Giáo Dục

Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Thư Viện Hỏi Đáp cung ứng cho quý thầy, cô và các em học trò lớp 10 đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 từ năm 2021 tới năm 2022. Trường THPT Hoa-Hà Nội.

Đại số 10:

1 Thông hiểu: Câu hỏi trắc nghiệm: 10 câu + bài tập tự luận: 02 bài.
Chứng minh bất đẳng thức.
+ Tìm trị giá lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức.
2 Đồng đẳng: Phần trắc nghiệm: 40 câu + bài tập tự luận: 05 bài.
+ Điều kiện xác định bất đẳng thức.
Gicửa ải bất phương trình +1 và bậc hai.
+ Gicửa ải các bất phương trình bao gồm mẫu ẩn, dấu tuyệt đối và nghiệm nguyên.
+ Là điều kiện để biểu thức tuyến tính và bậc hai có dấu cho trước.
+ Xác định miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình tuyến tính hai ẩn số.
+ Phương pháp miền giải pháp khắc phục vấn đề thực tiễn.
10. Địa chất:

Hệ thống chất lượng Triangle 3: Câu hỏi trắc nghiệm: 20 câu hỏi + Thực hành tự luận: 04 bài.
+ Nếu biết một số yếu tố cụ thể, hãy giải tam giác.
+ Chứng minh các đẳng thức, bất đẳng thức liên quan tới đại lượng của tam giác.
+ Nhận biết một tam giác lúc biết đẳng thức giữa các đại lượng của tam giác đó.
+ Các bài toán thực tiễn liên quan tới hệ thống định lượng.
Phương trình 4 cửa sổ: câu hỏi trắc nghiệm: 30 câu + bài tập tự luận: 03 bài.
+ Nêu được phương trình của đường thẳng, hãy xác định các yếu tố của đường thẳng.
+ Nếu biết tính chất đặc thù, hãy viết phương trình đường thẳng. Nó đi qua các điểm song song và thẳng đứng.
+ Tìm tọa độ của điểm thỏa mãn các đặc điểm đã cho.
+ Tính khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng.

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 10 năm 2021 – 2022 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

[rule_3_plain]

Thư Viện Hỏi Đáp giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp lớp 10 đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 Toán 10 năm học 2021 – 2022 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội.
ĐẠI SỐ 10:
1 BẤT ĐẲNG THỨC: Câu hỏi trắc nghiệm: 10 câu + Bài tập tự luận: 02 bài.
+ Chứng minh bất đẳng thức.
+ Tìm trị giá lớn nhất, trị giá nhỏ nhất của biểu thức.
2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH: Câu hỏi trắc nghiệm: 40 câu + Bài tập tự luận: 05 bài.
+ Điều kiện xác định của bất phương trình.
+ Gicửa ải bất phương trình hàng đầu, bậc hai.
+ Gicửa ải các bất phương trình chứa ẩn ở mẫu, chứa dấu trị tuyệt đối, chứa căn.
+ Điều kiện để biểu thức hàng đầu, bậc hai có dấu cho trước.
+ Xác định miền nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn.
+ Gicửa ải bài toán thực tiễn bằng phương pháp miền nghiệm.
HÌNH HỌC 10:
3 CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC: Câu hỏi trắc nghiệm: 20 câu + Bài tập tự luận: 04 bài.
+ Gicửa ải tam giác lúc biết một số các yếu tố cho trước.
+ Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan tới các đại lượng trong tam giác.
+ Nhận dạng tam giác lúc biết một đẳng thức giữa các đại lượng của tam giác đó.
+ Bài toán thực tiễn liên quan tới các hệ thức lượng.
4 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG: Câu hỏi trắc nghiệm: 30 câu + Bài tập tự luận: 03 bài.
+ Xác định các yếu tố của đường thẳng lúc biết phương trình đường thẳng.
+ Viết phương trình đường thẳng lúc biết các tính chất đặc thù: Đi qua điểm, song song, vuông góc.
+ Tìm tọa độ điểm thỏa mãn tính chất cho trước.
+ Tính khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
+ Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Đề #cương #ôn #tập #giữa #học #kỳ #Toán #năm #trường #THPT #Yên #Hòa #Hà #Nội


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/de-cuong-on-tap-giua-hoc-ky-2-toan-10-nam-2021-2022-truong-thpt-yen-hoa-ha-noi.html
Back to top button