Giáo Dục

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định

Đề rà soát học kì 1 lớp 8 môn Toán lớp 8 năm 2021 – 2022, Bộ GD & ĐT Nam Định có 02 trang gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm). Thời gian làm bài trong 90 phút (ngoại trừ thời kì thầy cô giáo ra đề và phát đề thi).

Trích đề thi học kì 1 môn Toán lớp 20 – 2022, MyLoc Bộ GD-Nam Định:
+ Cho ABC là tam giác vuông có AABAC vẽ đường cao AH. Từ H vẽ HD AB HE AC D AB E AC, lấy O là trung điểm của BC và I là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. b) Chứng minh A DEACB. c) Chứng minh OADE.
+ ABC là tam giác, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Nếu MN là 6 cm thì độ dài cạnh BC là A. 6 cm B. 12 cm C. 16 cm D. 3 cm.
+ Hình có tâm đối xứng là A. Hình thang cân B. Tam giác đều C. Tam giác vuông D. Hình bình hành.
+ Mỗi hình thoi có hai đường chéo có độ dài 6 cm, độ dài các cạnh của hình thoi là A.5 cm B. 6 cm C. 8 cm D. 10 cm.
+ Chọn phương án trả lời đúng và viết trước phương án đó vào vở bài tập. Bạn có muốn mở rộng phương trình 2 2x 1 ko?

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định

[rule_3_plain]

Đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định gồm 02 trang với 20 câu trắc nghiệm (04 điểm) và 04 câu tự luận (06 điểm), thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (ko kể thời kì thầy cô giáo coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát học kỳ 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 phòng GD&ĐT Mỹ Lộc – Nam Định:
+ Cho tam giác ABC vuông tại A AB AC kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HD AB HE AC D AB E AC gọi O là trung điểm của BC, I là giao điểm của AH và DE. a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. b) Chứng minh A DE ACB. c) Chứng minh OA DE.
+ Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Biết MN 6cm lúc đó độ dài cạnh BC là A. 6cm B. 12cm C. 16cm D. 3cm.
+ Hình có tâm đối xứng là A. hình thang cân B. tam giác đều C. tam giác vuông D. hình bình hành.
+ Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo tuần tự là 6cm và lúc đó độ dài cạnh hình thoi là A.5cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm.
+ Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm Khai triển biểu thức 2 2x 1 ta được?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #học #kỳ #Toán #năm #phòng #GDĐT #Mỹ #Lộc #Nam #Định


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-8-nam-2021-2022-phong-gddt-my-loc-nam-dinh.html
Back to top button