Giáo Dục

Chuyên đề hình học không gian Toán 12 – Lê Quang Xe

Tài liệu này gồm 411 trang, do TS Lê Quang Xê chủ biên, kèm theo lý thuyết, ví dụ và bài tập chuyên đề. Hình học của ko gian Trong chương trình học toán 12.

Chương 1.. Nhiều miễn phí 1.

§1 – Phần đa hàm tập 1.
Tóm tắt lý thuyết 1.
B Ví dụ 4.
Bài tập luyện C 12.
+ Dạng 1. Hình đa diện mở 12.
+ Dạng 2. Thể tích của khối lăng trụ đứng 22.
+ Dạng 3. Thể tích của hình chóp có các mặt bên vuông góc với đáy là 55.
+ Mẫu 4. Thể tích của hình chóp có các mặt bên vuông góc với đáy là 89.
+ Mẫu 5. Thể tích của khối nón đều 121.
+ Dạng 6. Thể tích khối tứ diện đặc thù 151.
+ Mẫu 7. Tỉ lệ khối lượng 197.
+ Mẫu 8. Tập 244.
+ Dạng 9. Bài toán góc – khoảng cách 284.
+ Mẫu 10. Hình đa diện 325 cực.
chương 2.. 344 Khối tròn lăn.

§1 – Làm mát, cọc, cầu 344.
Tóm tắt lý thuyết 344.
B Ví dụ 346.
C ác bài tập 348.
+ Dạng 1. Các yếu tố liên quan tới khối nón, khối trụ 348.
+ Dạng 2. Phép quay trong và ngoài của khối đa diện 370.
+ Dạng 3. Toán cực trị và vận dụng về khối tròn xoay 381.

Tải xuống tài liệu

..


Thông tin thêm

Chuyên đề hình học ko gian Toán 12 – Lê Quang Xe

[rule_3_plain]

Tài liệu gồm 411 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, tóm tắt lý thuyết, ví dụ minh họa và bài tập rèn luyện chuyên đề hình học ko gian trong chương trình môn Toán 12.

CHƯƠNG 1. ĐA DIỆN 1.
§1 – THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 1.
A Tóm tắt lý thuyết 1.
B Ví dụ minh họa 4.
C Bài tập rèn luyện 12.
+ Dạng 1.Mở đầu khối đa diện 12.
+ Dạng 2.Thể tích khối lăng trụ đứng 22.
+ Dạng 3.Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy 55.
+ Dạng 4.Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy 89.
+ Dạng 5.Thể tích khối chóp đều 121.
+ Dạng 6.Thể tích khối tứ diện đặc thù 151.
+ Dạng 7.Tỉ số thể tích 197.
+ Dạng 8.Các bài toán thể tích lựa chọn 244.
+ Dạng 9.Bài toán góc – khoảng cách 284.
+ Dạng 10.Cực trị khối đa diện 325.
CHƯƠNG 2. KHỐI TRÒN XOAY 344.
§1 – MẶT NÓN, MẶT TRỤ & MẶT CẦU 344.
A Tóm tắt lý thuyết 344.
B Ví dụ 346.
C Bài tập rèn luyện 348.
+ Dạng 1.Các yếu tố liên quan tới khối nón, Khối trụ 348.
+ Dạng 2.Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp đa diện 370.
+ Dạng 3.Cực trị và toán thực tiễn về khối tròn xoay 381.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #hình #học #ko #gian #Toán #Lê #Quang


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://toanmath.com/2022/02/chuyen-de-hinh-hoc-khong-gian-toan-12-le-quang-xe.html
Back to top button