Khoa HọcVật Lý

Điểm khác nhau giữa bay hơi và ngưng tụ là gì?

Bay hơi và ngưng tụ 2 chu trình quan trọng của nước trên trái đất, không có bay hơi sẽ không có ngưng tụ và mưa sẽ không xuất hiện. Vậy điểm khác nhau giữa bay hơi và ngưng tụ là gì? Hãy cùng thư viện hỏi đáp vật lý tìm hiểu trong bài viết này.

Hiện tượng bay hơi là gì?

a. Định nghĩa

Sự bay hơi nói chung có thể được định nghĩa là một quá trình mà chất lỏng hoặc chất rắn được chuyển hóa thành hơi nước.

b. Giải thích nguyên nhân chất lỏng bay hơi

Sự bay hơi là một hình thức hóa hơi thường xảy ra trên bề mặt của chất lỏng và nó liên quan đến sự chuyển đổi của các phần tử chất lỏng sang chất khí.

Do đó, quá trình này được cho là liên quan đến sự thay đổi trạng thái vật chất của chất lỏng. 

Chúng truyền năng lượng cho nhau khi các phân tử của chất lỏng va chạm, tùy thuộc vào cách chúng va chạm với nhau. 

Các hạt chất lỏng nói chung sẽ thoát ra và đi vào không khí xung quanh dưới dạng khí khi một phân tử ở gần bề mặt tiêu thụ đủ năng lượng để vượt qua áp suất hơi. 

Sự ngưng tụ là gì?

a. Định nghĩa

Sự ngưng tụ là hiện tượng một chất khí chuyển thành chất lỏng. Đó là quy trình loại bỏ nhiệt ra khỏi chất bằng cách hơi được chuyển thành chất lỏng.

b. Giải thích nguyên nhân sự ngưng tụ

Sự ngưng tụ của nước xảy ra khi nước chuyển pha từ trạng thái khí sang dạng lỏng hoặc dạng tinh thể. Ở áp suất cao và nhiệt độ thấp, bất kỳ chất khí nào cũng có thể ngưng tụ. 

Về mặt kỹ thuật, quá trình ngưng tụ có thể xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào miễn là áp suất của trạng thái lỏng của khí nhỏ hơn áp suất của khí ngưng tụ. 

Các phân tử trong vật chất chậm lại trong quá trình ngưng tụ vì nhiệt năng bị lấy đi, điều này gây ra sự thay đổi chuyển vật chất thành trạng thái rắn.

So sánh sự khác nhau giữa ngưng tụ và bay hơi

Sự bay hơi:

 • Bay hơi là một quá trình mà nước biến đổi thành hơi.
 • Sự bay hơi xảy ra trước khi chất lỏng đạt đến điểm sôi.
 • Về chuyển động của phân tử, khi chất lỏng bị đốt nóng hoặc khi giảm áp suất thì lực hút giữa các phân tử là thấp. Sau đó chất lỏng bay hơi thành chất khí.
 • Sự bay hơi có thể xảy ra ở mọi bề mặt, mọi lúc và mọi nơi. Sự bay hơi thường xuyên xảy ra khi không khí khô, nóng và nhiều gió.
 • Sự bay hơi thường diễn ra ở độ cao thấp.
 • Khi quá trình bay hơi diễn ra năng lượng bị tiêu hao.

Sự ngưng tụ:

 • Quá trình ngưng tụ là hiện tượng hơi nước được chuyển đổi thành những giọt nước nhỏ.
 • Quá trình ngưng tụ không phụ thuộc vào nhiệt độ.
 • Khi một chất khí được làm lạnh hoặc khi tăng áp suất, lực hút giữa các phân tử trở nên mạnh mẽ. Sau đó khí ngưng tụ thành chất lỏng hoặc thậm chí là chất rắn.
 • Sự ngưng tụ xảy ra trên muối, hạt nhân hạt hút ẩm, hạt cacbon…. khi nhiệt độ không khí giảm xuống quá mức bão hòa.
 • Sự ngưng tụ chủ yếu xảy ra ở nơi có độ cao lớn.
 • Trong quá trình ngưng tụ năng lượng được giải phóng.

Kết luận: Đây là câu trả lời cho câu hỏi điểm khác nhau giữa bay hơi và ngưng tụ là gì? 

Back to top button