Giáo Dục

Đề thi cuối học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi cuối học kì 1 lớp 12 môn Toán lớp 12 năm học 2021-2022, trường THPT Đoàn Tường – Hise On gồm 06 trang với 50 câu hỏi và câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các em làm bài trong 90 phút, làm bài trắc nghiệm, đáp án. Mã dự án 132 – 209 – 357 – 485 – 142 – 219 – 367 – 495.

Toán học từ năm 2021 tới năm 2022 12, Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán trường THPT Đoàn Tường-Hà Nội:
+ Đường thẳng yk x 2 3 cắt đồ thị của hàm số 3 2 yx x 3 1 (1) tại ba điểm không giống nhau, xúc tiếp với đồ thị (1) tại ba giao điểm này và lại cắt nhau tại ba điểm tạo thành một tam giác. Dạng a tam giác vuông của. Khẳng định nào sau đây là đúng?
+ Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân, cạnh huyền 2 3. Thể tích của khối nón này là bao nhiêu? Sẽ bằng.
+ Xác định hàm yfx với [0;+∞) liên tục trên khoảng (0;+ ∞) và có bảng biến thiên như sau. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình fx m có hai nghiệm 1 2 x x thỏa mãn x1 ∈ (0;2) và x2 ∈(2;+∞).
+ Cho khối chóp S ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 0 a SAB SCB 2 90. Xác định độ dài cạnh AB để khối chóp S ABC có thể tích nhỏ nhất.
+ Gọi a S b (với a b là phân số tối giản và a b) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình 2 2 32 x mx x có hai nghiệm phân biệt. Tính 2 3 Ba b.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Tải tài liệu

.


Thông tin thêm

Đề thi cuối học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

[rule_3_plain]

Đề thi cuối học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132 – 209 – 357 – 485 – 142 – 219 – 367 – 495.
Trích dẫn đề thi cuối học kì 1 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Đường thẳng y kx 2 3 cắt đồ thị hàm số 3 2 yx x 3 1 (1) tại 3 điểm phân biệt, tiếp tuyến với đồ thị (1) tại 3 giao điểm đó lại cắt nhau tai 3 điểm tạo thành một tam giác vuông. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
+ Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh huyền là 2 3. Thể tích của khối nón này bằng?
+ Cho hàm số y fx xác định trên [0;+∞) liên tục trên khoảng (0;+ ∞) và có bảng biến thiên như sau. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình fx m có hai nghiệm 1 2 x x thỏa mãn x1 ∈ (0;2) và x2 ∈(2;+∞).
+ Cho khối chóp S ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 0 a SAB SCB 2 90. Xác định độ dài cạnh AB để khối chóp S ABC có thể tích nhỏ nhất.
+ Gọi a S b (với a b là phân số tối giản và a b) là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình 2 2 32 x mx x có hai nghiệm phân biệt. Tính 2 3 Ba b.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #cuối #học #kì #Toán #năm #trường #THPT #Đoàn #Thượng #Hải #Dương


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-thi-cuoi-hoc-ki-1-toan-12-nam-2021-2022-truong-thpt-doan-thuong-hai-duong.html
Back to top button