Tài Liệu

Đáp án trắc nghiệm Module 5 THPT

Đáp án của bài rà soát trắc nghiệm trong Học phần 5 trường trung học phổ thông bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, phần trắc nghiệm đúng sai và phần điền vào ô trống lúc học ở Mô đun 5. Hoàn thành khóa huấn luyện. Mô-đun 5 là sự lựa chọn tốt nhất.

Đáp án Học phần 5: Tư vấn, hỗ trợ học trò THPT trong giáo dục và hoạt động giáo dục được Thư Viện Hỏi Đáp VN sưu tầm sẽ giúp quý thầy cô đạt kết quả tốt nhất trong quá trình bồi dưỡng và tiết kiệm thời kì, công sức.

Câu trả lời của Học phần 5: Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên

1.1.Tư vấn và hỗ trợ học trò trong giáo dục và các hoạt động giáo dục

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Nhân vật tham gia tư vấn và hỗ trợ học trò nhà trường bao gồm nhiều nhân vật, và người thầy có vai trò quan trọng trong việc tư vấn và hỗ trợ học trò về mọi mặt trong học tập và các mối quan hệ, giao tiếp, tăng trưởng bản thân. Câu nói này đúng hay sai?

trả lời: Khoảng

2. Nhập hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền thông tin còn thiếu vào ô “…” để biết một trong những yêu cầu đạo đức cơ bản đối với việc tư vấn và hỗ trợ học trò.

“… Nó cần được trình bày qua lời nói và hành động của thầy cô giáo ở mọi thời kỳ của quá trình tư vấn và hỗ trợ. nghe Nó vừa được coi là yêu cầu đạo đức, vừa là thái độ cần có của thầy cô giáo trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học trò. “

3. Nhấp vào hộp bên trái, sau đó nhấp vào hộp tương ứng bên phải để chọn cặp tương ứng

Ghép nội dung tương ứng ở cột A và cột B để hoàn thiện các kỹ năng cơ bản về tư vấn và hỗ trợ học trò.

Khả năng thầy cô giáo quan tâm, chú ý, thấu hiểu và phục vụ những suy nghĩ, xúc cảm và vấn đề của học trò một cách thích hợp.

Khả năng nghe

Khả năng thầy cô giáo sử dụng thông tin từ học trò để khám phá những vấn đề chưa rõ và khuyến khích học trò bộc bạch suy nghĩ và xúc cảm của mình.

Kỹ năng đặt câu hỏi

Giáo viên có thể học cách đứng vào vị trí của học trò để hiểu thâm thúy và đầy đủ về vấn đề, san sớt những suy nghĩ và xúc cảm của các em, giúp các em tự tin đương đầu và khắc phục vấn đề.

Khả năng thấu hiểu (đồng cảm)

Giáo viên có khả năng truyền đạt tình cảm, suy nghĩ và hành động của học trò, đồng thời trình bày thái độ quan tâm, khuyến khích, động viên học trò tiếp thu thông tin, nhằm xác nhận thông tin từ học trò. Trong số các vấn đề của họ, cảm giác, suy nghĩ thay đổi.

Kỹ năng phản hồi

Khả năng phục vụ nhu cầu thông tin của thầy cô giáo, giúp họ có được thông tin khách quan và có trị giá, đồng thời gợi ý cho học trò cách khắc phục vấn đề dựa trên tiềm năng và thế mạnh của bản thân.

Kỹ năng giảng dạy

1.2.Đặc điểm tâm sinh lý và những trở ngại của học trò tiểu học trong cuộc sống học đường

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Những khó khăn tiêu biểu của học trò tiểu học trong cuộc sống học đường là gì?

trả lời: Khó khăn trong việc làm quen và thích ứng với môi trường học tập mới

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Có bao nhiêu yếu tố tác động tới tâm lý học trò tiểu học trong bối cảnh xã hội mới?

trả lời: Ba yếu tố

2.1.Xây dựng, lựa chọn và thực hiện công việc tư vấn tâm lý cho học trò tiểu học trong giáo dục và hoạt động giáo dục

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

“Quy trình lựa chọn, xây dựng và thực hiện công việc tư vấn tâm lý cho học trò tiểu học gồm 4 bước”, đúng hay sai?

trả lời: Khoảng

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Nội dung 2.1 Anh (chị) hãy cho biết tên chủ đề của ví dụ “Lựa chọn, xây dựng và thực hiện chủ đề tư vấn tâm lý cho học trò tiểu học”.

trả lời: Thực hành chú ý trong lớp

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Giáo viên cần dựa vào cơ sở lý luận nào để lựa chọn chủ đề tư vấn tâm lý học trò tiểu học?

trả lời: Cả ba câu trả lời trên

Dựa trên mức độ khó của sinh viên các ngành không giống nhau

Dựa trên nhu cầu và mong đợi của học trò, thầy cô giáo và nhà trường

Căn cứ vào đặc điểm tâm lý học trò theo giới tính, vùng, miền

2.2. Phân tích các trường hợp thực tiễn về tư vấn và hỗ trợ học trò tiểu học trong giáo dục và hoạt động giáo dục.

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Quy trình phân tích các trường hợp thực tiễn của giáo dục tiểu học và tư vấn, hỗ trợ giáo dục bao gồm mấy bước?

trả lời: 6 bước

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Mục tiêu của việc phân tích các ví dụ thực tiễn về tư vấn và hỗ trợ trong giáo dục tiểu học là gì?

Gicửa ải thích nguyên nhân và vấn đề của học trò.

Tóm tắt những vấn đề chính nhưng mà học trò gặp phải

Đưa ra kế hoạch hỗ trợ và tư vấn dựa trên thứ tự và tiêu chí đã xác định

Cả ba câu trả lời trên

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Phân tích tình huống thực tiễn về tư vấn và hỗ trợ học trò tiểu học giúp thầy cô giáo hiểu từ góc độ tâm lý những vấn đề nhưng mà các em đang gặp phải và nguyên nhân của những vấn đề đó.

trả lời: Khoảng

3.1.Phối hợp giữa nhà trường (thầy cô giáo) và gia đình để tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong giáo dục và các hoạt động giáo dục

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Mục tiêu cụ thể của sự hợp tác giữa nhà trường (thầy cô giáo) và gia đình (cha mẹ học trò) trong việc tư vấn và hỗ trợ học trò tiểu học là tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các hoạt động này. Một xã hội dựa trên sự hiểu biết về đặc điểm tâm lý và sự tăng trưởng của học trò nhằm đạt được mục tiêu của nhà trường, gia đình và giáo dục.

trả lời: Khoảng

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Sự hợp tác giữa nhà trường và gia đình trong việc tư vấn và hỗ trợ học trò tiểu học đã mở màn bao nhiêu nhiệm vụ cơ bản?

trả lời: 4 nhiệm vụ cơ bản

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Các yêu cầu đối với sự hợp tác của nhà trường và gia đình trong việc tư vấn và hỗ trợ học trò tiểu học như sau:

Trả lời: Xuất phát từ thị hiếu của học trò. Sự đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm giữa các cơ sở giáo dục.

3.2. Thiết lập kênh thông tin để phối hợp với gia đình trong việc tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học.

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn và hỗ trợ trẻ em tiểu học trong các hoạt động giáo dục và giáo dục có cần đảm bảo tính pháp lý và hệ thống chủ yếu hay ko?

trả lời: Sai

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Từ một phương tiện trao đổi thông tin, có thể sử dụng bao nhiêu phương pháp cơ bản để thiết lập kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ trẻ em tiểu học phối hợp với gia đình? Họ thế nào?

trả lời: Hai phương pháp (trực tiếp và gián tiếp)

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Những thông tin nhưng mà nhà trường cần cung ứng cho gia đình trong quá trình giáo dục và giáo dục học trò tiểu học như sau.

trả lời: Thông tin về trường học, sinh viên và tổ chức sinh viên

4.1.Lập kế hoạch tự học để tư vấn và hỗ trợ học trò tiểu học trong giáo dục và các hoạt động giáo dục

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

Mục tiêu của kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ giáo dục và hoạt động giáo dục tiểu học chủ yếu tập trung vào việc giúp thầy cô giáo cập nhật kiến ​​thức liên quan tới đặc điểm tâm lý.

trả lời: Sai

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Theo tài liệu độc giả, có ba thời kỳ lập kế hoạch tự học để tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học: lập kế hoạch tự học, tổ chức thực hiện kế hoạch tự học và giám định kết quả tự học. . Hay là nó nhầm?

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Hình thức tự học có hướng dẫn là gì?

trả lời: Trao đổi và tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia về tư vấn học trò.

4.2. Chúng tôi hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các hoạt động tư vấn và hỗ trợ học trò tiểu học trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục.

1. Chọn câu trả lời đúng nhất

“Sinh hoạt chuyên môn / cụm trường nhằm trao đổi, thảo luận, giảng dạy đại trà của thầy cô giáo nhằm hiểu sâu và vận dụng tốt nội dung tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong công việc GDQP & AN”, đúng hay sai thưa ông?

trả lời: Khoảng

2. Chọn câu trả lời đúng nhất

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng tập trung tại chỗ là gì?

trả lời: 3 bàn thắng

3. Chọn câu trả lời đúng nhất

Nói chuyện với một chuyên gia để tư vấn cho học trò tiểu học về những hình thức hỗ trợ nhưng mà các em có thể cung ứng trong giáo dục và các hoạt động giáo dục, đồng thời suy nghĩ về các giải pháp thích hợp để hỗ trợ các em.

trả lời: Tư vấn chuyên gia / tham vấn chuyên gia / đồng nghiệp để được hỗ trợ từ chuyên gia.

Xem các giáo án khác trong phần Tài liệu của Giáo viên.

..


Thông tin thêm

Đáp án trắc nghiệm Module 5 THPT

[rule_3_plain]

Đáp án trắc nghiệm Module 5 Trung học phổ thông (THPT) gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết lúc học tập module 5. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 5 tốt nhất.
Đáp án modul 5: Tư vấn và hỗ trợ học trò THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học được Thư Viện Hỏi Đáp VN sưu tầm nhằm giúp các thầy cô đạt kết quả cao nhất trong quá trình tập huấn, tiết kiệm thời kì và công sức.
Đáp án module 5: Tư vấn, hỗ trợ học trò
1.1. Tư vấn, hỗ trợ học trò trong hoạt động giáo dục và dạy học
1. Chọn đáp án đúng nhất
Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học trò trong nhà trường gồm nhiều nhân vật, trong đó thầy cô giáo chủ nhiệm là lực lượng chủ chốt trong việc tư vấn, hỗ trợ cho học trò về mọi mặt từ học tập, quan hệ giao tiếp và tăng trưởng bản thân. Phát biểu này đúng hay sai?
Câu trả lời: Đúng
2. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống
Điền thông tin còn thiếu vào dấu “…” về một trong những yêu cầu cơ bản về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học trò.
“… cần phải được trình bày trong tất cả thời kỳ của quá trình tư vấn, hỗ trợ cũng như trong cả lời nói và hành động của thầy cô giáo. Lắng tai vừa được xem như một yêu cầu về đạo đức vừa được xem như một thái độ cần có của thầy cô giáo trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học trò.”
3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Ghép nội dung tương ứng giữa cột A và cột B để hoàn thành nội dung của các kỹ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ học trò.

Là khả năng thầy cô giáo tập trung chú ý, quan tâm, thấu hiểu suy nghĩ, xúc cảm, vấn đề của học trò và đưa ra những phản hồi thích hợp.

Kỹ năng lắng tai

Là khả năng của thầy cô giáo trong việc khai thác thông tin từ phía học trò, làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa rõ, khuyến khích học trò tự bộc lộ những suy nghĩ, xúc cảm của bản thân mình.

Kỹ năng đặt câu hỏi

Là khả năng thầy cô giáo biết đặt mình vào vị trí của học trò để hiểu biết thâm thúy, đầy đủ về vấn đề cũng như tâm tư, tình cảm của học trò để san sớt và giúp các em tự tin đối diện và khắc phục vấn đề của mình.

Kỹ năng thấu hiểu (thấu cảm)

Là khả năng của thầy cô giáo truyền tải lại những xúc cảm, suy nghĩ, hành vi của học trò nhằm rà soát lại thông tin từ phía học trò, đồng thời trình bày thái độ quan tâm cũng như khích lệ, động viên học trò nhận thức về vấn đề, xúc cảm, suy nghĩ của mình để thay đổi.

Kỹ năng phản hồi

Là khả năng thầy cô giáo phục vụ nhu cầu về thông tin của học trò giúp học trò thu được những thông tin khách quan, có trị giá, đồng thời gợi dẫn cho học trò hình thức khắc phục vấn đề dựa vào tiềm năng, thế mạnh của chính các em.

Kỹ năng hướng dẫn

1.2. Đặc điểm tâm sinh lí và những trở ngại của học trò tiểu học trong cuộc sống học đường
1. Chọn đáp án đúng nhất
Đâu là khó khăn đặc trưng của học trò tiểu học trong cuộc sống học đường?
Câu trả lời: Khó khăn trong việc làm quen và thích ứng với môi trường học tập mới
2. Chọn đáp án đúng nhất
Có bao nhiêu yếu tố tác động tới tâm lí học trò tiểu học trong bối cảnh xã hội mới?
Câu trả lời: 3 yếu tố
2.1. Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học trò tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
1. Chọn đáp án đúng nhất
“Quy trình lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học trò tiểu học bao gồm 4 bước”, đúng hay sai?
Câu trả lời: Đúng
2. Chọn đáp án đúng nhất
Thầy/Cô hãy cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 “Lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học trò tiểu học?”
Câu trả lời: Rèn luyện chú ý trong giờ học
3. Chọn đáp án đúng nhất
Để lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí cho học trò tiểu học, thầy cô giáo cần dựa vào những căn cứ nào?
Câu trả lời: Cả 3 đáp án trên
Căn cứ vào những trở ngại của học trò ở những lĩnh vực không giống nhau
Căn cứ vào nhu cầu và mong đợi của học trò, thầy cô giáo và nhà trường
Căn cứ vào đặc điểm và đặc trưng tâm lí của học trò theo giới tính, vùng miền và khu vực không giống nhau
2.2. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.
1. Chọn đáp án đúng nhất
Qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong dạy học và giáo dục gồm mấy bước?
Câu trả lời: 6 bước
2. Chọn đáp án đúng nhất
Mục tiêu của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong dạy học và giáo dục là gì?
Lí giải các nguyên nhân gây ra vấn đề khó khăn, vướng mắc của học trò
Tóm tắt các vấn đề chính nhưng mà học trò gặp phải
Đưa ra kế hoạch hỗ trợ, tư vấn dựa trên thứ tự và căn cứ xác định
Cả 3 đáp án trên
3. Chọn đáp án đúng nhất
Việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học giúp thầy cô giáo hiểu vấn đề nhưng mà học trò đang gặp phải dưới góc độ tâm lí và căn nguyên phát sinh vấn đề đó.
Câu trả lời: Đúng
3.1. Công việc phối hợp giữa nhà trường (thầy cô giáo) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
1. Chọn đáp án đúng nhất
Mục tiêu cụ thể của công việc phối hợp giữa nhà trường (thầy cô giáo) với gia đình (cha mẹ học trò) trong tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học là tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các tác động tới học tập, tu dưỡng của học trò ở cả nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở hiểu biết đặc điểm tâm lí và tăng trưởng của học trò nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra.
Câu trả lời: Đúng
2. Chọn đáp án đúng nhất
Công việc phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học đặt ra mấy nhiệm vụ cơ bản?
Câu trả lời: 4 nhiệm vụ cơ bản
3. Chọn đáp án đúng nhất
Yêu cầu đối với công việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học là:
Câu trả lời: Xuất phát từ quyền lợi của học trò; đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm giữa các lực lượng giáo dục.
3.2. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học.
1. Chọn đáp án đúng nhất
Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục chủ yếu cần đảm bảo tính pháp lí và hệ thống?
Câu trả lời: Sai
2. Chọn đáp án đúng nhất
Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học? Đó là những phương thức nào?
Câu trả lời: 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)
3. Chọn đáp án đúng nhất
Nội dung thông tin nhưng mà nhà trường cần cung ứng cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học trò tiểu học là:
Câu trả lời: Thông tin về nhà trường, học trò và tập thể học trò
4.1. Xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
1. Chọn đáp án đúng nhất
Mục tiêu kế hoạch tự học trong kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục tập trung chủ yếu vào việc giúp thầy cô giáo cập nhật những tri thức liên quan tới đặc điểm tâm lí của học trò các ngành học?
Câu trả lời: Sai
2. Chọn đáp án đúng nhất
Theo tài liệu đọc, xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học có 3 thời kỳ (xây dựng kế hoạch tự học, tổ chức thực hiện kế hoạch tự học, giám định kết quả tự học) là đúng hay sai?
3. Chọn đáp án đúng nhất
Những hình thức nào là hình thức tự học có hướng dẫn?
Câu trả lời: Trao đổi và tham khảo ý kiến của các chuyên gia về tư vấn học trò.
4.2. Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn và hỗ trợ học trò tiểu học trong giáo dục và dạy học.
1. Chọn đáp án đúng nhất
“Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường, nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn thầy cô giáo đại trà nhận thức thâm thúy và vận dụng tốt những nội dung về tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong dạy học và giáo dục là hoạt động thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp”, đúng hay sai?
Câu trả lời: Đúng
2. Chọn đáp án đúng nhất
Có bao nhiêu mục tiêu của khóa bồi dưỡng chuyên môn tập trung tại chỗ?
Câu trả lời: 3 mục tiêu
3. Chọn đáp án đúng nhất
Tham khảo ý kiến của các chuyên gia để đưa ra giải pháp thích hợp lúc tư vấn, hỗ trợ học trò tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục thuộc hình thức hỗ trợ nào?
Câu trả lời: Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/ tham vấn chuyên môn của chuyên gia/ đồng nghiệp.
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

TagsDành cho thầy cô giáo

[rule_2_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #Module #THPT


Back to top button