Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

Thứ 5 ngày 6 tháng 1 năm 2022, Bộ GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh ra đề rà soát môn Toán lớp 11 cuối học kì 1 năm học 2021-202.

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 từ năm 2021 – 2022 được tổng hợp dưới dạng 30% câu hỏi trắc nghiệm + 70% câu hỏi trắc nghiệm (dựa vào điểm số). Phần trắc nghiệm là: Trong số 12 câu hỏi, phần tự luận gồm 4 câu, thời kì làm bài là 90 phút (ko kể thời kì giao đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn cụ thể cách giải bài tự luận.

Bộ GD & ĐT Bắc Ninh, trích dẫn đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2021 – 2022:
Gicửa ải thích nào sau đây là đúng? A. Hai đường thẳng phân biệt ko chéo nhau thì cắt nhau. B. Hai đường thẳng phân biệt ko song song thì chéo nhau. C. Hai đường thẳng không giống nhau trên cùng một mặt phẳng thì ko cắt nhau. D. Hai đường thẳng không giống nhau trên cùng một mặt phẳng thì song song với nhau.
+ ABCD là tứ diện đều. Gọi IJK là trung điểm của ACBCBD. Giao tuyến của hai mặt phẳng ABD và IJK làA. Là đường thẳng đi qua J và song song với AC. Là đường thẳng đi qua B. J và song song với CD. Là đường thẳng đi qua C. K và song song với AB. Là đường thẳng đi qua D. I và song song với AD.
+ Cho hình chóp ABCD là hình chóp SABCD là hình bình hành có tâm O. Gọi M là trung điểm của SC. a) Chứng minh AB song song với mặt phẳng SCD. MO song song với mặt phẳng SAB. b) G là trọng tâm của tam giác ABCK là giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng AGM. Tính tỷ số KSKD.
+ Hãy cho biết hình chóp SABCD là hình bình hành có đáy là tâm O. Gọi M là trung điểm của SA (xem hình vẽ bên). Theo mệnh đề, (1) OM SC (2) SB AC (3) BM cắt SD. Số mệnh đề đúng là bao nhiêu?
Xem xét thử nghiệm T, trong đó ko gian mẫu A là sự kiện liên quan tới lần thử đó. Câu nào sau đây sai?

Tệp từ (Dành cho quý bà con): Tải xuống

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh

[rule_3_plain]

Thứ Năm ngày 06 tháng 01 năm 2022, sở Giáo dục và Huấn luyện tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỳ thi rà soát chất lượng môn Toán lớp 11 thời kỳ cuối học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh được biên soạn theo hình thức đề thi 30% trắc nghiệm + 70% tự luận (dựa theo điểm số), phần trắc nghiệm gồm 12 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời kì làm bài 90 phút (ko kể thời kì phát đề), đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải cụ thể tự luận.
Trích dẫn đề rà soát cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Hai đường thẳng phân biệt ko chéo nhau thì cắt nhau. B. Hai đường thẳng phân biệt ko song song thì chéo nhau. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì ko chéo nhau. D. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trên một mặt phẳng thì song song với nhau.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I J K tuần tự là trung điểm của AC BC BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng ABD và IJK là A. đường thẳng qua J và song song với AC. B. đường thẳng qua J và song song với CD. C. đường thẳng qua K và song song với AB. D. đường thẳng qua I và song song với AD.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC. a) Chứng minh AB song song với mặt phẳng SCD MO song song với mặt phẳng SAB. b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC K là giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng AGM. Tính tỉ số KS KD.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SA (tham khảo hình vẽ bên). Cho các mệnh đề (1) OM SC (2) SB AC (3) BM cắt SD. Số mệnh đề đúng là?
+ Xét phép thử T có ko gian mẫu là A là một biến cố liên quan tới phép thử đó. Khẳng định nào sau đây là sai?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kỳ #Toán #năm #sở #GDĐT #Bắc #Ninh


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-1-toan-11-nam-2021-2022-so-gddt-bac-ninh.html
Back to top button