Vật Lý

Những câu hỏi và câu trả lời về các lĩnh vực vật lý như cơ học, quang học, dòng điện, mạch điện, con lắc, thấu kính, lăng kính hay lý thuyết các định luật quan trọng. Cùng với đó là nhiều đề thi vật lý trong và ngoài nước kèm đáp án chính xác.