Giáo Dục

Đề thi cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2021-2022 của trường THPT Đoàn Tường-His On gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm (07 điểm) và 04 câu hỏi tự luận (03 điểm) … 90 phút. Bài rà soát 132-209-357-485-142-219-367-495 có chứa các câu hỏi quan trọng của câu trả lời.

Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng-Hải Dương:
+ Hai phương trình đã cho là tương đương nếu: MỘT. Có một các khái niệm giống nhau. B. Có cùng tập nghiệm. C. Phương trình cùng loại. D. Cả A, B và C đều đúng.
+ Cổng Yenrak Wellcome có hình parabol (hình vẽ). Khoảng cách giữa hai chốt cổng là 162m. Ở độ cao 43m (điểm M) kể từ mặt đất của tường cổng, thả dây xuống đất (dây căng theo phương vuông góc với mặt đất). Vị trí nối đất ở đầu dây này cách chân cổng A 10 m. Giả sử những con số trên là đúng. Tính chiều cao của cổng (từ mặt đất tới điểm cao nhất của cổng).
+ Cho ABC là tam giác có AB a AC a3 và BAC 30 °. Gọi I là điểm phục vụ IBIC 20. Tính độ dài đoạn thẳng AI.
+ Phương trình bậc hai 2ax bx c 0 (a ≠ 0) có nghiệm kép nếu:
+ Tìm trị giá thực của thông số m để phương trình 22 mm xm m 56 2 vô nghiệm.

Tệp từ (Dành cho quý bà con): Tải xuống

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Đề thi cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

[rule_3_plain]

Đề thi cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 35 câu trắc nghiệm (07 điểm) và 04 câu tự luận (03 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 132 – 209 – 357 – 485 – 142 – 219 – 367 – 495.
Trích dẫn đề thi cuối học kì 1 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Hai phương trình được gọi là tương đương lúc: A. Có cùng tập xác định. B. Có cùng nghiệm. C. Có cùng dạng phương trình. D. Cả A, B, C đều đúng.
+ Cổng chào Yên Lạc có hình dạng là một parabol (hình vẽ). Biết khoảng cách giữa hai chân cổng bằng 162 m. Trên thành cổng, tại vị trí có độ cao 43m so với mặt đất (điểm M), người ta thả một sợi dây chạm đất (dây căng thẳng theo phương vuông góc với đất). Vị trí chạm đất của đầu sợi dây này cách chân cổng A một đoạn 10 m. Giả sử các số liệu trên là xác thực. Hãy tính độ cao của cổng (tính từ mặt đất tới điểm cao nhất của cổng).
+ Cho tam giác ABC có AB a AC a 3 và BAC 30°. Gọi I là điểm thỏa mãn IB IC 2 0. Tính độ dài đoạn thẳng AI.
+ Phương trình bậc hai 2 ax bx c 0 (a ≠ 0) có nghiệm kép lúc?
+ Tìm trị giá thực của thông số m để phương trình 2 2 m m xm m 56 2 vô nghiệm.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #cuối #học #kì #Toán #năm #trường #THPT #Đoàn #Thượng #Hải #Dương


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-thi-cuoi-hoc-ki-1-toan-10-nam-2021-2022-truong-thpt-doan-thuong-hai-duong.html
Back to top button