Tin Game

Công nhân viên của Ubisoft công bố tâm thư sau 200 ngày biểu tình và đấu tranh cho quyền lợi của mình "Chúng tôi rất muốn sửa chữa công ty của mình" 15/02/2022 12:00

Nhân viên Ubisoft thông báo bức thư sau 200 ngày phản đối và đấu tranh cho quyền lợi của họ “Chúng tôi thực sự muốn tu sửa doanh nghiệp của mình” 15/02/2022 12:00


Thông tin thêm

Người lao động viên của Ubisoft thông báo tâm thư sau 200 ngày biểu tình và đấu tranh cho quyền lợi của mình
"Chúng tôi rất muốn tu sửa doanh nghiệp của mình"
15/02/2022 12:00

[rule_3_plain] [rule_2_plain]

#Công #nhân #viên #của #Ubisoft #công #bố #tâm #thư #sau #ngày #biểu #tình #và #đấu #tranh #cho #quyền #lợi #của #mìnhquotChúng #tôi #rất #muốn #sửa #chữa #công #của #mìnhquot15022022


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://lag.vn/tin/esports/cong-nhan-vien-cua-ubisoft-cong-bo-tam-thu-sau-200-ngay-bieu-tinh-va-dau-tranh-cho-quyen-loi-cua-minh.html
Back to top button