Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang

Ngày 12 tháng 12 năm 2021, Bộ Giáo dục và Tập huấn tỉnh Bakjan đã thực hiện rà soát nhận định chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2021-2022.

Đề rà soát cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 từ năm 2021 tới năm 2022 được tổ chức theo hình thức 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (cho điểm), với 20 phần trắc nghiệm. Phần câu hỏi và tự luận bao gồm bốn câu hỏi. Các câu hỏi, học trò làm bài trong 90 phút (ko kể thời kì giám khảo phát đề).

Trích đề thi cuối học kì 1 môn Toán 8 lớp 8 năm 2021 – 2022 Bộ GD & ĐT Baczan:
+ Cho ABC là tam giác cân C, M là điểm bất kỳ trên cạnh AB (M ko trùng với A, B). Vẽ ME⊥AC thành E và MF⊥BC thành F. Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng: 1) Tứ giác CFME là hình chữ nhật. 2) Tam giác cân vuông góc DEF.
Hình chữ nhật có tính chất nào sau đây? A. Hai đường chéo bằng nhau. B. 4 góc bằng nhau. C. Hai đường chéo thẳng đứng. D. Các cạnh đối diện song song và bằng nhau.
+ Nếu ABCD là đa thức và BD khác 0 thì các phân số AB và CD bằng nhau:
+ Cho ABC là tam giác có chu vi 32 cm. Gọi EFP là trung điểm của cạnh ABBCCA. Xung quanh EFP là tam giác gì?
+ Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu thỏa mãn các điều kiện nào sau đây?

Tệp từ (Dành cho quý bà con): Tải xuống

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang

[rule_3_plain]

Ngày … tháng 12 năm 2021, sở Giáo dục và Tập huấn tỉnh Bắc Giang tổ chức kì thi nhận định chất lượng cuối học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022.
Đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang được biên soạn theo hình thức 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (theo điểm số), phần trắc nghiệm gồm 20 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời kì học trò làm bài thi là 90 phút (ko kể thời kì giám thị coi thi phát đề).
Trích dẫn đề rà soát cuối học kì 1 Toán 8 năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Bắc Giang:
+ Cho tam giác ABC vuông cân tại C, M là điểm bất kỳ trên cạnh AB (M ko trùng với A, B). Vẽ ME ⊥ AC tại E, MF ⊥ BC tại F. Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng: 1) Tứ giác CFME là hình chữ nhật. 2) Tam giác DEF vuông cân.
+ Hình chữ nhật ko có tính chất nào sau đây? A. Hai đường chéo bằng nhau. B. Bốn góc bằng nhau. C. Hai đường chéo vuông góc. D. Các cạnh đối song song và bằng nhau.
+ Với A B C D là các đa thức và B D khác đa thức ko, hai phân thức A B và C D bằng nhau lúc?
+ Cho tam giác ABC có chu vi 32cm. Gọi E F P tuần tự là trung điểm của các cạnh AB BC CA. Chu vi của tam giác EFP là?
+ Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu thỏa mãn điều kiện nào dưới đây?
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #kiểm #tra #cuối #học #kì #Toán #năm #sở #GDĐT #Bắc #Giang


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://thcs.toanmath.com/2022/01/de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-1-toan-8-nam-2021-2022-so-gddt-bac-giang.html
Back to top button