Khoa Học

Các nhà khoa học xác định thụ thể mục tiêu để điều trị bệnh glioblastoma

Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã xác định được một loại thụ thể gọi là protein tyrosine phosphatase Z (PTPRZ) là mục tiêu khám phá thuốc cho bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm...

U nguyên bào men được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại u sợi tuyến cao nhất. Fibrosarcoma là một loại u não khó điều trị với thời kì sống trung bình của bệnh nhân chỉ là 14 tháng.

Việc thiếu các phương pháp điều trị hiệu quả cho căn bệnh này đã khiến các nhà nghiên cứu phải tìm kiếm các phương pháp điều trị khác, có triển vọng hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Sinh học Cơ bản (NIBB) đã xác định PTPRZ có vai trò quan trọng trong việc duy trì các đặc tính gốc và khối u của tế bào u nguyên bào thần kinh đệm, và bằng cách nhắm mục tiêu PTPRZ, u nguyên bào thần kinh đệm ở chuột, tế bào C6 có thể ức chế mạnh sự tăng trưởng của khối u.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng NAZ2329, một chất ức chế allosteric của PTPRZ, có thể ngăn chặn các đặc tính giống tế bào gốc của tế bào u nguyên bào thần kinh đệm được nuôi cấy và sự tăng trưởng khối u của tế bào u nguyên bào thần kinh C6.

Các nghiên cứu được thông báo trên Tạp chí Báo cáo Khoa học cho thấy rằng PTPRZ có thể là một mục tiêu điều trị quan trọng đối với u nguyên bào thần kinh đệm.


Thông tin thêm

Các nhà khoa học xác định thụ thể mục tiêu để điều trị bệnh glioblastoma

[rule_3_plain]

Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã xác định được một loại thụ thể tên là phosphatase protein-tyrosine Z, hoặc PTPRZ, như là một mục tiêu thuốc đối với bệnh nhân bị u nguyên bào sợi thần kinh (glioblastoma).
Glioblastoma đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào loại bệnh u xơ mức cao nhất, một loại khối u não khó chữa được với tỉ lệ sống trung bình của bệnh nhân chỉ 14 tháng.
Việc thiếu các phương pháp điều trị hiệu quả căn bệnh này đã xúc tiến các nhà nghiên cứu tìm kiếm những phương pháp điều trị khác khả quan hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Sinh học cơ bản, hay NIBB, đã xác định được PTPRZ là yếu tố quan trọng để duy trì các đặc tính của tế bào gốc và khối u ở các tế bào glioblastoma và bằng cách nhắm vào PTPRZ, sự tăng trưởng của khối u có thể được ức chế mạnh mẽ trên tế bào glioblastoma C6 ở chuột.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất ức chế allosteric của PTPRZ là NAZ2329 có thể ngăn chặn các đặc tính giống như tế bào gốc trong tế bào glioblastoma trong nuôi cấy và sự tăng trưởng của khối u trong tế bào glioblastoma C6.
Nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Báo cáo Khoa học cho thấy rằng PTPRZ có thể là một mục tiêu quan trọng đối với các liệu pháp chống bệnh glioblastoma.

[rule_2_plain]

#Các #nhà #khoa #học #xác #định #thụ #thể #mục #tiêu #để #điều #trị #bệnh #glioblastoma


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/cac-nha-khoa-hoc-xac-dinh-thu-the-muc-tieu-de-dieu-tri-benh-glioblastoma/
Back to top button