Pháp Luật

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017

Văn bản mới năm 2017 Tuần 27

Quy định mới về trách nhiệm hình sự đối với hành vi sa thải nhân viên trái pháp luật. Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015. Hướng dẫn chế độ BHXH theo mức lương cơ sở mới … là những văn bản mới nổi bật tuần 27 năm 2017. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Văn bản mới nổi bật Tuần 20 năm 2017

Văn bản mới 2017 Tuần 23

Văn bản mới nổi bật Tuần 25 năm 2017

Sau đây, Thư Viện Hỏi Đáp VN xin giới thiệu đến bạn đọc một số văn bản nổi bật về hình sự, BHXH … Cập nhật tuần qua (3-9 / 7/2017):

1. Quy định mới về trách nhiệm hình sự đối với hành vi tra tấn nhân viên

Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đã sửa đổi các quy định về hình sự buộc công chức thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật như sau:

Quy định mới về trách nhiệm hình sự đối với hành vi sa thải nhân viên trái pháp luật

Một người đã sa thải nhân viên một cách bất hợp pháp vì ích kỷ hoặc vì động cơ cá nhân khác. Buộc hoặc đe dọa nhân viên nghỉ việc. Nó đưa ra quyết định về việc chấm dứt nhiệm vụ công chức trái pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng.

+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.Cũng thế

+ Phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

(Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định hậu quả của trách nhiệm hình sự là sa thải / sa thải người dân, gây phiền hà cho gia đình, gây đình công).

– Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác có thể bị phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 – 2003 đồng.

2. Hướng dẫn áp dụng BLHS năm 2015 (sửa đổi)

Nghị quyết 41/2017 / QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 và hiệu lực của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và Luật thi hành án tạm giữ, tạm giam năm 2015 đã được thông qua ngày 20 … Tháng 6 năm 2017.

Do đó, kể từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự số 100/2015 / QH13 (gọi tắt là Bộ luật Hình sự năm 2015) được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 12/2017 / QH14 sẽ chính thức có hiệu lực, áp dụng như sau.

– Tất cả các quy định được áp dụng kể từ 0 giờ 00 ngày 01/01/2018 để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người phạm tội.

– Các tội danh trước 0 giờ 00 ngày 01 tháng 01 năm 2018 mà bị phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, xét rút ngắn thời hạn thi hành án:

+ Áp dụng các quy định có lợi cho tội phạm trong BLHS năm 2015.

+ Không áp dụng những tội danh mới hoặc những quy định bất lợi cho tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nghị quyết 41/2017 / QH14 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2017.

3. Hướng dẫn chế độ BHXH theo mức lương cơ sở mới

Công văn 2696 / BHXH-CSXH ngày 29/6/2017 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2017 như sau:

– Chế độ dưỡng sức, sinh con, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, dưỡng sức được tính theo mức lương cơ sở, mức hưởng được tính theo mức lương cơ sở. Văn phòng mới có giá 1,3 triệu đồng / tháng.

-Những người lao động đã hưởng chế độ ốm đau, sinh con hoặc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trước ngày 01/7/2017 mà còn đủ điều kiện từ ngày 01/7/2017 thì tiếp tục được hưởng mức tăng thêm.

– Người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 thì được bù thêm 1.300.000 đồng nếu mức lương hưu hằng tháng dưới 1.300.000 đồng.

4. Tăng 7,44% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 76/2017 / NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Do đó, kể từ ngày 01/7/2017, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017 sẽ tăng thêm 7,44% đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này.

– Chấp hành viên, công chức, viên chức, người lao động. Quân nhân, cảnh sát nhân dân và công nhân tiền điện tử nhận lương hưu hàng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn được bổ nhiệm theo Nghị định 92/2009 / NĐ-CP, Nghị định 121/2003 / NĐ-CP, Nghị định 09/1998 / NĐ-CP.

– Những người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật.

Nghị định 76/2017 / NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.


Thông tin thêm

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017

[rule_3_plain]

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017
Quy định mới về TNHS khi sa thải người lao động trái pháp luật; Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015; Hướng dẫn các chế độ BHXH theo mức lương cơ sở mới,… là những văn bản mới nổi bật Tuần 27 Năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 20 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 23 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 25 Năm 2017
Sau đây, Thư Viện Hỏi Đáp VN xin giới thiệu một số văn bản nổi bật quy định về hình sự, BHXH… được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 03 – 09/7/2017):

1. Quy định mới về TNHS khi sa thải người lao động trái pháp luật
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 sửa đổi quy định về Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật như sau:

– Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà sa thải trái pháp luật NLĐ; cưỡng ép, đe dọa buộc NLĐ phải thôi việc; ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức gây hậu quả nghiêm trọng thì:
+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; hoặc
+ Phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
(Bộ luật hình sự 2015 quy định hậu quả dẫn đến việc phải chịu trách nhiệm hình sự (TNHS) là làm cho người bị thôi việc/sa thải hoặc gia đình họ lâm vào khó khăn hoặc dẫn đến đình công).
– Trường hợp gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.
2. Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 (đã sửa đổi)
Nghị quyết 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự 2015 và về hiệu lực thi hành BLTTHS 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 được thông qua ngày 20/6/2017.
Theo đó, từ ngày 01/01/2018, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật hình sự 2015) chính thức có hiệu lực thi hành và áp dụng như sau:
– Tất cả các điều khoản được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018;
– Đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích thì:
+ Được áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội tại Bộ luật hình sự 2015;
+ Không áp dụng các tội mới và quy định không có lợi cho người phạm tội tại Bộ luật hình sự 2015.
Nghị quyết 41/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 05/7/2017
3. Hướng dẫn các chế độ BHXH theo mức lương cơ sở mới
Công văn 2696/BHXH-CSXH ban hành ngày 29/6/2017 hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2017 như sau:
– Các chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, tử tuất căn cứ theo lương cơ sở thì mức hưởng được tính trên mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng.
– NLĐ đang hưởng chế độ ốm đau, thai sản hoặc trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ trước ngày 01/7/2017 mà từ ngày 01/7/2017 trở đi vẫn đang trong thời hạn hưởng thì vẫn hưởng theo mức đang hưởng.
– NLĐ có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/7/2017 trở đi, nếu mức lương hưu hàng tháng mà thấp hơn 1.300.000 đồng thì được bù cho bằng 1.300.000 đồng.
4. Tăng thêm 7,44% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng
Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.
Theo đó, từ ngày 01/7/2017 tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2017 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định này, đơn cử :
– Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
– Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP , Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP .
– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật.
Nghị định 76/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

[rule_2_plain]

#Điểm #tin #văn #bản #mới #nổi #bật #Tuần #Năm


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/diem-tin-van-ban-moi-noi-bat-tuan-27-nam-2017-2/
Back to top button