Giáo Dục

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Vật Lý năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu

Mời các em tham khảo nội dung tài liệu cụ thể sau đây: Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Vật Lý năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu. Tài liệu này bao gồm 5 đề thi do Thư Viện Hỏi Đáp sưu tầm và biên soạn kèm theo đáp án cụ thể. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu dụng giúp các em hoàn thành tốt kì thi giữa HK2 quan trọng sắp tới!

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN VẬT LÝ 12

NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài 45 phút

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1. Chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của

  A. tia X.                                

  B. tia hồng ngoại.          

  C. tia tử ngoại.                      

  D. tia α.

 Câu 2.  Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm xoành xoạch

  A. lệch pha nhau π/4.            

  B. lệch pha nhau π/2.    

  C. đồng pha nhau.      

  D. ngược pha nhau.  

 Câu 3. Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, ko có mạch (tầng)

  A. biến điệu.                          

  B. tách sóng.                 

  C. phát dao động cao tần.

  D. khuếch đại.

 Câu 4. Quang phổ liên tục do một vật rắn bị nung nóng phát ra

  A. ko phụ thuộc vào thực chất và nhiệt độ của vật đó.

  B. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.

  C. chỉ phụ thuộc vào thực chất của vật đó.

  D. phụ thuộc vào cả thực chất và nhiệt độ của vật đó.

 Câu 5. Một sóng điện từ có tần số f, bước sóng và vận tốc truyền sóng trong chân ko là c. Hệ thức nào dưới đây đúng?

  A. (f = frac{lambda }{c}).

  B. (f = frac{c}{lambda}).                               

  C. (f = sqrt {frac{lambda }{c}} )                                   

  D. f = c(lambda ).

 Câu 6. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

  A. Không có năng lượng.      

  B. Có tác dụng chiếu sáng.

  C. Có tác dụng nhiệt mạnh.  

  D. Có tính đâm xuyên mạnh hơn tia X.

 Câu 7. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

  B. Tia tử ngoại có thực chất là sóng điện từ.

  C. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

  D. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

 Câu 8. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng  thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây đúng?

 Câu 9. Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần ko đáng kể được xác định bởi biểu thức

  A. (omega =frac{1}{pi }sqrt{LC}).                    

  B. (omega =frac{1}{sqrt{LC}}).      

  C. (omega =frac{1}{2pi sqrt{LC}}).  

  D. (omega =frac{2pi }{sqrt{LC}}).

 Câu 10. Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng

  A. Tán sắc ánh sáng.             

  B. Quang điện trong.    

  C. Quang điện ngoài.                                                   

  D. Giao thoa ánh sáng.

 Câu 11. Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ có một màu duy nhất ko phải màu trắng thì đó là

  A. lăng kính ko có khả năng tán sắc.                     

  B. ánh sáng đa sắc.

  C. ánh sáng bị tán sắc.                                                 

  D. ánh sáng đơn sắc

 Câu 12.  Phát biểu nào sau đây về sóng điện từ là ko đúng?

  A. Sóng điện từ ko truyền được trong chân ko.

  B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

  C. Sóng điện từ mang năng lượng.                               

  D. Sóng điện từ là sóng ngang.

 Câu 13. Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là

  A. Sóng ngắn.                        

  B. sóng trung.              

  C. Sóng cực ngắn.        

  D. Sóng dài.

 Câu 14. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm (L = 30mu H) và một tụ điện có điện dung C = 4,8 pF. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là

  A. 22,6 m.                             

  B. 2260 m.                   

  C. 226 m.                      

  D. 2,26 m.

 Câu 15. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại và tia X có tần số tuần tự f1; f2; f3. Sắp xếp theo trật tự từ nhỏ tới lớn của tần số là

  A. f3; f2; f1.                            

  B. f1; f2; f3.                   

  C. f2; f1; f3.                    

  D. f1; f3; f2.

 Câu 16. Khi thực nghiệm thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc, một học trò đo được khoảng vân là 0,5mm. Xét 8 vân sáng liên tục nhau, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng

  A. 3,5 mm.                            

  B. 4,5 mm.                   

  C. 5,0 mm.                    

  D. 4,0 mm.

 Câu 17. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ ko khí tới mặt nước thì

  A. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

  B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

  C. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

  D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 1 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)—

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1

01. A; 02. C; 03. B; 04. B; 05. B; 06. C; 07. A; 08. A; 09. B; 10. A

11. D; 12. A; 13. A; 14. A; 15. C; 16. A; 17. B; 18. D; 19. D; 20. B

21. C; 22. A; 23. B; 24. B; 25. D; 26. C; 27. B; 28. D; 29. D; 30. D;

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Tia X được ứng dụng.

  A. để sấy khô, sưởi ấm.                                               

  B. trong khoan cắt kim loại.

  C. trong chiếu điện, chụp điện.                                    

  D. trong đầu đọc đĩa CD.

 Câu 2. Tia hồng ngoại là những bức xạ có

  A. khả năng ion hoá mạnh ko khí.

  B. thực chất là sóng điện từ.

  C. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

  D. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

 Câu 3. Thực hiện thí nghiệm Y- âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Biết hai khe sáng cách nhau a, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn quan sát là D, khoảng vân thu được là i. Hệ thức nào dưới đây đúng?

  A. (lambda ).= người nào/D.                           

  B. (lambda ).= aD/i.                   

  C. (lambda ).= a/Di.                   

  D. (lambda ).= i/aD.

 Câu 4. Một sóng điện từ có chu kỳ T, bước sóng (lambda ). và vận tốc truyền sóng trong chân ko là c. Hệ thức nào dưới đây đúng?

  A. (f = frac{lambda }{c}).

  B. (f = frac{c}{lambda}).                               

  C. (f = sqrt {frac{lambda }{c}} )                                  

  D. f = c(lambda ).

 Câu 5. Trong chân ko, bức xạ nào sau đây là bức xạ tử ngoại?

  A. 480nm.                

  B. 630nm.                                  

  C. 280nm.                        

  D. 930nm.

 Câu 6. Khi một điện tích điểm q dao động điều hòa )q={{Q}_{0}}operatorname{Cos}(omega t+phi ))thì xung quanh q sẽ tồn tại

  A. điện trường.      

  B. trường tĩnh điện                       

C. từ trường. 

  D. điện trường biến thiên.

 Câu 7. Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính

  A. Hệ tán sắc.                        

  B. Mạch tách sóng.      

  C. Phần cảm.                    

  D. Phần ứng.

 Câu 8. Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây lúc bị nung nóng tới nhiệt độ cao thì ko phát ra quang phổ liên tục?

  A. Chất khí ở áp suất lớn.     

  B. Chất rắn.

  C. Chất khí ở áp suất thấp.   

  D. Chất lỏng.                 

 Câu 9. Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có dộ tự cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Giá trị của f là

  A.(2pi LC)                         

  B. (frac{1}{{2pi sqrt {LC} }})                     

  C.({2pi sqrt {LC} })                                

  D.(frac{1}{{2pi LC}})

 Câu 10. Một ánh sáng đơn sắc ko có tính chất nào sau đây ?

  A. Bị tán sắc lúc đi qua lăng kính.                               

  B. Bị khúc xạ lúc đi qua lăng kính.

  C. Có một màu xác định.      

  D. Có một tần số xác định.           

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 2 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)— 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2

01. C; 02. B; 03. A; 04. A; 05. C; 06. D; 07. A; 08. C; 09. B; 10. A

11. B; 12. A; 13. A; 14. B; 15. B; 16. A; 17. C; 18. D; 19. B; 20. B

21. B; 22. B; 23. A; 24. A; 25. A; 26. B; 27. D; 28. B; 29. C; 30. C;

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 3

Câu 1:  Một ánh sáng đơn sắc ko có tính chất nào sau đây?

A. Bị khúc xạ lúc đi qua lăng kính                            

B. Có một tần số xác định

C. Bị tán sắc lúc đi qua lăng kính                             

D. Có một màu xác định

Câu 2: Chiếu một chùm tia sáng trắng đi qua lăng kính thì chùm tia ló bị lệch về phía đáy lăng kính, trong đó

A. tia tím bị lệch nhiều nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là nhỏ nhất.

B. tia tím bị lệch nhiều nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là lớn nhất.

C. tia đỏ bị lệch nhiều nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất.

D. tia đỏ bị lệch nhiều nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là lớn nhất.

Câu 3: Hai sóng liên kết là 

A. hai sóng thoả nguyện điều kiện cùng pha, có độ lệch pha thay đổi theo thời kì.

B. hai sóng có độ lệch pha thay ko đổi theo thời kì.

C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn liên kết.

D. hai sóng phát ra từ hai nguồn nhưng đan xen vào nhau.

Câu 4: Cho các ánh sáng sau:

(1) Ánh sáng lam.      

(2) Ánh sáng đỏ.                    

(3) Ánh sáng vàng.      

(4) Ánh sáng tím.

Sắp xếp trị giá bước sóng theo trật tự tăng dần?

A. (4) → (3)  (2)  (1)                              

B. (4) (1)  (3)  (2)       

C. (4) → (1)  (2)  (3)                              

D. (4) (2)  (3)  (1) 

Câu 5: Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận nào tán sắc chùm sáng song song cần phân tích thành những chùm tia đơn sắc song song?

A. Ống chuẩn trực.    

B. Lăng kính.             

C. Buồng tối.                       

D. Buồng tối và lăng kính.

Câu 6:  Quang phổ vạch hấp thụ

A. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng lẻ trên nền tối.         

B. do các chất rắn bị nung nóng phát ra.

C. do các chất lỏng, khí bị nung nóng phát ra.      

D. là quang phổ gồm hệ thống các vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

Câu 7:  Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, cách trở nhau bởi những khoảng tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố hóa học không giống nhau thì không giống nhau.

C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra lúc bị nung nóng.

D. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là: vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm, vạch tím.

Câu 8:  Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, điều nào sau đây đúng?

A. Đều là dùng để chiều sáng.                                   

B. Đều có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy.

C. Đều là những bức xạ ko nhìn thấy được.        

D. Đều có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 9: Tia tử ngoại

A. có thực chất là dòng hạt mang điện.                       

B. do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra như hồ quang điện, đèn hơi thủy ngân…

C. có bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng ánh sáng tím.         

D. có bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ.

Câu 10:  Chọn phát biểu sai lúc nói về tia hồng ngoại?
A. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất.                                

B. Tia hồng ngoại tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.

C. Tác dụng nổi hàng đầu của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.         

D. Tia hồng ngoại có thể biến điệu như sóng cao tần.

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 3 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

1

C

6

D

11

C

16

A

21

D

26

A

2

B

7

C

12

D

17

B

22

D

27

C

3

C

8

C

13

D

18

A

23

A

28

A

4

B

9

B

14

B

19

D

24

B

29

D

5

B

10

A

15

C

20

B

25

B

30

B

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Khi ánh sáng đơn sắc đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác đại lượng nào sau đây sẽ bị thay đổi ?                      

A.  Tần số                                B.  Chu kỳ                               C.  Màu sắc                  D.  Bước sóng

Câu 2:  Chiếu một chùm tia sáng trắng đi qua lăng kính thì chùm tia ló bị lệch về phía đáy lăng kính, trong đó

A. tia tím bị lệch ít nhất vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là nhỏ nhất.

B. tia tím bị lệch ít nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là lớn nhất.

C. tia đỏ bị lệch ít nhất vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất.

D. tia đỏ bị lệch ít nhất vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là lớn nhất.

Câu 3:Hiện tượng giao thoa ánh sáng xảy ra lúc

A. hai sóng gặp nhau có cùng tần số, có độ lệch pha ko đổi theo thời kì.      

B. có sự gặp nhau của hai sóng.

C. hai sóng gặp nhau cùng tần số .                                                            

D. hai sóng gặp nhau có cùng biên độ.

Câu 4:  Cho các ánh sáng sau:

(1) Ánh sáng lam.      

(2) Ánh sáng vàng.                 

(3) Ánh sáng đỏ.                    

(4) Ánh sáng tím.

Sắp xếp trị giá tần số theo trật tự giảm dần?

A. (4) (3)  (2) → (1)                                                      

B. (4) (1)  (3)  (2) 

C. (4) (1)  (2)  (3)                                                      

D. (4) (2)  (3)  (1) 

Câu 5: Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận nào tạo ra chùm sáng song song cần phân tích tới lăng kính?

A. Ống chuẩn trực.    

B. Lăng kính.     

C. Buồng tối.                 

D. Ống chuẩn trực và lăng kính.

Câu 6: Quang phổ vạch phát xạ

A. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng lẻ trên nền tối.         

B. do các chất rắn bị nung nóng phát ra.

C. do các chất lỏng, khí bị nung nóng phát ra.     

D. là quang phổ gồm hệ thống các vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

Câu 7: Tìm phát biểu sai.  Hai nguyên tố không giống nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ không giống nhau

A. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ.                     

B. bề rộng các vạch quang phổ.

C. số lượng các vạch quang phổ.                                     

D. màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu.

Câu 8:  Điều nào sau đây là đúng lúc nói về thực chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại?

A. Đều có thực chất là sóng điện từ.              

B. Đều là những bức xạ nhìn thấy được.

C. Đều dùng để chiều sáng.                             

D. Đều có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 9:  Tia hồng ngoại

A. có thực chất là dòng hạt mang điện.                       

B. do các vật bị nung nóng phát ra như đèn điện dây tóc, bếp than…

C. có bước sóng của tia hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng ánh sáng đỏ            .          

D. có bước sóng của tia hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím.

Câu 10:  Chọn phát biểu sai lúc nói về tia tử ngoại?

A. Làm ion hoá ko khí.                            

B. Không bị thủy tinh và nước hấp thụ.

C. Làm phát quang một số chất.                    

D. Bị hấp thụ bởi tầng ôzôn của khí quyển Trái Đất.

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 4 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 4

1

D

6

A

11

D

16

B

21

B

26

C

2

C

7

B

12

D

17

D

22

B

27

B

3

A

8

A

13

D

18

A

23

A

28

A

4

C

9

B

14

C

19

C

24

C

29

B

5

A

10

B

15

B

20

C

25

C

30

B

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 5

Câu 1:  Một tụ điện có điện dung (10mu F) được tích điện tới một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ này vào một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy ({{pi }^{2}}=10.) Sau khoảng thời kì ngắn nhất là bao nhiêu (kể lúc nối) điện tích trên tụ có trị giá bằng một nữa trị giá thuở đầu?.

  A.  (frac{1}{1200}s) .                      

  B.  (frac{3}{400}s) .                      

  C.  (frac{1}{600}s).   

  D.  (frac{1}{300}s).                            

Câu 2:  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng.

  A.  giao thoa với nhau.

  B.  mắt nhìn thấy được.

  C.  ko bị tán sắc lúc qua lăng kính.

  D.  bị khúc xạ lúc tới mặt phân cách hai môi trường trong suốt.

Câu 3:  Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư tới vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe I-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là?

Câu 4:  Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm L = 0,5 H và tụ điện C = 50 F. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 5 V. Năng lượng dao động của mạch và chu kì dao động của mạch là.

  A.  6,25.10-4 J;  s.                                                   

  B.  0,625 mJ;  s.  

  C.   0,25 mJ;  s.                                                     

  D.  2,5.10-4 J;  s.

Câu 5:  Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L ko đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là ko đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có trị giá C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có trị giá C2  = 4C1  thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là.

  A.  f2 = 2f1.                          

  B.   ({{f}_{2}}=frac{{{f}_{1}}}{2}).                   

  C.  ({{f}_{2}}=frac{{{f}_{1}}}{4}).                               

  D.   f2 = 4f1.

Câu 6:  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe là a = 1,2mm ; khoảng cách từ 2 khe tới màn là D = 2m . Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng l = 0,6mm .Tính khoảng vân giao thoa.

  A.  104 mm.                          B.   1mm.                        C.  10mm.                       D.  10-4 mm.           

Câu 7:  Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động là )i=0,05cos 100pi t(A)). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 2mH. Lấy ({{pi }^{2}}=10). Điện dung và biểu thức điện tích của tụ điện có trị giá nào sau đây ?.

  A.  (C={{5.10}^{-3}}F) và (q=frac{{{5.10}^{-4}}}{pi }cos (100pi t+frac{pi }{2})(C)).            

  B. (C={{5.10}^{-2}}F) và (q=frac{{{5.10}^{-4}}}{pi }cos (100pi t-frac{pi }{2})(C)).

  C.  (C={{5.10}^{-2}}F) và (q=frac{{{5.10}^{-4}}}{pi }cos 100pi t(C)).   

  D.  (C={{5.10}^{-3}}F) và (q=frac{{{5.10}^{-4}}}{pi }cos (100pi t-frac{pi }{2})(C)).

Câu 8:  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?.

  A.   Sóng ngắn có tần số lớn hơn tần số sóng cực dài.

  B.   Sóng dài được dùng để thông tin dưới nước.

  C.  Sóng cực ngắn ko truyền được trong chân ko.

  D.   Sóng cực ngắn được dùng trong thông tin vũ trụ.

Câu 9:  Phát biểu nào sau đây là ko đúng?.

  A.  Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch lúc đi qua một điện trường mạnh.

  B.  Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.

  C.  Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.

  D.  Tia X và tia tử ngoại đều có thực chất là sóng điện từ.

Câu 10:  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng . Khoảng cách từ hai khe sáng tới màn là 2m. khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5 mm. Ánh sáng trong thí nghiệm có bước  sóng 0.4 m. Tại một điểm cách vân sáng trung tâm 6,4 mm  sẽ là vân sáng bậc mấy ?.

  A.  bậc 4.                              B.  bậc 5.                         C.  bậc 6.                         D.   bậc 3.

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 5 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 5

1

D

6

B

11

D

16

D

21

C

26

C

2

C

7

D

12

D

17

B

22

D

27

C

3

A

8

C

13

B

18

A

23

D

28

C

4

B

9

A

14

C

19

C

24

B

29

D

5

B

10

A

15

A

20

B

25

C

30

A

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Vật Lý năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu. Để xem toàn thể nội dung các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

.


Thông tin thêm

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Vật Lý năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu

[rule_3_plain]

Mời các em tham khảo nội dung tài liệu cụ thể sau đây: Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Vật Lý năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu. Tài liệu này bao gồm 5 đề thi do Thư Viện Hỏi Đáp sưu tầm và biên soạn kèm theo đáp án cụ thể. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu dụng giúp các em hoàn thành tốt kì thi giữa HK2 quan trọng sắp tới!

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN VẬT LÝ 12

NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian làm bài 45 phút

ĐỀ THI SỐ 1

Câu 1. Chiếu điện và chụp điện trong các bệnh viện là ứng dụng của

  A. tia X.                                

  B. tia hồng ngoại.          

  C. tia tử ngoại.                      

  D. tia α.

 Câu 2.  Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm xoành xoạch

  A. lệch pha nhau π/4.            

  B. lệch pha nhau π/2.    

  C. đồng pha nhau.      

  D. ngược pha nhau.  

 Câu 3. Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, ko có mạch (tầng)

  A. biến điệu.                          

  B. tách sóng.                 

  C. phát dao động cao tần.

  D. khuếch đại.

 Câu 4. Quang phổ liên tục do một vật rắn bị nung nóng phát ra

  A. ko phụ thuộc vào thực chất và nhiệt độ của vật đó.

  B. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.

  C. chỉ phụ thuộc vào thực chất của vật đó.

  D. phụ thuộc vào cả thực chất và nhiệt độ của vật đó.

 Câu 5. Một sóng điện từ có tần số f, bước sóng và vận tốc truyền sóng trong chân ko là c. Hệ thức nào dưới đây đúng?

  A. (f = frac{lambda }{c}).

  B. (f = frac{c}{lambda}).                               

  C. (f = sqrt {frac{lambda }{c}} )                                   

  D. f = c(lambda ).

 Câu 6. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

  A. Không có năng lượng.      

  B. Có tác dụng chiếu sáng.

  C. Có tác dụng nhiệt mạnh.  

  D. Có tính đâm xuyên mạnh hơn tia X.

 Câu 7. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

  A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

  B. Tia tử ngoại có thực chất là sóng điện từ.

  C. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.

  D. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.

 Câu 8. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng  thì khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây đúng?

 Câu 9. Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần ko đáng kể được xác định bởi biểu thức

  A. (omega =frac{1}{pi }sqrt{LC}).                    

  B. (omega =frac{1}{sqrt{LC}}).      

  C. (omega =frac{1}{2pi sqrt{LC}}).  

  D. (omega =frac{2pi }{sqrt{LC}}).

 Câu 10. Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng

  A. Tán sắc ánh sáng.             

  B. Quang điện trong.    

  C. Quang điện ngoài.                                                   

  D. Giao thoa ánh sáng.

 Câu 11. Một tia sáng đi qua lăng kính ló ra chỉ có một màu duy nhất ko phải màu trắng thì đó là

  A. lăng kính ko có khả năng tán sắc.                     

  B. ánh sáng đa sắc.

  C. ánh sáng bị tán sắc.                                                 

  D. ánh sáng đơn sắc

 Câu 12.  Phát biểu nào sau đây về sóng điện từ là ko đúng?

  A. Sóng điện từ ko truyền được trong chân ko.

  B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

  C. Sóng điện từ mang năng lượng.                               

  D. Sóng điện từ là sóng ngang.

 Câu 13. Sóng được đài phát có công suất lớn có thể truyền đi mọi điểm trên mặt đất là

  A. Sóng ngắn.                        

  B. sóng trung.              

  C. Sóng cực ngắn.        

  D. Sóng dài.

 Câu 14. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm (L = 30mu H) và một tụ điện có điện dung C = 4,8 pF. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là

  A. 22,6 m.                             

  B. 2260 m.                   

  C. 226 m.                      

  D. 2,26 m.

 Câu 15. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại và tia X có tần số tuần tự f1; f2; f3. Sắp xếp theo trật tự từ nhỏ tới lớn của tần số là

  A. f3; f2; f1.                            

  B. f1; f2; f3.                   

  C. f2; f1; f3.                    

  D. f1; f3; f2.

 Câu 16. Khi thực nghiệm thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng đơn sắc, một học trò đo được khoảng vân là 0,5mm. Xét 8 vân sáng liên tục nhau, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng

  A. 3,5 mm.                            

  B. 4,5 mm.                   

  C. 5,0 mm.                    

  D. 4,0 mm.

 Câu 17. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ ko khí tới mặt nước thì

  A. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

  B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

  C. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

  D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 1 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)—

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1

01. A; 02. C; 03. B; 04. B; 05. B; 06. C; 07. A; 08. A; 09. B; 10. A

11. D; 12. A; 13. A; 14. A; 15. C; 16. A; 17. B; 18. D; 19. D; 20. B

21. C; 22. A; 23. B; 24. B; 25. D; 26. C; 27. B; 28. D; 29. D; 30. D;

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Tia X được ứng dụng.

  A. để sấy khô, sưởi ấm.                                               

  B. trong khoan cắt kim loại.

  C. trong chiếu điện, chụp điện.                                    

  D. trong đầu đọc đĩa CD.

 Câu 2. Tia hồng ngoại là những bức xạ có

  A. khả năng ion hoá mạnh ko khí.

  B. thực chất là sóng điện từ.

  C. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

  D. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

 Câu 3. Thực hiện thí nghiệm Y- âng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Biết hai khe sáng cách nhau a, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn quan sát là D, khoảng vân thu được là i. Hệ thức nào dưới đây đúng?

  A. (lambda ).= người nào/D.                           

  B. (lambda ).= aD/i.                   

  C. (lambda ).= a/Di.                   

  D. (lambda ).= i/aD.

 Câu 4. Một sóng điện từ có chu kỳ T, bước sóng (lambda ). và vận tốc truyền sóng trong chân ko là c. Hệ thức nào dưới đây đúng?

  A. (f = frac{lambda }{c}).

  B. (f = frac{c}{lambda}).                               

  C. (f = sqrt {frac{lambda }{c}} )                                  

  D. f = c(lambda ).

 Câu 5. Trong chân ko, bức xạ nào sau đây là bức xạ tử ngoại?

  A. 480nm.                

  B. 630nm.                                  

  C. 280nm.                        

  D. 930nm.

 Câu 6. Khi một điện tích điểm q dao động điều hòa )q={{Q}_{0}}operatorname{Cos}(omega t+phi ))thì xung quanh q sẽ tồn tại

  A. điện trường.      

  B. trường tĩnh điện                       

. C. từ trường. 

  D. điện trường biến thiên.

 Câu 7. Bộ phận nào sau đây là một trong ba bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính

  A. Hệ tán sắc.                        

  B. Mạch tách sóng.      

  C. Phần cảm.                    

  D. Phần ứng.

 Câu 8. Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây lúc bị nung nóng tới nhiệt độ cao thì ko phát ra quang phổ liên tục?

  A. Chất khí ở áp suất lớn.     

  B. Chất rắn.

  C. Chất khí ở áp suất thấp.   

  D. Chất lỏng.                 

 Câu 9. Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có dộ tự cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Giá trị của f là

  A.(2pi LC)                         

  B. (frac{1}{{2pi sqrt {LC} }})                     

  C.({2pi sqrt {LC} })                                

  D.(frac{1}{{2pi LC}})

 Câu 10. Một ánh sáng đơn sắc ko có tính chất nào sau đây ?

  A. Bị tán sắc lúc đi qua lăng kính.                               

  B. Bị khúc xạ lúc đi qua lăng kính.

  C. Có một màu xác định.      

  D. Có một tần số xác định.           

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 2 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)— 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2

01. C; 02. B; 03. A; 04. A; 05. C; 06. D; 07. A; 08. C; 09. B; 10. A

11. B; 12. A; 13. A; 14. B; 15. B; 16. A; 17. C; 18. D; 19. B; 20. B

21. B; 22. B; 23. A; 24. A; 25. A; 26. B; 27. D; 28. B; 29. C; 30. C;

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 3

Câu 1:  Một ánh sáng đơn sắc ko có tính chất nào sau đây?

A. Bị khúc xạ lúc đi qua lăng kính                            

B. Có một tần số xác định

C. Bị tán sắc lúc đi qua lăng kính                             

D. Có một màu xác định

Câu 2: Chiếu một chùm tia sáng trắng đi qua lăng kính thì chùm tia ló bị lệch về phía đáy lăng kính, trong đó

A. tia tím bị lệch nhiều nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là nhỏ nhất.

B. tia tím bị lệch nhiều nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là lớn nhất.

C. tia đỏ bị lệch nhiều nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất.

D. tia đỏ bị lệch nhiều nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là lớn nhất.

Câu 3: Hai sóng liên kết là 

A. hai sóng thoả nguyện điều kiện cùng pha, có độ lệch pha thay đổi theo thời kì.

B. hai sóng có độ lệch pha thay ko đổi theo thời kì.

C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn liên kết.

D. hai sóng phát ra từ hai nguồn nhưng đan xen vào nhau.

Câu 4: Cho các ánh sáng sau:

(1) Ánh sáng lam.      

(2) Ánh sáng đỏ.                    

(3) Ánh sáng vàng.      

(4) Ánh sáng tím.

Sắp xếp trị giá bước sóng theo trật tự tăng dần?

A. (4) → (3) → (2) → (1)                              

B. (4) → (1) → (3) → (2)       

C. (4) → (1) → (2) → (3)                              

D. (4) → (2) → (3) → (1) 

Câu 5: Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận nào tán sắc chùm sáng song song cần phân tích thành những chùm tia đơn sắc song song?

A. Ống chuẩn trực.    

B. Lăng kính.             

C. Buồng tối.                       

D. Buồng tối và lăng kính.

Câu 6:  Quang phổ vạch hấp thụ

A. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng lẻ trên nền tối.         

B. do các chất rắn bị nung nóng phát ra.

C. do các chất lỏng, khí bị nung nóng phát ra.      

D. là quang phổ gồm hệ thống các vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

Câu 7:  Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, cách trở nhau bởi những khoảng tối.

B. Quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố hóa học không giống nhau thì không giống nhau.

C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra lúc bị nung nóng.

D. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là: vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm, vạch tím.

Câu 8:  Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, điều nào sau đây đúng?

A. Đều là dùng để chiều sáng.                                   

B. Đều có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy.

C. Đều là những bức xạ ko nhìn thấy được.        

D. Đều có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 9: Tia tử ngoại

A. có thực chất là dòng hạt mang điện.                       

B. do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra như hồ quang điện, đèn hơi thủy ngân…

C. có bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng ánh sáng tím.         

D. có bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ.

Câu 10:  Chọn phát biểu sai lúc nói về tia hồng ngoại?
A. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất.                                

B. Tia hồng ngoại tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.

C. Tác dụng nổi hàng đầu của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.         

D. Tia hồng ngoại có thể biến điệu như sóng cao tần.

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 3 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

1

C

6

D

11

C

16

A

21

D

26

A

2

B

7

C

12

D

17

B

22

D

27

C

3

C

8

C

13

D

18

A

23

A

28

A

4

B

9

B

14

B

19

D

24

B

29

D

5

B

10

A

15

C

20

B

25

B

30

B

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Khi ánh sáng đơn sắc đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác đại lượng nào sau đây sẽ bị thay đổi ?                      

A.  Tần số                                B.  Chu kỳ                               C.  Màu sắc                  D.  Bước sóng

Câu 2:  Chiếu một chùm tia sáng trắng đi qua lăng kính thì chùm tia ló bị lệch về phía đáy lăng kính, trong đó

A. tia tím bị lệch ít nhất vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là nhỏ nhất.

B. tia tím bị lệch ít nhất, vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là lớn nhất.

C. tia đỏ bị lệch ít nhất vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất.

D. tia đỏ bị lệch ít nhất vì chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là lớn nhất.

Câu 3:Hiện tượng giao thoa ánh sáng xảy ra lúc

A. hai sóng gặp nhau có cùng tần số, có độ lệch pha ko đổi theo thời kì.      

B. có sự gặp nhau của hai sóng.

C. hai sóng gặp nhau cùng tần số .                                                            

D. hai sóng gặp nhau có cùng biên độ.

Câu 4:  Cho các ánh sáng sau:

(1) Ánh sáng lam.      

(2) Ánh sáng vàng.                 

(3) Ánh sáng đỏ.                    

(4) Ánh sáng tím.

Sắp xếp trị giá tần số theo trật tự giảm dần?

A. (4) → (3) → (2) → (1)                                                      

B. (4) → (1) → (3) → (2) 

C. (4) → (1) → (2) → (3)                                                      

D. (4) → (2) → (3) → (1) 

Câu 5: Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận nào tạo ra chùm sáng song song cần phân tích tới lăng kính?

A. Ống chuẩn trực.    

B. Lăng kính.     

C. Buồng tối.                 

D. Ống chuẩn trực và lăng kính.

Câu 6: Quang phổ vạch phát xạ

A. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng lẻ trên nền tối.         

B. do các chất rắn bị nung nóng phát ra.

C. do các chất lỏng, khí bị nung nóng phát ra.     

D. là quang phổ gồm hệ thống các vạch tối trên nền quang phổ liên tục.

Câu 7: Tìm phát biểu sai.  Hai nguyên tố không giống nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ không giống nhau

A. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ.                     

B. bề rộng các vạch quang phổ.

C. số lượng các vạch quang phổ.                                     

D. màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu.

Câu 8:  Điều nào sau đây là đúng lúc nói về thực chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại?

A. Đều có thực chất là sóng điện từ.              

B. Đều là những bức xạ nhìn thấy được.

C. Đều dùng để chiều sáng.                             

D. Đều có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng nhìn thấy.

Câu 9:  Tia hồng ngoại

A. có thực chất là dòng hạt mang điện.                       

B. do các vật bị nung nóng phát ra như đèn điện dây tóc, bếp than…

C. có bước sóng của tia hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng ánh sáng đỏ            .          

D. có bước sóng của tia hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím.

Câu 10:  Chọn phát biểu sai lúc nói về tia tử ngoại?

A. Làm ion hoá ko khí.                            

B. Không bị thủy tinh và nước hấp thụ.

C. Làm phát quang một số chất.                    

D. Bị hấp thụ bởi tầng ôzôn của khí quyển Trái Đất.

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 4 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 4

1

D

6

A

11

D

16

B

21

B

26

C

2

C

7

B

12

D

17

D

22

B

27

B

3

A

8

A

13

D

18

A

23

A

28

A

4

C

9

B

14

C

19

C

24

C

29

B

5

A

10

B

15

B

20

C

25

C

30

B

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN VẬT LÝ 12 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU – ĐỀ SỐ 5

Câu 1:  Một tụ điện có điện dung (10mu F) được tích điện tới một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ này vào một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy ({{pi }^{2}}=10.) Sau khoảng thời kì ngắn nhất là bao nhiêu (kể lúc nối) điện tích trên tụ có trị giá bằng một nữa trị giá thuở đầu?.

  A.  (frac{1}{1200}s) .                      

  B.  (frac{3}{400}s) .                      

  C.  (frac{1}{600}s).   

  D.  (frac{1}{300}s).                            

Câu 2:  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng.

  A.  giao thoa với nhau.

  B.  mắt nhìn thấy được.

  C.  ko bị tán sắc lúc qua lăng kính.

  D.  bị khúc xạ lúc tới mặt phân cách hai môi trường trong suốt.

Câu 3:  Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư tới vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe I-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là?

Câu 4:  Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm L = 0,5 H và tụ điện C = 50 F. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ là 5 V. Năng lượng dao động của mạch và chu kì dao động của mạch là.

  A.  6,25.10-4 J;  s.                                                   

  B.  0,625 mJ;  s.  

  C.   0,25 mJ;  s.                                                     

  D.  2,5.10-4 J;  s.

Câu 5:  Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L ko đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là ko đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có trị giá C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có trị giá C2  = 4C1  thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là.

  A.  f2 = 2f1.                          

  B.   ({{f}_{2}}=frac{{{f}_{1}}}{2}).                   

  C.  ({{f}_{2}}=frac{{{f}_{1}}}{4}).                               

  D.   f2 = 4f1.

Câu 6:  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe là a = 1,2mm ; khoảng cách từ 2 khe tới màn là D = 2m . Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng l = 0,6mm .Tính khoảng vân giao thoa.

  A.  104 mm.                          B.   1mm.                        C.  10mm.                       D.  10-4 mm.           

Câu 7:  Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động là )i=0,05cos 100pi t(A)). Hệ số tự cảm của cuộn dây là 2mH. Lấy ({{pi }^{2}}=10). Điện dung và biểu thức điện tích của tụ điện có trị giá nào sau đây ?.

  A.  (C={{5.10}^{-3}}F) và (q=frac{{{5.10}^{-4}}}{pi }cos (100pi t+frac{pi }{2})(C)).            

  B. (C={{5.10}^{-2}}F) và (q=frac{{{5.10}^{-4}}}{pi }cos (100pi t-frac{pi }{2})(C)).

  C.  (C={{5.10}^{-2}}F) và (q=frac{{{5.10}^{-4}}}{pi }cos 100pi t(C)).   

  D.  (C={{5.10}^{-3}}F) và (q=frac{{{5.10}^{-4}}}{pi }cos (100pi t-frac{pi }{2})(C)).

Câu 8:  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai?.

  A.   Sóng ngắn có tần số lớn hơn tần số sóng cực dài.

  B.   Sóng dài được dùng để thông tin dưới nước.

  C.  Sóng cực ngắn ko truyền được trong chân ko.

  D.   Sóng cực ngắn được dùng trong thông tin vũ trụ.

Câu 9:  Phát biểu nào sau đây là ko đúng?.

  A.  Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch lúc đi qua một điện trường mạnh.

  B.  Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.

  C.  Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.

  D.  Tia X và tia tử ngoại đều có thực chất là sóng điện từ.

Câu 10:  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng . Khoảng cách từ hai khe sáng tới màn là 2m. khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5 mm. Ánh sáng trong thí nghiệm có bước  sóng 0.4 m. Tại một điểm cách vân sáng trung tâm 6,4 mm  sẽ là vân sáng bậc mấy ?.

  A.  bậc 4.                              B.  bậc 5.                         C.  bậc 6.                         D.   bậc 3.

–(Để xem tiếp nội dung của đề thi số 5 các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập vào HỌC247 để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 5

1

D

6

B

11

D

16

D

21

C

26

C

2

C

7

D

12

D

17

B

22

D

27

C

3

A

8

C

13

B

18

A

23

D

28

C

4

B

9

A

14

C

19

C

24

B

29

D

5

B

10

A

15

A

20

B

25

C

30

A

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Vật Lý năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Phan Bội Châu. Để xem toàn thể nội dung các em chọn tính năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Bài tập giới từ tiếng Anh 12

8828

Ôn tập mạo từ – Tiếng Anh 12

6446

Bài tập Word Form Tiếng Anh 12 học kì 1

25160

Bài tập thực hành Gerund và To infinitive trong Tiếng Anh

23322

24 cụm từ thông dụng đi kèm giới từ thông dụng trong tiếng Anh

2684

Hướng dẫn quy tắc phát âm và ghi lại trọng âm trong Tiếng Anh

4875

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #HK2 #môn #Vật #Lý #năm #có #đáp #án #Trường #THPT #Phan #Bội #Châu


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-5-de-thi-giua-hk2-mon-vat-ly-nam-2021-2022-co-dap-an-truong-thpt-phan-boi-chau-doc36809.html
Back to top button