Giáo Dục

Bộ 5 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Sài Đồng có đáp án

Bộ 5 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Sài Đồng có đáp án được HỌC247 biên soạn nhằm cung ứng cho các em học trò 5 đề thi bám sát chương trình SGK, với mục tiêu sẵn sàng tốt cho các em ôn thi cho các kỳ thi sắp tới. Các đề thi được HỌC247 tổng hợp và biên soạn từ đề thi của các trường trên toàn quốc, giúp các em củng cố và ôn luyện một cách tổng thể các tri thức về trồng trọt và trồng rừng, để tự tin cho kỳ thi sắp tới.

TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN CÔNG NGHỆ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời kì phát đề)

1. ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Đất trồng là:

A. kho dự trữ thức ăn của cây.

B. do đá núi mủn ra cây nào cũng sống được.

C. lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra thành phầm.

D. lớp đá xốp trên bề mặt Trái Đất.

Câu 2: Đất trung tính có trị số pH dao động trong vòng nào?

A. pH = 3 – 9 B. pH < 6,5                 C. pH = 6,6 – 7,5                                 D. pH >7,5

Câu 3. Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát.                   B. Đất thịt nặng.          C. Đất thịt nhẹ.                                    D. Đất cát pha.

Câu 4. Biện pháp ko bỏ đất hoang là giải pháp sử dụng đất nhằm mục tiêu:

A. tăng năng suất.                                                       B. tăng diện tích đất trồng.

C. tăng độ phì nhiêu.                                       D. tăng chất lượng.

Câu 5. Phân bón là thức ăn của cây trồng vì phân bón chứa:

A. các nguyên tố vi lượng.                             B. đa nguyên tố.

C. các nguyên tố vĩ lượng.                              D. các chất cần thiết cho cây trồng.

Câu 6. Các loại cây phân xanh được coi là loại phân nào?

A. Phân hữa cơ.                                                          B. Phân hóa học.

C. Phân vô cơ.                                                             D. Phân vi sinh.

Câu 7. Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học?

A. Phân đạm, phân lân, khô dầu.                    B. Phân NPK, urê, supe lân.

C. DAP, cây điền thanh, phân kali.                D. Bèo dâu, nitragin, urê.

Câu 8. Biện pháp thích hợp để cải tạo đất phèn là:

A. cày sâu, bừa kỹ, bón phân hữu cơ.

B. làm ruộng bậc thang.

C. trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.

D. cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

Câu 9. Trong vòng đời, côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn trải qua các thời đoạn là: 

A. trứng → nhộng → sâu non → sâu trưởng thành. 

B. trứng → sâu non → sâu trưởng thành. 

C. nhộng → sâu non → sâu trưởng thành. 

D. trứng → sâu non → nhộng → sâu trưởng thành. 

Câu 10. Bón vãi, bón theo hốc, bón theo hàng và phun trên lá là các cách bón phân căn cứ vào:

A. hình thức bón.                                            B. thời khắc bón.

C. thời tiết.                                                       D. thời kì bón.

Câu 11. Vai trò của giống cây trồng tốt là:

A. tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.                        

B. tăng vụ.

C. thay đổi cơ cấu cây trồng.             

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 12. Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì ?

A. Tăng chất lượng nông sản.             B. Làm tăng năng suất cây trồng

C. Tăng vụ trong năm                         D. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta?

Câu 2: Em hãy nêu các nguyên tắc phòng trừ, các giải pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Câu 3: Em hãy kể tên các loại côn trùng có lợi (xoá sổ sâu hại) và côn trùng có hại (phá hoại mùa màng) (Ít nhất mỗi loại 3 con)

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

C

A

B

D

A

B

D

D

A

D

B

II/ TỰ LUẬN

Câu 1:

* Vai trò của trồng trọt:

– Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

– Cung cấp vật liệu cho các nhà máy

– Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

– Cung cấp nông sản cho xuất khẩu

* Nhiệm vụ của trồng trọt

Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Câu 2:

* Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh:

– Phòng là chính

– Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để

– Sử dụng tổng hợp các giải pháp phòng trừ

* Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh:

– Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại

– Biện pháp thủ công

– Biện pháp hóa  học

– Biện pháp sinh vật học

– Biện pháp kiểm dịch thực vật

Câu 3:

– Các loại côn trùng có lợi: Bọ rùa, bọ ngựa, nhện, ong mắt xanh, mắt đỏ…

– Các loại côn trùng có hại: ốc sên, rệp, sâu bướm,  châu chấu

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7- TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG- ĐỀ 02

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Đất trồng là:

A. kho dự trữ thức ăn của cây.

B. do đá núi mủn ra cây nào cũng sống được.

C. lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra thành phầm.

D. lớp đá xốp trên bề mặt Trái Đất.

Câu 2. Đất trồng có vai trò là:

A. cung ứng chất dinh dưỡng cho cây.

B. cung ứng nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững.

C. cung ứng nước, oxi cho cây.

D. giữ cho cây đứng vững.

Câu 3. Đất trung tính có trị số pH dao động trong vòng nào?

A. pH = 3 – 9 B. pH < 6,5                 C. pH = 6,6 – 7,5                                 D. pH >7,5

Câu 4. Các loại cây phân xanh được coi là loại phân nào?

A. Phân hữa cơ.                                                          B. Phân hóa học.

C. Phân vô cơ.                                                             D. Phân vi sinh.

Câu 5. Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát.                   B. Đất thịt nặng.          C. Đất thịt nhẹ.                                    D. Đất cát pha.

Câu 6. Biện pháp ko bỏ đất hoang là giải pháp sử dụng đất nhằm mục tiêu:

A. tăng năng suất.                                                       B. tăng diện tích đất trồng.

C. tăng độ phì nhiêu.                                       D. tăng chất lượng.

Câu 7. Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học?

A. Phân đạm, phân lân, khô dầu.                    B. Phân NPK, urê, supe lân.

C. DAP, cây điền thanh, phân kali.                D. Bèo dâu, nitragin, urê.

Câu 8. Trong vòng đời, côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn trải qua các thời đoạn là: 

A. trứng → nhộng → sâu non → sâu trưởng thành. 

B. trứng → sâu non → sâu trưởng thành. 

C. nhộng → sâu non → sâu trưởng thành. 

D. trứng → sâu non → nhộng → sâu trưởng thành. 

Câu 9. Vai trò của giống cây trồng tốt là:

A. tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.                        

B. tăng vụ.

C. thay đổi cơ cấu cây trồng.             

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 10. Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì ?

A. Tăng chất lượng nông sản.             B. Làm tăng năng suất cây trồng

C. Tăng vụ trong năm                         D. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng

Câu 11. Phân bón là thức ăn của cây trồng vì phân bón chứa:

A. các nguyên tố vi lượng.                             B. đa nguyên tố.

C. các nguyên tố vĩ lượng.                              D. các chất cần thiết cho cây trồng.

Câu 12. Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng giải pháp gì?

A. Biện pháp canh tác.                                    B. Biện pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.

C. Biện pháp hóa học.                         D. Biện pháp thủ công.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy cho biết có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng? Thế nào là tạo giống bằng phương pháp lựa chọn?

Câu 2: Em hãy giảng giải vì sao phân hữu cơ thường dùng bón lót; phân đạm, kali và phân hỗn hợp thường dùng bón thúc?

Câu 3: Em hãy kể tên các loại côn trùng có lợi (xoá sổ sâu hại) và côn trùng có hại (phá hoại mùa màng) (Ít nhất mỗi loại 3 con)

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

B

C

A

A

B

B

D

D

B

D

D

—{Để xem nội dung đáp án phần tự luận đề số 2, các em vui lòng đăng nhập vào HỌC247 để xem trực tuyến hoặc tải về}—

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7- TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG- ĐỀ 03

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Người ta thường thực hiện xử lí hạt giống theo các cách nào?

A. Xử lí bằng nhiệt độ                        B. Xử lí bằng hóa chất

C.Xử lí bằng nhiệt độ, phân hóa học  D. Xử lí bằng nhiệt độ, hóa chất

Câu 2. Đối với cây lúa nước thì dùng phương pháp nào để tưới?

A.Tưới theo hàng

B.Tưới thấm           

C.Tưới ngập

D. Tưới phun mưa

Câu 3: Đâu là phân hoá học?

A.Phân lợn

B. Supe lân

C.Cây điền thanh                       

D. Khô dầu dừa         

Câu 4: Đâu ko phải là tiêu chí của giống

A. Không có sâu bệnh.                                   B. Sức nảy mầm mạnh

C. Độ ẩm thấp                                                 D. Kích thước hạt to

Câu 5: Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?

A.Thủ công

B.Thiên địch    

C. Hoá học

D. Kiểm dịch thực vật.          

Câu 6: Đâu là phương pháp cải tạo đất

A. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, bón vôi, bón phân hữu cơ

B. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, cày sâu bừa kĩ, bón phân hóa học

C. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, giữ nước, phun thuốc trừ sâu

D. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, giữ nước,  bón phân hóa học

Phần II: Tự luận

Câu 1: Nêu vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

Câu 2: Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc? Em hãy trình diễn một cách sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhưng em biết?

Câu 3: Hãy nêu  mục  đích của việc làm cỏ, vun xới đối với cây trồng. Gicửa ải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.

ĐÁP ÁN

Phần I: Trắc nghiệm

1D

2C

3B

4D

5C

6A

—{Còn tiếp}—

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7- TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG- ĐỀ 04

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Người ta thường thực hiện xử lí hạt giống theo các cách nào?

A. Xử lí bằng nhiệt độ            B. Xử lí bằng hóa chất

C.Xử lí bằng nhiệt độ, hóa chất          D.Xử lí bằng nhiệt độ, phân hóa học

Câu 2. Đâu là đất kiềm?

A. pH < 6,5

B. pH = (6,6 – 7,5)

C.pH = 7

D. pH > 7,5    

Câu 3: Đâu là phân hoá học?

A.Phân lợn

B. Phân N,P,K

C.Cây điền thanh  

D. Khô dầu dừa         

Câu 4: Đâu ko phải là tiêu chí của giống

A. Không có sâu bệnh.                                   B. Sức nảy mầm mạnh

C. Độ ẩm thấp                                                 D. Kích thước hạt to

Câu 5: Đâu ko phải là vai trò của trồng rừng

A.Cung cấp lương thực                                  B. Chắn gió, chống xói mòn

C. Làm sạch môi trường ko khí    D. Phụ vụ nghiên cứu khoa học, du lịch

Câu 6: Thời vụ của trồng rừng ở miền Bắc là:

A. Mùa mưa

B. Mùa xuân

C. Mùa khô

D. Mùa hạ

Câu 7: Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?

A.Thủ công   

B. Thiên địch

C. Hoá học

D. Kiểm dịch thực vật.          

Câu 8: Đâu là phương pháp cải tạo đất

A. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, bón vôi, bón phân hữu cơ

B. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, cày sâu bừa kĩ, bón phân hóa học

C. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, giữ nước, phun thuốc trừ sâu

D. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, giữ nước,  bón phân hóa học

Phần II: Tự luận

Câu 1: Nêu nhiệm vụ của trồng trọt trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Lấy VD

Câu 2: Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc? Em hãy trình diễn một cách sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhưng em biết?

Câu 3: Hãy nêu  mục  đích của việc làm cỏ, vui xới đối với cây trồng. Gicửa ải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.

ĐÁP ÁN

Phần I: Trắc nghiệm

1C

2D

3B

4D

5A

6B

7C

8A

—{Còn tiếp}—

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7- TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG- ĐỀ 05

Câu 1: Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta?

Câu 2: Em hãy giảng giải vì sao phân hữu cơ thường dùng bón lót; phân đạm, kali và phân hỗn hợp thường dùng bón thúc?

Câu 3: Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc? Em hãy trình diễn một cách sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhưng em biết?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

* Vai trò của trồng trọt:

– Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

– Cung cấp vật liệu cho các nhà máy

– Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

– Cung cấp nông sản cho xuất khẩu

* Nhiệm vụ của trồng trọt

Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Câu 2:

– Phân hữu cơ: Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây ko sử dụng được ngay, phải có thời kì để phân hủy thành các chấ hòa tan cây mới sử dụng được. Do đó, phân hữu cơ được dùng để bón lót

– Phân đạm, kali và phân hỗn hợp: tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dựng được ngay. Do đó, phân đạm, kali và phân hỗn hợp được dùng để bón thúc.

—{Còn tiếp}—

Trên đây là toàn thể nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Sài Đồng có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập. Chúc các em học tốt!

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu khác hoặc thi trực tuyến tại đây:

  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2021 – 2022
  • Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Ngô Quyền có đáp án

Các em có thể thử sức làm bài trong thời kì quy định với các đề thi trắc nghiệm trực tuyến tại đây:

  • Bộ đề thi HK1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2021-2022

.


Thông tin thêm

Bộ 5 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Sài Đồng có đáp án

[rule_3_plain]

Bộ 5 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Sài Đồng có đáp án được HỌC247 biên soạn nhằm cung ứng cho các em học trò 5 đề thi bám sát chương trình SGK, với mục tiêu sẵn sàng tốt cho các em ôn thi cho các kỳ thi sắp tới. Các đề thi được HỌC247 tổng hợp và biên soạn từ đề thi của các trường trên toàn quốc, giúp các em củng cố và ôn luyện một cách tổng thể các tri thức về trồng trọt và trồng rừng, để tự tin cho kỳ thi sắp tới.

TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN CÔNG NGHỆ 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời kì phát đề)

1. ĐỀ SỐ 1

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Đất trồng là:

A. kho dự trữ thức ăn của cây.

B. do đá núi mủn ra cây nào cũng sống được.

C. lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra thành phầm.

D. lớp đá xốp trên bề mặt Trái Đất.

Câu 2: Đất trung tính có trị số pH dao động trong vòng nào?

A. pH = 3 – 9 B. pH < 6,5                 C. pH = 6,6 – 7,5                                 D. pH >7,5

Câu 3. Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát.                   B. Đất thịt nặng.          C. Đất thịt nhẹ.                                    D. Đất cát pha.

Câu 4. Biện pháp ko bỏ đất hoang là giải pháp sử dụng đất nhằm mục tiêu:

A. tăng năng suất.                                                       B. tăng diện tích đất trồng.

C. tăng độ phì nhiêu.                                       D. tăng chất lượng.

Câu 5. Phân bón là thức ăn của cây trồng vì phân bón chứa:

A. các nguyên tố vi lượng.                             B. đa nguyên tố.

C. các nguyên tố vĩ lượng.                              D. các chất cần thiết cho cây trồng.

Câu 6. Các loại cây phân xanh được coi là loại phân nào?

A. Phân hữa cơ.                                                          B. Phân hóa học.

C. Phân vô cơ.                                                             D. Phân vi sinh.

Câu 7. Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học?

A. Phân đạm, phân lân, khô dầu.                    B. Phân NPK, urê, supe lân.

C. DAP, cây điền thanh, phân kali.                D. Bèo dâu, nitragin, urê.

Câu 8. Biện pháp thích hợp để cải tạo đất phèn là:

A. cày sâu, bừa kỹ, bón phân hữu cơ.

B. làm ruộng bậc thang.

C. trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.

D. cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

Câu 9. Trong vòng đời, côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn trải qua các thời đoạn là: 

A. trứng → nhộng → sâu non → sâu trưởng thành. 

B. trứng → sâu non → sâu trưởng thành. 

C. nhộng → sâu non → sâu trưởng thành. 

D. trứng → sâu non → nhộng → sâu trưởng thành. 

Câu 10. Bón vãi, bón theo hốc, bón theo hàng và phun trên lá là các cách bón phân căn cứ vào:

A. hình thức bón.                                            B. thời khắc bón.

C. thời tiết.                                                       D. thời kì bón.

Câu 11. Vai trò của giống cây trồng tốt là:

A. tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.                        

B. tăng vụ.

C. thay đổi cơ cấu cây trồng.             

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 12. Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì ?

A. Tăng chất lượng nông sản.             B. Làm tăng năng suất cây trồng

C. Tăng vụ trong năm                         D. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta?

Câu 2: Em hãy nêu các nguyên tắc phòng trừ, các giải pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng?

Câu 3: Em hãy kể tên các loại côn trùng có lợi (xoá sổ sâu hại) và côn trùng có hại (phá hoại mùa màng) (Ít nhất mỗi loại 3 con)

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

C

A

B

D

A

B

D

D

A

D

B

II/ TỰ LUẬN

Câu 1:

* Vai trò của trồng trọt:

– Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

– Cung cấp vật liệu cho các nhà máy

– Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

– Cung cấp nông sản cho xuất khẩu

* Nhiệm vụ của trồng trọt

Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Câu 2:

* Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh:

– Phòng là chính

– Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để

– Sử dụng tổng hợp các giải pháp phòng trừ

* Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh:

– Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại

– Biện pháp thủ công

– Biện pháp hóa  học

– Biện pháp sinh vật học

– Biện pháp kiểm dịch thực vật

Câu 3:

– Các loại côn trùng có lợi: Bọ rùa, bọ ngựa, nhện, ong mắt xanh, mắt đỏ…

– Các loại côn trùng có hại: ốc sên, rệp, sâu bướm,  châu chấu

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7- TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG- ĐỀ 02

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Đất trồng là:

A. kho dự trữ thức ăn của cây.

B. do đá núi mủn ra cây nào cũng sống được.

C. lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra thành phầm.

D. lớp đá xốp trên bề mặt Trái Đất.

Câu 2. Đất trồng có vai trò là:

A. cung ứng chất dinh dưỡng cho cây.

B. cung ứng nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững.

C. cung ứng nước, oxi cho cây.

D. giữ cho cây đứng vững.

Câu 3. Đất trung tính có trị số pH dao động trong vòng nào?

A. pH = 3 – 9 B. pH < 6,5                 C. pH = 6,6 – 7,5                                 D. pH >7,5

Câu 4. Các loại cây phân xanh được coi là loại phân nào?

A. Phân hữa cơ.                                                          B. Phân hóa học.

C. Phân vô cơ.                                                             D. Phân vi sinh.

Câu 5. Loại đất nào sau đây giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?

A. Đất cát.                   B. Đất thịt nặng.          C. Đất thịt nhẹ.                                    D. Đất cát pha.

Câu 6. Biện pháp ko bỏ đất hoang là giải pháp sử dụng đất nhằm mục tiêu:

A. tăng năng suất.                                                       B. tăng diện tích đất trồng.

C. tăng độ phì nhiêu.                                       D. tăng chất lượng.

Câu 7. Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học?

A. Phân đạm, phân lân, khô dầu.                    B. Phân NPK, urê, supe lân.

C. DAP, cây điền thanh, phân kali.                D. Bèo dâu, nitragin, urê.

Câu 8. Trong vòng đời, côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn trải qua các thời đoạn là: 

A. trứng → nhộng → sâu non → sâu trưởng thành. 

B. trứng → sâu non → sâu trưởng thành. 

C. nhộng → sâu non → sâu trưởng thành. 

D. trứng → sâu non → nhộng → sâu trưởng thành. 

Câu 9. Vai trò của giống cây trồng tốt là:

A. tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.                        

B. tăng vụ.

C. thay đổi cơ cấu cây trồng.             

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 10. Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì ?

A. Tăng chất lượng nông sản.             B. Làm tăng năng suất cây trồng

C. Tăng vụ trong năm                         D. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng

Câu 11. Phân bón là thức ăn của cây trồng vì phân bón chứa:

A. các nguyên tố vi lượng.                             B. đa nguyên tố.

C. các nguyên tố vĩ lượng.                              D. các chất cần thiết cho cây trồng.

Câu 12. Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng giải pháp gì?

A. Biện pháp canh tác.                                    B. Biện pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.

C. Biện pháp hóa học.                         D. Biện pháp thủ công.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Em hãy cho biết có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng? Thế nào là tạo giống bằng phương pháp lựa chọn?

Câu 2: Em hãy giảng giải vì sao phân hữu cơ thường dùng bón lót; phân đạm, kali và phân hỗn hợp thường dùng bón thúc?

Câu 3: Em hãy kể tên các loại côn trùng có lợi (xoá sổ sâu hại) và côn trùng có hại (phá hoại mùa màng) (Ít nhất mỗi loại 3 con)

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

C

B

C

A

A

B

B

D

D

B

D

D

—{Để xem nội dung đáp án phần tự luận đề số 2, các em vui lòng đăng nhập vào HỌC247 để xem trực tuyến hoặc tải về}—

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7- TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG- ĐỀ 03

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Người ta thường thực hiện xử lí hạt giống theo các cách nào?

A. Xử lí bằng nhiệt độ                        B. Xử lí bằng hóa chất

C.Xử lí bằng nhiệt độ, phân hóa học  D. Xử lí bằng nhiệt độ, hóa chất

Câu 2. Đối với cây lúa nước thì dùng phương pháp nào để tưới?

A.Tưới theo hàng

B.Tưới thấm           

C.Tưới ngập

D. Tưới phun mưa

Câu 3: Đâu là phân hoá học?

A.Phân lợn

B. Supe lân

C.Cây điền thanh                       

D. Khô dầu dừa         

Câu 4: Đâu ko phải là tiêu chí của giống

A. Không có sâu bệnh.                                   B. Sức nảy mầm mạnh

C. Độ ẩm thấp                                                 D. Kích thước hạt to

Câu 5: Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?

A.Thủ công

B.Thiên địch    

C. Hoá học

D. Kiểm dịch thực vật.          

Câu 6: Đâu là phương pháp cải tạo đất

A. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, bón vôi, bón phân hữu cơ

B. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, cày sâu bừa kĩ, bón phân hóa học

C. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, giữ nước, phun thuốc trừ sâu

D. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, giữ nước,  bón phân hóa học

Phần II: Tự luận

Câu 1: Nêu vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế nước ta hiện nay.

Câu 2: Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc? Em hãy trình diễn một cách sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhưng em biết?

Câu 3: Hãy nêu  mục  đích của việc làm cỏ, vun xới đối với cây trồng. Gicửa ải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.

ĐÁP ÁN

Phần I: Trắc nghiệm

1D

2C

3B

4D

5C

6A

—{Còn tiếp}—

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7- TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG- ĐỀ 04

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1. Người ta thường thực hiện xử lí hạt giống theo các cách nào?

A. Xử lí bằng nhiệt độ            B. Xử lí bằng hóa chất

C.Xử lí bằng nhiệt độ, hóa chất          D.Xử lí bằng nhiệt độ, phân hóa học

Câu 2. Đâu là đất kiềm?

A. pH < 6,5

B. pH = (6,6 – 7,5)

C.pH = 7

D. pH > 7,5    

Câu 3: Đâu là phân hoá học?

A.Phân lợn

B. Phân N,P,K

C.Cây điền thanh  

D. Khô dầu dừa         

Câu 4: Đâu ko phải là tiêu chí của giống

A. Không có sâu bệnh.                                   B. Sức nảy mầm mạnh

C. Độ ẩm thấp                                                 D. Kích thước hạt to

Câu 5: Đâu ko phải là vai trò của trồng rừng

A.Cung cấp lương thực                                  B. Chắn gió, chống xói mòn

C. Làm sạch môi trường ko khí    D. Phụ vụ nghiên cứu khoa học, du lịch

Câu 6: Thời vụ của trồng rừng ở miền Bắc là:

A. Mùa mưa

B. Mùa xuân

C. Mùa khô

D. Mùa hạ

Câu 7: Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?

A.Thủ công   

B. Thiên địch

C. Hoá học

D. Kiểm dịch thực vật.          

Câu 8: Đâu là phương pháp cải tạo đất

A. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, bón vôi, bón phân hữu cơ

B. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, cày sâu bừa kĩ, bón phân hóa học

C. Làm ruộng bậc thang, trồng cây họ đậu, giữ nước, phun thuốc trừ sâu

D. Làm ruộng bậc thang, bón vôi, giữ nước,  bón phân hóa học

Phần II: Tự luận

Câu 1: Nêu nhiệm vụ của trồng trọt trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Lấy VD

Câu 2: Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc? Em hãy trình diễn một cách sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhưng em biết?

Câu 3: Hãy nêu  mục  đích của việc làm cỏ, vui xới đối với cây trồng. Gicửa ải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.

ĐÁP ÁN

Phần I: Trắc nghiệm

1C

2D

3B

4D

5A

6B

7C

8A

—{Còn tiếp}—

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 7- TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG- ĐỀ 05

Câu 1: Em hãy nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta?

Câu 2: Em hãy giảng giải vì sao phân hữu cơ thường dùng bón lót; phân đạm, kali và phân hỗn hợp thường dùng bón thúc?

Câu 3: Vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót; còn phân đạm, phân kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc? Em hãy trình diễn một cách sử dụng phân hữu cơ hiệu quả nhưng em biết?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

* Vai trò của trồng trọt:

– Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

– Cung cấp vật liệu cho các nhà máy

– Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

– Cung cấp nông sản cho xuất khẩu

* Nhiệm vụ của trồng trọt

Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Câu 2:

– Phân hữu cơ: Các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây ko sử dụng được ngay, phải có thời kì để phân hủy thành các chấ hòa tan cây mới sử dụng được. Do đó, phân hữu cơ được dùng để bón lót

– Phân đạm, kali và phân hỗn hợp: tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dựng được ngay. Do đó, phân đạm, kali và phân hỗn hợp được dùng để bón thúc.

—{Còn tiếp}—

Trên đây là toàn thể nội dung Bộ 5 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Sài Đồng có đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập. Chúc các em học tốt!

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu khác hoặc thi trực tuyến tại đây:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2021 – 2022
Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Ngô Quyền có đáp án

Các em có thể thử sức làm bài trong thời kì quy định với các đề thi trắc nghiệm trực tuyến tại đây:

Bộ đề thi HK1 môn Công nghệ lớp 7 năm 2021-2022

Bộ 5 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Lê Lợi có đáp án

192

Bộ 5 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Hùng Vương có đáp án

194

Bộ 5 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ có đáp án

151

Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Trường Chinh có đáp án

315

Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 7 năm 2021-2022 – Trường THCS Ngô Quyền có đáp án

1053

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm 2021 – 2022

1225

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #HK1 #môn #Công #nghệ #năm #Trường #THCS #Sài #Đồng #có #đáp #án


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-5-de-thi-hk1-mon-cong-nghe-7-nam-2021-2022-truong-thcs-sai-dong-co-dap-an-doc35634.html
Back to top button