Giáo Dục

Đề thi học sinh giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

THCS.Thư Viện Hỏi Đáp gửi tặng quý thầy, cô và các em học trò lớp 9 Đề thi chọn học trò giỏi lớp 9 cấp thị thành môn Toán của Bộ GD & ĐT Đà Nẵng năm 2021-2022. Kỳ thi sẽ diễn ra vào sáng thứ Năm, ngày 24/02/2022.

Trích đề thi học trò giỏi môn Toán 9 năm 2021 – 2022 của Bộ GD & ĐT, TP Đà Nẵng.:
Có nhiều ghế dài trong phòng họp của doanh nghiệp. Nếu mỗi cuộc họp có bốn ghế thì thiếu một ghế. Nếu mỗi cuộc họp có 5 ghế thì sẽ có thêm ghế. Phòng họp của doanh nghiệp có bao nhiêu ghế và có bao nhiêu người tham gia cuộc họp?
+ ABC là tam giác và M là trung điểm của cạnh BC. Tia đối của tia CA lấy điểm D (DC> AC). Với N là trung điểm của đoạn AD, kẻ đường thẳng qua D song song với MN và cắt AB tại E. Hai đường thẳng EC và BD cắt nhau tại O. Chứng minh rằng diện tích tam giác ODE và diện tích tứ giác ABOC bằng nhau.
+ Cho hình vuông ABCD có tâm O. Lấy điểm E thuộc đoạn AB (E nằm khác phía B và A), gọi F là giao điểm của CE và DA, đường thẳng DE cắt đường tròn (O; OA) tại điểm K (K là D)) … Vẽ tiếp tuyến KH trên đường tròn (O; AB / 2) qua K (H thuộc (O; OA) và đối diện với D qua FC). a) Chứng minh tứ giác KHDA là hình thang cân. b) Chứng minh F, K và H trên cùng một đường thẳng.

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Đề thi học trò giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT thị thành Đà Nẵng

[rule_3_plain]

THCS.Thư Viện Hỏi Đáp giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 9 đề thi chọn học trò giỏi lớp 9 cấp thị thành môn Toán năm học 2021 – 2022 sở Giáo dục và Huấn luyện thị thành Đà Nẵng; kỳ thi được tổ chức vào sáng thứ Năm ngày 24 tháng 02 năm 2022.
Trích dẫn đề thi học trò giỏi Toán 9 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT thị thành Đà Nẵng:
+ Trong phòng họp của doanh nghiệp có một số ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế bốn người dự họp thì thiếu một ghế. Nếu xếp mỗi ghế năm người dự họp thì thừa một ghế. Hỏi phòng họp của doanh nghiệp có bao nhiêu ghế và bao nhiêu người dự họp?
+ Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D (DC > AC). Gọi N là trung điểm đoạn AD, kẻ đường thẳng qua D song song MN, cắt AB tại E. Hai đường thẳng EC và BD cắt nhau tại O. Chứng minh rằng tam giác ODE và tứ giác ABOC có diện tích bằng nhau.
+ Cho hình vuông ABCD tâm O. Lấy điểm E trên đoạn AB (E khác B và A), gọi F là giao điểm của CE và DA, đường thẳng DE cắt đường tròn (O;OA) tại điểm K (K khác D). Qua K kẻ tiếp tuyến KH với đường tròn (O;AB/2) (H thuộc (O;OA) và nằm khác phía với D qua FC). a) Chứng minh rằng tứ giác KHDA là hình thang cân. b) Chứng minh rằng F, K, H thẳng hàng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #sinh #giỏi #Toán #năm #sở #GDĐT #thành #phố #Đà #Nẵng


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/02/de-thi-hoc-sinh-gioi-toan-9-nam-2021-2022-so-gddt-thanh-pho-da-nang.html
Back to top button