Pháp Luật

Chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bị phạt thế nào?

Nghị định 125/2020 / NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn là mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm do chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế. Dưới đây là các mức xử phạt khi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế cụ thể và chi tiết nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết để nắm rõ quy định và không may bị phạt.

1. Yêu cầu chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

– Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế:

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 123, tổ chức, cá nhân lập hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký điện tử và gửi hóa đơn đến cơ quan thuế để cấp mã.

Hệ thống phát hành hóa đơn của Tổng cục tự động cấp mã hóa đơn và trả kết quả mã hóa đơn cho người gửi.

Công ty có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua.

– Đối với hóa đơn điện tử không có mã:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 123, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng phần mềm khởi tạo hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, ký điện tử trên hóa đơn điện tử và gửi cho người mua theo phương thức gia tăng. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Đạo luật giao dịch điện tử theo thỏa thuận giữa bên bán và bên mua.

Sau đó, tại Điều 22, người bán hàng, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế sẽ gửi dữ liệu hóa đơn qua email cho cơ quan thuế mà không có mã của cơ quan thuế. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (gửi trực tiếp hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).

Có hai cách để gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế:

1. Phương thức truyền dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 / TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Luật 123. Vui lòng nộp cùng thời hạn với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT (Hàng tháng hoặc hàng quý), áp dụng nếu:

– Các công ty cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.

– Nếu bạn có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế khách hàng, bán hàng là điện, nước sạch

Hóa đơn được tạo cho tổng doanh thu của người mua không phải là doanh nghiệp được tạo ra trong ngày hoặc trong tháng theo một bảng sao kê chi tiết. Người bán chỉ gửi dữ liệu hóa đơn điện tử (không có bảng kê chi tiết) đến cơ quan thuế.

Đặc biệt khi bán xăng, dầu cho khách hàng, người bán tổng hợp toàn bộ dữ liệu hóa đơn bán xăng dầu trong ngày cho từng mặt hàng, hiển thị trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử, chuyển bảng tổng hợp cho khách hàng thực hiện.Dữ liệu hóa đơn điện tử trong cùng ngày này

2. Phương thức chuyển tiếp toàn bộ nội dung của hóa đơn được áp dụng khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Sau khi tạo đủ nội dung của hóa đơn, người bán gửi hóa đơn cho người mua, đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.Tại Điều 78, Điều 1 Khoản 6 Thông tư bổ sung thời điểm chuyển nhượng. Nó sẽ được gửi đến người mua chậm nhất trong ngày.

2. Phạt chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

Điều 30 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử như sau.

Xâm phạm

Lỗi thời

tốt

Quá hạn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử sang cơ quan thuế

01-05 ngày làm việc

02-05 triệu đồng

06-10 ngày làm việc

05-08 triệu đồng

11 ngày làm việc trở lên

10 – 20 triệu đồng

Kết chuyển Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ chưa đầy đủ

05-08 triệu đồng

Không chuyển dữ liệu điện tử sang cơ quan thuế

10 – 20 triệu đồng

3. Làm cách nào để tôi có thể hạn chế bị phạt khi nộp muộn mà không chuyển dữ liệu?

Do đó, các hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử bao gồm chuyển tiếp chậm, bảng dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ và không thể chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định. Khoảng thời gian xác định.

Để hạn chế vấn đề này, đơn vị phải cập nhật thời hạn chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế (chuyển toàn bộ hoặc chuyển bảng tổng hợp) theo quy định của từng đối tượng nêu trên.

Ngoài ra, bạn cần làm việc với các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để xây dựng tính năng, tiện ích cảnh báo, thông báo, hỗ trợ tự động chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử sang cơ quan thuế theo đúng quy định. Ngày hết hạn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử.

Trên đây big data VN đã trả lời câu hỏi chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử sang cơ quan thuế là gì. Đọc các bài viết liên quan trong phần Thuế-Phí và phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý.

..


Thông tin thêm

Chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bị phạt thế nào?

[rule_3_plain]

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nêu rõ, việc chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế sẽ bị phạt tiền từ 2-20 triệu đồng tùy từng mức độ vi phạm. Sau đây là Mức phạt chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế cụ thể và chi tiết nhất, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết để nắm rõ quy định, tránh bị phạt một cách đáng tiếc.
1. Yêu cầu về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế
– Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế:
Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định 123, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn điện tử bán hàng hóa, dịch vụ, ký số và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.
Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.
Do anh nghiệp có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế cho người mua.
– Đối với hóa đơn điện tử không có mã:
Tại Điều 18 Nghị định 123 quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng phần mềm để lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số trên hóa đơn điện tử và gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
Tiếp đó tại Điều 22 quy định người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập đến cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (chuyển trực tiếp hoặc gửi qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử).
Có hai phương thức chuyển hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế:
1. Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123. Nộp cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (theo Tháng hoặc Quý), áp dụng với các trường hợp sau:
– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.
– Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng
Các hóa đơn được lập cho tổng doanh thu của người mua là cá nhân không kinh doanh phát sinh trong ngày hoặc tháng theo bảng kê chi tiết thì người bán chỉ gửi dữ liệu hóa đơn điện tử (không kèm bảng kê chi tiết) đến cơ quan thuế.
Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này ngay trong ngày
2. Phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:
Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế. Tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 bổ sung thời điểm chuyển chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua.
2. Mức xử phạt chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế
Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử như sau:

Vi phạm

Quá hạn

Mức phạt

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn

01 – 05 ngày làm việc

02 – 05 triệu đồng

06 – 10 ngày làm việc

05 – 08 triệu đồng

11 ngày làm việc trở lên

10 – 20 triệu đồng

Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ

05 – 08 triệu đồng

Không chuyển dữ liệu điện tử cho cơ quan thuế

10 – 20 triệu đồng

3. Làm sao để hạn chế việc bị phạt do nộp muộn, không chuyển dữ liệu?
Như vậy, hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử gồm có chuyển chậm quá thòi hạn, chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ, không chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định.
Để hạn chế vấn đề này, doanh nghiệp cần cập nhật thời hạn chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo quy định theo từng đối tượng nêu trên (chuyển đầy đủ hay chuyển theo bảng tổng hợp).
Ngoài ra, cần làm việc với các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử xây dựng các chức năng, tiện ích cảnh báo, nhắc nhở và hỗ trợ tự động việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế theo đúng thời hạn trên phần mềm hóa đơn điện tử.
Trên đây, Thư Viện Hỏi Đáp VN đã trả lời câu hỏi Chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bị phạt thế nào?. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Thuế- Lệ phí , mảng Hỏi đáp pháp luật.

TagsThuế – Lệ phí

[rule_2_plain]

#Chậm #chuyển #dữ #liệu #hóa #đơn #điện #tử #đến #cơ #quan #thuế #bị #phạt #thế #nào


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cham-chuyen-du-lieu-hoa-don-dien-tu-den-co-quan-thue-bi-phat-the-nao/
Back to top button