Giáo Dục

Đề thi học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Tả Thanh Oai – Hà Nội

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2021-2022 trường THCS Tả Thanh Oai-Hà Nội gồm 01 trang gồm 05 câu hỏi dạng tự luận, thời kì làm bài của học trò là 90 phút (thầy cô giáo ra đề thi trừ thời kì phát đề). Phát triển, xây dựng). môn học).

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Đề thi học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Tả Thanh Oai – Hà Nội

[rule_3_plain]

Đề thi học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 trường THCS Tả Thanh Oai – Hà Nội gồm 01 trang với 05 bài toán dạng tự luận, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (ko kể thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #học #kì #Toán #năm #trường #THCS #Tả #Thanh #Oai #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-thi-hoc-ki-1-toan-8-nam-2021-2022-truong-thcs-ta-thanh-oai-ha-noi.html
Back to top button