Tài Liệu

Đề xuất kiến nghị góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ

Đề xuất những kiến ​​nghị góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chính quy, tinh nhuệ là câu hỏi của cuộc thi viết. Ngày 4 tháng 10 năm 1961). Ngày 04/10/2021 và 20 năm Ngày toàn dân Phòng cháy chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021). Đây là hướng dẫn câu trả lời.

Câu hỏi 4: Những ý kiến, đề xuất của bạn sẽ góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chính quy, tinh nhuệ, từng bước phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao trong tình hình mới. Bạn có trách nhiệm gì trong công việc phòng cháy, chữa cháy và cải tạo xã hội góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội của tổ quốc hiện nay?

1. Lời yêu cầu của bạn sẽ góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1

Phòng cháy và chữa cháy là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ tính mệnh, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của quốc gia, nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, đạo đức công cộng.

Sau đây tôi xin đưa ra một số đề xuất, kiến ​​nghị để góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Một là, Cấp ủy, chính quyền các đơn vị quản lý, người đứng đầu các tổ chức, cơ sở sản xuất… coi công việc PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, đặc trưng tăng cường rà soát, chấp hành các quy định về PCCC và CNCH.

Hai là Tiếp tục tham vấn cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, lãnh đạo việc xây dựng, lồng ghép, tăng lên chất lượng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy, đưa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy toàn dân tham gia bảo vệ an toàn. tài sản quốc gia, tính mệnh và tài sản của nhân dân, từ đó đảm kiểm soát an ninh toàn, an ninh cho xã hội và góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của nhà nước hiện nay.

Ba là Thường xuyên tuyên truyền, phổ quát các quy định đảm kiểm soát an ninh toàn PCCC. Tập trung vào nhân vật người lao động, học trò, sinh viên, hộ gia đình nông thôn,…, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, nhiều chủng loại hóa các hình thức tuyên truyền, phổ quát kiến ​​thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Hoạt động phòng cháy và chữa cháy đi vào công việc, sinh hoạt hàng ngày của con người và góp phần tăng lên nhận thức hành vi, số vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

Thứ tư là Thực hiện thắng lợi phương châm “4 trực”, thành lập đội phòng cháy, chữa cháy dã chiến và tổ chức huấn luyện, luyện tập, hội thao, hội thi kỹ năng, chiến thuật chữa cháy của đơn vị. Đồng thời, rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng hiện có ở trạng thái. Kế bên mẫu hình xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự xã, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mẫu hình xây dựng cơ quan, khu phố, thôn, bản về phòng cháy và chữa cháy tiêu biểu tiên tiến. Phù hợp với tổ chức, tư nhân có công trong phong trào tham gia phòng cháy và chữa cháy nhằm phát động, động viên, xúc tiến phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên khu vực; có hình thức động viên, khen thưởng. .. Có ý thức.

Năm là Mỗi cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, hộ gia đình tư nhân phải tự kiểm soát về phòng cháy và chữa cháy, xác định rõ các nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra và lập phương án phòng cháy, chữa cháy cụ thể. Trên cơ sở các phương án PCCC & CNCH đã lập, chúng tôi sẽ thường xuyên luyện tập, diễn tập, rút ​​kinh nghiệm, nhanh chóng bổ sung các phương án cụ thể, phương án còn hạn chế.

6 là Những nơi công cộng như chung cư cao tầng, khu giải trí, trung tâm thương nghiệp, chợ cần có đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn xây dựng các phương án an toàn lúc có tai nạn. Tai nạn cháy nổ.

Bảy là Trang thiết bị vật chất, giải pháp phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, … Dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thích hợp với khu vực, đặc trưng là đầu tư, đấu tranh ở những địa bàn nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC khó tiếp cận … Liên kết chặt chẽ giữa công khai và giáo dục, tăng cường xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đã ban hành.

Tám Chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy và chữa cháy, nhất là các khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Chín Chú trọng sơ kết, tổng kết, giám định kết quả thực hiện nhiệm vụ PCCCR ở từng thời kỳ, thời đoạn, rút ​​kinh nghiệm, đưa ra phương hướng lãnh đạo trong thời đoạn tiếp theo.

2. Đề xuất của bạn sẽ góp phần xây dựng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thứ hai

1- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2-Tăng lên hiệu quả công việc tuyên truyền, phổ quát kiến ​​thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3- Chú trọng xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

4- Xây dựng chiến lược, phương án, kế hoạch phòng cháy và chữa cháy.

5-Tăng lên hiệu quả công việc phòng cháy chữa cháy và công việc thanh tra, rà soát phòng cháy chữa cháy.

6-Tăng lên hiệu quả công việc chữa cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Đội chữa cháy.

7-Đảm bảo ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

8-Tăng mạnh công việc phòng cháy chữa cháy và xã hội hóa công việc phòng cháy chữa cháy.

9 – Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy và chữa cháy.

Xem các thông tin hữu ích khác trong phần tài liệu Thư Viện Hỏi Đáp VN.


Thông tin thêm

Đề xuất kiến nghị góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ

[rule_3_plain]

Đề xuất kiến nghị góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ là một câu hỏi trong Cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 – 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 – 04/10/2021). Sau đây là hướng dẫn trả lời.
Câu 4: Đề xuất, kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân uỷ thác trong tình hình mới? Trách nhiệm của bản thân trong công việc PCCC và CNCH góp phần vào sự nghiệp bảo vệ trật tự an toàn xã hội của tổ quốc hiện nay?
1. Đề xuất kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC số 1
Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một trong những công việc quan trọng nhằm bảo vệ tính mệnh, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Sau đây tôi xin phép đưa ra một số đề xuất kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát pccc:
Một là, Cấp ủy, chính quyền các đơn vị quản lý, người đứng đầu các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh… phải xem nhiệm vụ PCCC là nhiệm vụ quan trọng, nhất là tăng cường công việc rà soát thực hiện các quy định về PCCC.
Hai là, tiếp tục làm tốt vai trò tham vấn cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng chất phong trào toàn dân tham gia PCCC, đưa phong trào toàn dân tham gia công việc PCCC trở thành phong trào thế trận toàn dân, góp phần bảo vệ tốt tài sản nhà nước, tính mệnh, tài sản của nhân dân, qua đó đảm bảo tình hình TTATXH, phục vụ tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh nhà trong thời đoạn hiện nay.
Ba là, Thường xuyên tuyên truyền phổ quát sâu rộng việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn PCCC; Tiếp tục đổi mới, nhiều chủng loại hóa các hình thức tuyên truyền, phổ quát tri thức pháp luật về PCCC, chú trọng các nhân vật là người lao động lao động, học trò, sinh viên, các hộ gia đình ở nông thôn… để công việc PCCC đi vào từng công việc, sinh hoạt hàng ngày của người dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức tới hành động, góp phần làm giảm số vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.
Bốn là, Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, thành lập các đội PCCC tại chỗ và tổ chức huấn luyện, tập huấn, hội thao, hội thi về nghiệp vụ, chiến thuật PCCC cho lực lượng này. Đồng thời, thực hiện rà soát, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng hiện có trên khu vực tỉnh; Tiếp tục nhân rộng mẫu hình xây dựng cơ quan, đơn vị tiêu biểu tiên tiến về PCCC, khu phố, ấp an toàn PCCC gắn với mẫu hình xây dựng cơ quan an toàn về ANTT và xã an toàn về ANTT. Có các hình thức động viên, khen thưởng thích hợp đối với các tổ chức, tư nhân có thành tích trong phong trào toàn dân tham công việc PCCC nhằm phát động, khuyến khích và xúc tiến phong trào toàn dân tham gia PCCC trên khu vực tỉnh.
Năm là, Từng cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, từng hộ dân cư phải chủ động công việc PCCC, xác định rõ nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra và có phương án PCCC cụ thể. Trên cơ sở phương án PCCC đã xây dựng, định kỳ tập luyện, diễn tập rút kinh nghiệm bổ sung kịp thời những hạn chế trong phương án, kế hoạch đã xác định.
Sáu là, Tại các nơi công cộng như nhà chung cư cao tầng, khu giải trí tiêu khiển, Trung tâm thương nghiệp, chợ,… phải có đầy đủ quy định về an toàn PCCC và hướng dẫn cho mọi người phương án bảo vệ an toàn lúc xảy ra sự cố cháy, nổ.
Bảy là, Đầu tư hạ tầng các phương tiện PCCC hạ tầng kỹ thuật, giao thông,…phục vụ cho công việc PCCC thích hợp với từng địa bàn, nhất là những nơi lực lượng Cảnh sát PCCC khó tiếp cận…liên kết chặt chẽ giữa công việc tuyên truyền, giáo dục với tăng cường và xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC theo Luật PCCC đã ban hành.
Tám là, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC trên từng địa bàn, nhất là nơi có nguy cơ cháy, nổ cao.
Chín là, Chú trọng việc sơ kết, tổng kết, giám định kết quả việc thực hiện nhiệm vụ PCCC theo từng thời kỳ, thời đoạn, rút kinh nghiệm và có lãnh đạo, định hướng trong những thời đoạn tiếp theo.
2. Đề xuất kiến nghị của bạn góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC số 2
1- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
2- Tăng lên hiệu quả công việc tuyên truyền, phổ quát tri thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
3- Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công việc phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
4- Xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy;
5- Tăng lên hiệu quả công việc thanh tra, rà soát về phòng cháy, chữa cháy;
6- Tăng lên hiệu quả công việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy;
7- Đảm bảo ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy;
8- Tăng mạnh xã hội hóa công việc phòng cháy, chữa cháy;
9 – Mở rộng hợp tác quốc tế về phòng cháy, chữa cháy.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên phân mục Tài liệu của Thư Viện Hỏi Đáp VN.

[rule_2_plain]

#Đề #xuất #kiến #nghị #góp #phần #xây #dựng #lực #lượng #cảnh #sát #PCCC #và #CNCH #chính #quy #tinh #nhuệ


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/de-xuat-kien-nghi-gop-phan-xay-dung-luc-luong-canh-sat-pccc-va-cnch-chinh-quy-tinh-nhue/
Back to top button