Trang chủ Khoa Học

Khoa Học

Tổng hợp hàng ngàn câu hỏi liên quan đến tất cả các lĩnh vực khoa học trong và ngoài nước từ cơ bản đến nâng cao. Các kiến thức và câu hỏi về khoa học gồm các chủ đề như:

Toán học: Câu hỏi về các công thức toán học, hình học không gian, hình học phẳng, đồ thị, phương trình, thuật ngữ toán học… Các bạn có thể đặt câu hỏi là các bài tập toán trong sách giáo khoa hay các đề thi toán quốc tế nâng cao và cộng đồng thư viện hỏi đáp sẽ cùng nhau phân tích và tìm ra đáp án dễ hiểu, logic và nhanh nhất.

Vật lý: Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến các quy tắc cơ cơ học, quang học, từ trường học và điện năng từ cơ bản đến nâng cao. Giải thích ý nghĩa các hiện tượng vật lý trong thực tế, ứng dụng vật lý trong cuộc sống, sản xuất…

Hóa học: Các câu hỏi và đáp án liên quan đến công thức hóa học, phương trình hóa học và các dạng bài tập trắc nghiệm về hóa học phổ thông. Nhiều câu hỏi về hóa học vô cơ, hóa hữu cơ, phân tử, thù hình…

Sinh học: Nhiều câu hỏi về kiến thức sinh học trung học cơ sở, trung học phổ thông và kiến thức sinh học nâng cao. Các thuật ngữ liên quan đến sinh học, ứng dụng về sinh học phân tử, công nghệ sinh học…

Văn học: Hàng triệu câu hỏi về kiến thức văn học như tên bài thơ, tên tác giả hay khái niệm về cách sử dụng câu, từ vựng, cách phân tích tác phẩm, cách làm văn nghị luận…

Xenlulozo là gì

Xenlulozơ là gì?

0
Tập tính của động vật là gì

Tập tính của động vật là gì?

0
Dòng điện không đổi là gì

Dòng điện không đổi là gì?

0
Trạng thái dừng của nguyên tử

Trạng thái dừng của nguyên tử là gì?

0
Đột biến gen là gì

Đột biến gen là gì?

0
dao động điều hòa là gì

Dao động điều hòa là gì?

0
quy nạp là gì

Phép diễn dịch và quy nạp là gì?

0