Pháp Luật

Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực hôm nay (24/10/2021)

Chính sách mới về giáo dục chính quy có hiệu lực

Nhiều chính sách giáo dục và đào tạo mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24/10/2021, trong đó có việc chấn chỉnh kỳ thi năng lực ngoại ngữ và chính sách đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học. Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết. Mời các bạn theo dõi.

  • Diễn giả Quốc hội: Muốn hưởng lương hưu, cần rút ngắn năm đóng BHXH.

Trước đó, Bộ Giáo dục đã ban hành Thông tư số 24/2021 / TT-BG DĐT sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Quy chế thi năng lực ngoại ngữ phù hợp với Khung năng lực ngoại ngữ bậc 06 của Việt Nam. 2021 / TT-BG DĐT hướng dẫn thực hiện đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đối với cán bộ hướng dẫn đại học. Có một số quy định mới liên quan đến hai thông tư này.

Nhiều thay đổi trong thành phần của bài kiểm tra năng lực ngoại ngữ

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Quy chế thi năng lực ngoại ngữ phù hợp với Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc của Việt Nam ban hành kèm theo số 24/2021 / TT-BG DĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo thông tư năm 2017.

Trong đó, thông tư này sẽ bổ sung thêm các đơn vị sau tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ theo hình thức đề kiểm tra từ bậc 01 đến bậc 03 theo Khung trình độ ngoại ngữ bậc 06.

-Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

– Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học – Ngoại ngữ nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nhà nước hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập.

Ngoài ra, Thông tư mới sửa đổi, bổ sung hình thức thi các kỹ năng nghe, đọc, viết như sau:

1. Các kỹ năng nghe, đọc, viết được thi trên giấy hoặc máy tính.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, tất cả các kỹ năng sẽ được kiểm tra trên máy tính của bạn.

Vì vậy, sau ngày 1/7/2023, tất cả các kỹ năng nghe, đọc, viết đều phải thi trên máy tính chứ không phải thi trên giấy như trước đây.

Người hướng dẫn được hỗ trợ khóa học thạc sĩ hai năm và khóa học tiến sĩ bốn năm.

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 25/2021 / TT-BG DĐT hướng dẫn thực hiện đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đối với giảng viên đại học.

Do đó, người hướng dẫn được cử từ các cơ sở giáo dục đại học trong nước (không bao gồm cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư nước ngoài) và được đào tạo ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo các dự án tiên tiến. Năm 2019, khả năng của một giảng viên đại học theo Quyết định số 89 / QĐ-TTg sẽ được hỗ trợ bằng kinh phí nghiên cứu.

Cụ thể, đối với nghiên cứu sinh, kinh phí hỗ trợ tối đa từ năm 2004 (48 tháng) trở xuống, đối với học viên cao học là năm 2002 (24 tháng) trở xuống.

Lưu ý: Kinh phí hỗ trợ sẽ được tính từ thời điểm sinh viên chính thức nhập học hoặc khi quyết định có hiệu lực đối với nghiên cứu sinh.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Thư Viện Hỏi Đáp VN.


Thông tin thêm

Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực hôm nay (24/10/2021)

[rule_3_plain]

Chính sách mới liên quan đến giáo dục chính thức có hiệu lực
Nhiều chính sách mới liên quan đến giáo dục, đào tạo như thay đổi về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, chính sách về khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24/10/2021. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Chủ tịch Quốc hội: Cần rút ngắn năm đóng BHXH để hưởng lương hưu

Trước đó, Bộ giáo dục đã ban hành Thông tư Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT về hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học. Sau đây là một số quy định mới liên quan đến 2 Thông tư này.
Nhiều thay đổi về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017.
Trong đó, Thông tư này bổ sung thêm các đơn vị sau đây được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi từ bậc 01 đến bậc 03 theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc, gồm:
– Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;
– Trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học – ngoại ngữ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập.
Ngoài ra, về hình thức thi đối với các kỹ năng nghe, đọc, viết, Thông tư mới sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính.
Từ ngày 01/7/2023, tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy vi tính.
Như vậy, từ ngày 01/7/2023, các kỹ năng nghe, đọc, viết đều bắt buộc thi trên máy tính và không còn thi trên giấy như trước đây.
Giảng viên được hỗ trợ học phí 2 năm thạc sĩ, 4 năm tiến sĩ
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT về hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
Theo đó, giảng viên được cơ sở giáo dục đại học trong nước (không bao gồm những cơ sở giáo dục đại học tư thục có vốn đầu tư nước ngoài) cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên đại học tại Quyết định số 89/QĐ-TTg năm 2019 thì được hỗ trợ kinh phí học tập.
Cụ thể, kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 04 năm (48 tháng) đối với người học tiến sĩ và không quá 02 năm (24 tháng) đối với người học thạc sĩ.
Lưu ý: Kinh phí hỗ trợ được tính từ thời điểm người học nhập học chính thức tại cơ sở đào tạo hoặc từ thời điểm quyết định có hiệu lực đối với người học tiến sĩ.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của Thư Viện Hỏi Đáp VN.

[rule_2_plain]

#Chính #sách #mới #về #giáo #dục #có #hiệu #lực #hôm #nay


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/chinh-sach-moi-ve-giao-duc-co-hieu-luc-hom-nay-24-10-2021/
Back to top button