Giáo Dục

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Dương

Đề thi chọn học trò giỏi môn Toán THPT cấp bang từ năm 2021 tới năm 2022, Binduon Bộ GD & ĐT gồm 01 trang với 07 câu hỏi theo hình thức tự luận, các em làm bài trong 180 phút (Không kể thời kì làm bài), đề thi sẽ được tổ chức vào ngày 21/12/2021, đề thi sẽ bao gồm đáp án và lời giải cụ thể (đáp án và lời giải cụ thể sẽ được các thầy cô trong group Diễn đàn Giáo viên Toán chỉnh sửa …

Trích đề thi học trò giỏi THPT Quốc Gia môn Toán tỉnh Bình Dương năm 2021-2022:
+ Hàng cây Tanyu Enzabon gồm 17 cây được đánh theo trật tự các số tự nhiên từ 1 tới 17. Ban đầu, đàn ong đang đậu trên từng thân cây để hút mật hoa. Sau đó, cứ sau mỗi giờ, có hai con ong cụ thể bay tới hai cây gần nhau để tìm và hút mật, nhưng theo hướng trái lại. Hỏi sau mấy giờ thì có đồng nào sau đây? a) Không có con ong nào trong cây trật tự chẵn. b) Có chín con ong trên cây cuối cùng.
+ Cho ABC là tam giác có tâm đường tròn nội tiếp là I. Gọi MNP tuần tự là các điểm trên cạnh BC CA AB và AN AP BP BM CM CN. Gọi XYZ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ANBPPMCMN. Chứng minh rằng I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác XYZ.
+ Hãy cho biết tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Các đường thẳng qua C cắt tia đối của tia BADA tuần tự tại M và N. Chứng minh rằng nó là 24BCDAMN S BD SAC.

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Đề thi chọn học trò giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Dương

[rule_3_plain]

Đề thi chọn học trò giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Dương gồm 01 trang với 07 bài toán dạng tự luận, thời kì học trò làm bài thi là 180 phút (ko kể thời kì giám thị coi thi phát đề), kỳ thi được tổ chức vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, đề thi có đáp án và lời giải cụ thể (đáp án và lời giải cụ thể được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Diễn Đàn Giáo Viên Toán).
Trích dẫn đề thi chọn học trò giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bình Dương:
+ Một hàng cây bưởi Tân Uyên gồm 17 cây thẳng hàng được đánh số cây theo trật tự là các số tự nhiên từ 1 tới 17. Ban đầu mỗi cây có một con ong đậu trên đó để hút mật hoa. Sau đó, cứ mỗi giờ có hai con ong nào đó bay sang hai cây kế bên để tìm và hút mật nhưng theo hai chiều ngược nhau. Hỏi sau một số giờ, có hay ko trường hợp nhưng: a) Không có con ong ở cây có trật tự chẵn. b) Có 9 con ong ở cây cuối cùng.
+ Cho tam giác ABC có I là tâm đường tròn nội tiếp. Gọi M N P tuần tự là các điểm nằm trên các cạnh BC CA AB sao cho AN AP BP BM CM CN. Gọi X Y Z tuần tự là tâm đường tròn nội tiếp của các tam giác ANP BPM CMN. Chứng minh rằng I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác XYZ.
+ Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn O. Đường thẳng qua C cắt các tia đối của tia BA DA tuần tự tại M và N. Chứng minh rằng 2 4 BCD AMN S BD S AC.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #thi #chọn #học #sinh #giỏi #Toán #THPT #cấp #tỉnh #năm #sở #GDĐT #Bình #Dương


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-thi-chon-hoc-sinh-gioi-toan-thpt-cap-tinh-nam-2021-2022-so-gddt-binh-duong.html
Back to top button