẽ không được trang bị để thi hành công vụ của họ.

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau.

“6. Vũ khí có tác dụng như súng ngắn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao là vũ khí được sản xuất, chế tạo thủ công, công nghiệp không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểu dáng của nhà sản xuất phù hợp. Kết cấu vật lý tương tự như súng ngắn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao có thể gây thiệt hại, nguy hiểm và hủy hoại tính mạng, sức khỏe của con người. “

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 73 Khoản 2 như sau.

“2. Bộ Quốc phòng quản lý tình trạng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, phương tiện chiến đấu theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tại Điều 3 của Luật này. 2. Ban hành danh mục vũ khí quân dụng quy định trong đoạn 2. “

Điều 2 có hiệu lực

Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2020.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Lục địa

Nguyễn Thị Kim Gan

Văn bản pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự này đã được Thư Viện Hỏi Đáp VN cập nhật và đăng tải. Sử dụng tệp đã tải xuống và lưu nó làm tài liệu bạn muốn sử dụng.


Thông tin thêm

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 50/2019/QH14

[rule_3_plain]

Luật số: 50/2019/QH14
Chiều ngày 25/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc. Sau đây là nội dung chi tiết của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, mời các bạn cùng theo dõi.

QUỐC HỘI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Luật số: 50/2019/QH14

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Vũ khí quân dụng bao gồm:
a) Vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác theo quy định của Luật này để thi hành công vụ, bao gồm:
Súng cầm tay: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu;
Vũ khí hạng nhẹ: súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân;
Vũ khí hạng nặng: máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng, xe thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa;
Bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn sử dụng cho các loại vũ khí quy định tại điểm này;
b) Vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như vũ khí quy định tại điểm a khoản này, không được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng khác quy định tại Điều 18 của Luật này để thi hành công vụ.”;
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:
“6. Vũ khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 73 như sau:
“2. Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành danh mục vũ khí quân dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Luật này.”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2019.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân
Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được Thư Viện Hỏi Đáp VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

[rule_2_plain]

#Luật #quản #lý #sử #dụng #vũ #khí #vật #liệu #nổ #và #công #cụ #hỗ #trợ #số #502019QH14


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no-va-cong-cu-ho-tro-so-50-2019-qh14/
Back to top button