Giáo Dục

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trãi

Thư Viện Hỏi Đáp xin giới thiệu tới các em học trò Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trãi. Tài liệu các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN HOÁ HỌC 10

NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian 45 phút

ĐỀ THI SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Axit clohiđric lúc xúc tiếp với quỳ tím làm quỳ tím

A. chuyển sang màu vàng.                           

B. chuyển sang màu đỏ.                               

C. chuyển sang màu xanh.                           

D. ko chuyển màu.                                 

Câu 2: Axit nào sau đây có trong dịch vị dạ dày, giúp tiêu hóa thức ăn?

A. HI.                               B. HF.                    C. HCl.                        D. HBr.                    

Câu 3: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch axit clohiđric?

A. Cu.                            B. Au.                     C. Fe.                           D. Ag.                    

Câu 4: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là

A. 8.                               B. 4.                       C. 6.                              D. 2.                        

Câu 5: Người ta điều chế oxi trong công nghiệp bằng cách nào sau đây?   

A. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2.              

B. Nhiệt phân KMnO4.

C. Điện phân dung dịch NaOH.                            

D. Chưng cất phân đoạn ko khí lỏng.                   

Câu 6: Để phân biệt khí O2 và O3 có thể dùng kim loại

A. Ag.                           B. Fe.                      C. Cu.                            D. Al.                                      

Câu 7: Nước Gia-ven có ứng dụng nào sau đây?

A. Dung môi hòa tan các chất.                     

B. Sản xuất chất dẻo.                                   

C. Gicửa ải khát.                                                 

D. Tẩy trắng sợi, vải.                                   

Câu 8: Axit clohiđric trình bày tính khử trong phản ứng nào sau đây?

A. 2HCl + CuO  →  CuCl2  +  H2O.               

B. 4HCl + MnO2  → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

C. 2HCl + K2CO  2KCl + CO2 + H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)→   MgCl2 + 2H2O.                        

Câu 9: Trong hợp chất clorua vôi có

A. nhóm hiđroxit.                                            

B. một loại gốc axit.                               

C. hai loại gốc axit.                                         

D. ba loại gốc axit.           

Câu 10: Các ứng dụng của clorua vôi dựa trên cơ sở

A. tính khử mạnh.                                           

B. tính oxi hoá mạnh.                                         

C. tính tẩy trắng.                                              

D. tính sát trùng.              

Câu 11: Clo ko phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaI.                        B. H2O.                        C. NaOH.                        D. HCl.                 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây về oxi đúng?

A. Tan rất ít trong nước.                                 

B. Chất khí ko màu, mùi xốc.  

C. Chất khí nhẹ hơn ko khí.                      

D. Dưới áp suất khí quyển, hóa lỏng ở -1190C.         

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng lúc nói về oxi và ozon?          

A. Đều có số proton giống nhau trong phân tử.

B. Là các dạng thù hình của cùng một nguyên tố halogen.

C. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

D. Đều phản ứng được với Ag ở nhiệt độ thường.

Câu 14: Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Do trong phân tử NaCl, nguyên tử Cl với số oxi hoá -1, trình bày tính oxi hoá mạnh.

B. Do chất NaClO phân huỷ ra oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh.

C. Do chất NaClO phân huỷ ra Cl2 là chất oxi hoá mạnh.

D. Do trong phân tử NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hoá +1, trình bày tính oxi hoá mạnh.   

Câu 15: Khi cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl thu được kết tủa có màu

A. vàng.                     B. đỏ.                          C. xanh.                            D. trắng.    

Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế clo, người ta dùng KMnO4 với vai trò là

A. chất oxi hóa.                                          

B. chất xúc tác.                                            

C. chất khử.                                               

D. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.       

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 33,6 gam bột Fe vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.                       B. 13,44.                 C. 8,96.                         D. 4,48.                               

Câu 18: Để thu được 3,36 lít O2 (đktc), cần nhiệt phân hoàn toàn a mol tinh thể KClO3. Giá trị của a là

A. 0,10.                       B. 0,15.                    C. 0,30.                         D. 0,20.        

Câu 19: Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo trật tự giảm dần tính axit của các dung dịch?

A. HCl > HBr > HF > HI.                           

B. HI > HBr > HCl > HF.                             

C. HF > HCl > HBr > HI.                         

D. HCl > HBr > HI > HF.                  

Câu 20: Cấu hình electron nguyên tử chung ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử halogen là

A. ns2np4.                    B. 3s23p5.                 C. ns2np5.                    D. 2s22p5.      

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Khả năng oxi hóa của halogen tăng dần từ flo tới iot.

B. Các halogen có tính chất hóa học tương tự nhau.

C. Halogen là những chất oxi hóa mạnh.

D. Trong hợp chất, flo ko có số oxi hóa dương.

Câu 22: Trong phòng thí nghiệm, khí clo có thể được điều chế bằng cách cho axit clohiđric đặc tác dụng với chất rắn nào sau đây?

A. MnCl2.                   B.  CaCl2.                  C. KMnO4.                 D. NaCl.                             

Câu 23: Khí clo có màu

A. nâu đỏ.                  B. lục nhạt.                C. tím đen.                  D. vàng lục.     

Câu 24: Ở điều kiện thường, halogen nào sau đây là chất rắn?

  A. Iot.                         B. Brom.                    C. Clo.                        D. Flo.           

Câu 25: Ứng dụng nào sau đây ko phải của clo?

A. Sản xuất clorua vôi, kali clorat.                  

B. Khử trùng nước sinh hoạt.                      

C. Tinh chế dầu mỏ.                                        

D. Tẩy trắng vải, sợi, giấy.                

Câu 26: Halogen có trong hợp chất tạo nên men răng của người và động vật là

A. flo.                             B. iot.                        C. brom.                       D. clo.                          

Câu 27: Trong phản ứng: 3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3, clo vào vai trò

A. chất tan.                                                        

B. chất khử.

C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.      

D. chất oxi hóa.                                           

Câu 28: Thể tích (lít) khí clo cần dùng để phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,075 mol NaI là

A. 8,40.                     B. 1,68.                      C. 0,42.                         D. 0,84.                           

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 (1,0 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) giữa các cặp chất sau. Nếu ko xảy ra phản ứng thì ghi lại chéo lên dấu mũi tên.

a. Cu + Cl2                                        

b. KBr + Cl2

Câu 2 (1,0 điểm): Cho 22,5 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl dư, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn ko tan. Tính m.

Câu 3 (0,5 điểm): Dung dịch cloramin-B có tác dụng diệt khuẩn mạnh, được sử dụng phổ thông để diệt khuẩn bề mặt ở các khu vực cách ly bệnh nhân và người nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Clo cũng là một tác nhân có tính diệt khuẩn mạnh. Có nên dùng clo để thay thế cho dung dịch cloramin-B ko? Vì sao?

Câu 4 (0,5 điểm): Hỗn hợp khí X gồm ozon và oxi có tỉ khối đối với hiđro bằng 17,2. Tính phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1

B

6

A

11

D

16

A

21

A

26

A

2

C

7

D

12

A

17

B

22

C

27

D

3

C

8

B

13

C

18

A

23

D

28

D

4

C

9

C

14

D

19

B

24

A

 

 

5

D

10

B

15

D

20

C

25

C

 

 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN 

Câu 1 (1,0 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) giữa các cặp chất sau. Nếu ko xảy ra phản ứng thì ghi lại chéo lên dấu mũi tên.

a. Cu + Cl2                                        

b. KBr + Cl2

Câu 2: Chỉ có Zn phản ứng với dd HCl, chất rắn ko tan là Cu

PTPƯ: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Số mol H2 = số mol Zn = 0,3 mol

mZn = 19,5 gam

m = mCu = 3 gam

Câu 3: Không nên.Vì:

– Trong điều kiện thường, Cl2 tồn tại ở thể khí dễ phát tán vào ko khí, xâm nhập đường hô hấp gây ngộ độc.

– Việc bảo quản và vận chuyển khí clo phức tạp hơn nhiều so với dung dịch cloramin-B.

Câu 4: Giả sử số mol của hỗn hợp là 1 mol, số mol của O2 là x mol, suy ra số mol O3 là 1-x.

Ta có: 32x+ 48(1-x) = 17,2.2.1= 34,4

x= 0,85

%O2= 85%; %O3= 15%

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN HOÁ HỌC 10 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khí flo có màu

A. tím đen.                        B. vàng lục.                       C. nâu đỏ.                            D. lục nhạt.                 

Câu 2: Khi nung nóng, iot rắn chuyển ngay thành hơi, ko qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này được gọi là

A. sự ngưng tụ.               B. sự thăng hoa.                 C. sự bay hơi.                     D. sự phân hủy.

Câu 3: Liên kết giữa nguyên tử hiđro và clo trong phân tử HCl là liên kết

A. cộng hóa trị ko cực.                                        

B. ion.                                            

C. đôi.                                                                        

D. cộng hóa trị phân cực.                               

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về hiđro clorua là đúng?

A. Ít tan trong nước.                                                

B. Có tính axit.                               

C. Là chất khí ở điều kiện thường.                          

D. Không mùi.                 

Câu 5: Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch axit clohiđric?

A. Fe.                            B. Al.                                   C. Cu.                                D. Zn.                

Câu 6: Khí G thường được dùng để khử trùng nước sinh hoạt. Khí G là

A. CO2.                         B. F2.                                   C. O2.                                  D. Cl2.                             

Câu 7: Clo ko phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaBr.                      B. NaOH.                             C. KCl.                             D. Ca(OH)2.                   

Câu 8: Trong phản ứng: Cl2 + H2  → 2HCl, clo vào vai trò

A. chất oxi hóa.                                                         

B. chất tan.                                                

C. chất khử.                                                               

D. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.              

Câu 9: Clorua vôi có công thức hóa học là

A. CaOCl2.                     B. CaCl2.                           C. CaOCl.                          D. Ca(OCl)2.

Câu 10: Nước Gia-ven ko có ứng dụng nào sau đây?

A. Tẩy uế khu vực bị ô nhiễm.                             

B. Sản xuất chất dẻo.                                                                 

C. Tẩy trắng sợi, vải.                                               

D. Sát trùng nhà vệ sinh.         

—(Để xem tiếp nội dung phần còn lại của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp để tải về máy)—                          

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1

D

6

D

11

B

16

B

21

B

26

B

2

B

7

C

12

D

17

D

22

C

27

C

3

D

8

A

13

A

18

C

23

C

28

A

4

C

9

A

14

B

19

B

24

C

 

 

5

C

10

B

15

C

20

B

25

A

 

 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (3,0 đ):

Câu 1: Mỗi ptpư đúng được 0,5 điểm. Nếu ko thăng bằng thì trừ 0,25 điểm/1pt

Câu 2: Chỉ có Zn phản ứng với dd HCl, chất rắn ko tan là Cu

PTPƯ: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Số mol H2 = số mol Zn = 0,4 mol

mZn = 26 gam

m = mCu = 4 gam

Câu 3: Đề xuất đó ko hợp lý.Vì:

– Mức độ, vận tốc sát khuẩn của dung dịch NaCl kém và chậm hơn hẳn.

– Dung dịch NaCl để lại vết ẩm, chậm bay hơi, sau lúc bay hơi để lại cặn trắng.

Câu 4: Giả sử số mol của hỗn hợp là 1 mol, số mol của O2 là x mol, suy ra số mol O3 là 1-x.

Ta có: 32x + 48(1-x) = 17,6.2.1 = 35,2

=> x = 0,8

%O2 =  80%; %O3 = 20%

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN HOÁ HỌC 10 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐỀ SỐ 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1:  Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch NaI và NaCl là

A.  Hồ tinh bột.                                                           

B.  Dung dịch AgNO3.

C.  Dung dịch nước vôi trong.                                    

D.  Quỳ tím.

Câu 2:  Cho các dung dịch axit: HCl, HF, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất là

A.  HCl.                             B.  HF.                               C.  HBr.                             D.  HI.

Câu 3:  Trong phản ứng MnO2 + 4HCl →  MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của MnO2 là chất

A. môi trường.                   B. khử.                               C. bị khử.                          D. bị oxi hóa.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 0,448 lít.                       B. 4,48 lít.                          C. 6,72lít.                          D. 0,672 lít.

Câu 5: Cho khí clo tác dụng với dung dịch X ở nhiệt độ thường thu được Clorua vôi. Dung dịch X là

A. dd KI.                           B. dd AgNO3.                   C. dd NaOH.                     D. dd Ca(OH)2.

Câu 6:  Cho 6,72 lít khí clo (đktc) tác dụng hết với m gam nhôm. Giá trị của m là

A.  5,4 gam.                       B.  2,7 gam.                       C.  4,05 gam.                     D.  8,1 gam.

Câu 7:  Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ trình bày tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc ngừa sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7

Trong số các phát biểu trên, số phát biểu sai

A. 4                                    B. 1                                    C. 2                                    D. 3

Câu 8: Số oxi hóa của Clo trong các hợp chất HCl, HClO, KClO3, HClO2 tuần tự là

A. -1, +1, +5, -1.                B. -1, +1, +3, -1.                C. -1, +1, +5, +3.               D. +1, +1, +5, +3.

Câu 9:  Cho các phát biểu sau:

(1) Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.

(2) Các halogen đều tác dụng trực tiếp với oxi.

(3) Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

(4) Tính oxi hoá của các halogen tăng dần từ flo tới iot.

Số phát biểu sai

A.  4.                                  B.  1.                                  C.  3.                                  D.  2.

Câu 10: Cho các phản ứng sau

4HCl + PbO2   → PbCl2  + Cl2  + 2H2O.

HCl + NH4HCO3     NH4Cl + CO2  + H2O.

2HCl + 2HNO3     2NO2  + Cl2  + 2H2O.

2HCl + Zn   → ZnCl2  + H2.

Số phản ứng trong đó HCl trình bày tính khử là

A. 2.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 1.

—(Để xem tiếp nội dung phần còn lại của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

Phần đáp án câu trắc nghiệm: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

B

D

C

D

D

A

B

C

D

A

C

B

A

C

B

A

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN HOÁ HỌC 10 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nguyên tử oxi (Z = 8) có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là

A. 1s22s22p4.                       

B. 1s22s22p2.                  

C. 1s22s22p6.                  

D. 1s22s22p63s23p4.

Câu 2: Số oxi hóa của nguyên tố lưu huỳnh trong H2S là

A. +4.                                   B. +2.                               C. +6.                              D. -2.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc nói về phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó luôn có sự thay đổi số oxi hóa của tất cả các nguyên tố.

B. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự dịch chuyển electron giữa các chất phản ứng.

C. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

D. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một hay một số nguyên tố.

Câu 4: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogenhidric là

A. HF < HCl < HI< HBr.    

B. HCl < HF < HBr < HI.                                       

C. HCl < HBr < HI < HF.   

D. HF < HCl < HBr < HI.

Câu 5: Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị ko cực?

A. H2S.                                 B. O2.                              C. NaCl.                          D. CaO.

Câu 6: Clo là

A. chất lỏng, màu đỏ nâu.   

B. chất rắn, dạng tinh thể, màu đen tím.

C. chất khí, màu vàng lục.  

D. chất khí, ko màu.

Câu 7: Nêu thuốc thử để phân biệt 2 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch KCl và HCl?

A. Dung dịch K2CO3.      

B. Dung dịch AgNO3.

C. Ag.                                                                         

D. Dung dịch CuSO4.

Câu 8: Liên kết hóa học trong phân tử hidro clorua là liên kết

A. đôi.                                                                         

B. cộng hóa trị có cực.

C. ion.                                                                         

D. cộng hóa trị ko cực.

Câu 9: Có thể dùng iot để nhận diện tinh bột và trái lại vì iot có tính chất đặc trưng là tác dụng với hồ tinh bột tạo thành

A. chất kết tủa vàng.                                                   

B. hợp chất có màu xanh.

C. bọt khí ko màu.                                                

D. bọt khí ko màu và kết tủa vàng.

Câu 10: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống thử chứa khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng có thể thu được hiện tượng gì?

A. Dung dịch dần chuyển sang màu xanh.                  

B. Xuất hiện bọt khí ko màu và kết tủa trắng.

C. Xuất hiện bọt khí ko màu.                                

D. Xuất hiện kết tủa trắng.

 —(Để xem tiếp nội dung phần còn lại của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

1

A

6

C

11

D

16

D

21

A

26

C

2

D

7

A

12

A

17

A

22

B

27

D

3

A

8

B

13

C

18

D

23

D

28

B

4

D

9

B

14

B

19

C

24

A

 

 

5

B

10

C

15

C

20

C

25

B

 

 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN HOÁ HỌC 10 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐỀ SỐ 5

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1:  Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch NaI và NaCl là

A.  Hồ tinh bột.                                                           

B.  Dung dịch AgNO3.

C.  Dung dịch nước vôi trong.                                    

D.  Quỳ tím.

Câu 2:  Cho các dung dịch axit: HCl, HF, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất là

A.  HCl.                             B.  HF.                               C.  HBr.                             D.  HI.

Câu 3:  Trong phản ứng MnO2 + 4HCl →  MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của MnO2 là chất

A. môi trường.                   B. khử.                               C. bị khử.                          D. bị oxi hóa.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 0,448 lít.                       B. 4,48 lít.                          C. 6,72lít.                          D. 0,672 lít.

Câu 5: Cho khí clo tác dụng với dung dịch X ở nhiệt độ thường thu được Clorua vôi. Dung dịch X là

A. dd KI.                           B. dd AgNO3.                   C. dd NaOH.                     D. dd Ca(OH)2.

Câu 6:  Cho 6,72 lít khí clo (đktc) tác dụng hết với m gam nhôm. Giá trị của m là

A.  5,4 gam.                       B.  2,7 gam.                       C.  4,05 gam.                     D.  8,1 gam.

Câu 7:  Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ trình bày tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc ngừa sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7

Trong số các phát biểu trên, số phát biểu sai

A. 4                                    B. 1                                    C. 2                                    D. 3

Câu 8: Số oxi hóa của Clo trong các hợp chất HCl, HClO, KClO3, HClO2 tuần tự là

A. -1, +1, +5, -1.               

B. -1, +1, +3, -1.               

C. -1, +1, +5, +3.              

D. +1, +1, +5, +3.

Câu 9:  Cho các phát biểu sau:

(1) Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.

(2) Các halogen đều tác dụng trực tiếp với oxi.

(3) Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

(4) Tính oxi hoá của các halogen tăng dần từ flo tới iot.

Số phát biểu sai

A.  4.                                  B.  1.                                  C.  3.                                  D.  2.

Câu 10:  Cho các phản ứng sau

4HCl + PbO2   → PbCl2  + Cl2  + 2H2O.

HCl + NH4HCO3    NH4Cl + CO2  + H2O.

2HCl + 2HNO3    2NO2  + Cl2  + 2H2O.

2HCl + Zn  → ZnCl2  + H2.

Số phản ứng trong đó HCl trình bày tính khử là

A. 2.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 1.

—(Để xem tiếp nội dung phần còn lại của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 5

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

B

D

C

D

D

A

B

C

D

A

C

B

A

C

B

A

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trãi. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng phân mục tại đây:

  • Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Thi Online:

  • Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2022 Trường THPT Lê Hồng Phong

Chúc các em học tốt!    

.


Thông tin thêm

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trãi

[rule_3_plain]

Thư Viện Hỏi Đáp xin giới thiệu tới các em học trò Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trãi. Tài liệu các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2

MÔN HOÁ HỌC 10

NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian 45 phút

ĐỀ THI SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Axit clohiđric lúc xúc tiếp với quỳ tím làm quỳ tím

A. chuyển sang màu vàng.                           

B. chuyển sang màu đỏ.                               

C. chuyển sang màu xanh.                           

D. ko chuyển màu.                                 

Câu 2: Axit nào sau đây có trong dịch vị dạ dày, giúp tiêu hóa thức ăn?

A. HI.                               B. HF.                    C. HCl.                        D. HBr.                    

Câu 3: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch axit clohiđric?

A. Cu.                            B. Au.                     C. Fe.                           D. Ag.                    

Câu 4: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm oxi là

A. 8.                               B. 4.                       C. 6.                              D. 2.                        

Câu 5: Người ta điều chế oxi trong công nghiệp bằng cách nào sau đây?   

A. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2.              

B. Nhiệt phân KMnO4.

C. Điện phân dung dịch NaOH.                            

D. Chưng cất phân đoạn ko khí lỏng.                   

Câu 6: Để phân biệt khí O2 và O3 có thể dùng kim loại

A. Ag.                           B. Fe.                      C. Cu.                            D. Al.                                      

Câu 7: Nước Gia-ven có ứng dụng nào sau đây?

A. Dung môi hòa tan các chất.                     

B. Sản xuất chất dẻo.                                   

C. Gicửa ải khát.                                                 

D. Tẩy trắng sợi, vải.                                   

Câu 8: Axit clohiđric trình bày tính khử trong phản ứng nào sau đây?

A. 2HCl + CuO  →  CuCl2  +  H2O.               

B. 4HCl + MnO2  → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

C. 2HCl + K2CO3 →  2KCl + CO2 + H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)2  →   MgCl2 + 2H2O.                        

Câu 9: Trong hợp chất clorua vôi có

A. nhóm hiđroxit.                                            

B. một loại gốc axit.                               

C. hai loại gốc axit.                                         

D. ba loại gốc axit.           

Câu 10: Các ứng dụng của clorua vôi dựa trên cơ sở

A. tính khử mạnh.                                           

B. tính oxi hoá mạnh.                                         

C. tính tẩy trắng.                                              

D. tính sát trùng.              

Câu 11: Clo ko phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaI.                        B. H2O.                        C. NaOH.                        D. HCl.                 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây về oxi đúng?

A. Tan rất ít trong nước.                                 

B. Chất khí ko màu, mùi xốc.  

C. Chất khí nhẹ hơn ko khí.                      

D. Dưới áp suất khí quyển, hóa lỏng ở -1190C.         

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng lúc nói về oxi và ozon?          

A. Đều có số proton giống nhau trong phân tử.

B. Là các dạng thù hình của cùng một nguyên tố halogen.

C. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

D. Đều phản ứng được với Ag ở nhiệt độ thường.

Câu 14: Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước Gia-ven là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Do trong phân tử NaCl, nguyên tử Cl với số oxi hoá -1, trình bày tính oxi hoá mạnh.

B. Do chất NaClO phân huỷ ra oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh.

C. Do chất NaClO phân huỷ ra Cl2 là chất oxi hoá mạnh.

D. Do trong phân tử NaClO, nguyên tử Cl có số oxi hoá +1, trình bày tính oxi hoá mạnh.   

Câu 15: Khi cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaCl thu được kết tủa có màu

A. vàng.                     B. đỏ.                          C. xanh.                            D. trắng.    

Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế clo, người ta dùng KMnO4 với vai trò là

A. chất oxi hóa.                                          

B. chất xúc tác.                                            

C. chất khử.                                               

D. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.       

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 33,6 gam bột Fe vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.                       B. 13,44.                 C. 8,96.                         D. 4,48.                               

Câu 18: Để thu được 3,36 lít O2 (đktc), cần nhiệt phân hoàn toàn a mol tinh thể KClO3. Giá trị của a là

A. 0,10.                       B. 0,15.                    C. 0,30.                         D. 0,20.        

Câu 19: Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo trật tự giảm dần tính axit của các dung dịch?

A. HCl > HBr > HF > HI.                           

B. HI > HBr > HCl > HF.                             

C. HF > HCl > HBr > HI.                         

D. HCl > HBr > HI > HF.                  

Câu 20: Cấu hình electron nguyên tử chung ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử halogen là

A. ns2np4.                    B. 3s23p5.                 C. ns2np5.                    D. 2s22p5.      

Câu 21: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Khả năng oxi hóa của halogen tăng dần từ flo tới iot.

B. Các halogen có tính chất hóa học tương tự nhau.

C. Halogen là những chất oxi hóa mạnh.

D. Trong hợp chất, flo ko có số oxi hóa dương.

Câu 22: Trong phòng thí nghiệm, khí clo có thể được điều chế bằng cách cho axit clohiđric đặc tác dụng với chất rắn nào sau đây?

A. MnCl2.                   B.  CaCl2.                  C. KMnO4.                 D. NaCl.                             

Câu 23: Khí clo có màu

A. nâu đỏ.                  B. lục nhạt.                C. tím đen.                  D. vàng lục.     

Câu 24: Ở điều kiện thường, halogen nào sau đây là chất rắn?

  A. Iot.                         B. Brom.                    C. Clo.                        D. Flo.           

Câu 25: Ứng dụng nào sau đây ko phải của clo?

A. Sản xuất clorua vôi, kali clorat.                  

B. Khử trùng nước sinh hoạt.                      

C. Tinh chế dầu mỏ.                                        

D. Tẩy trắng vải, sợi, giấy.                

Câu 26: Halogen có trong hợp chất tạo nên men răng của người và động vật là

A. flo.                             B. iot.                        C. brom.                       D. clo.                          

Câu 27: Trong phản ứng: 3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3, clo vào vai trò

A. chất tan.                                                        

B. chất khử.

C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.      

D. chất oxi hóa.                                           

Câu 28: Thể tích (lít) khí clo cần dùng để phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,075 mol NaI là

A. 8,40.                     B. 1,68.                      C. 0,42.                         D. 0,84.                           

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 (1,0 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) giữa các cặp chất sau. Nếu ko xảy ra phản ứng thì ghi lại chéo lên dấu mũi tên.

a. Cu + Cl2                                        

b. KBr + Cl2

Câu 2 (1,0 điểm): Cho 22,5 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl dư, sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn ko tan. Tính m.

Câu 3 (0,5 điểm): Dung dịch cloramin-B có tác dụng diệt khuẩn mạnh, được sử dụng phổ thông để diệt khuẩn bề mặt ở các khu vực cách ly bệnh nhân và người nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Clo cũng là một tác nhân có tính diệt khuẩn mạnh. Có nên dùng clo để thay thế cho dung dịch cloramin-B ko? Vì sao?

Câu 4 (0,5 điểm): Hỗn hợp khí X gồm ozon và oxi có tỉ khối đối với hiđro bằng 17,2. Tính phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1

B

6

A

11

D

16

A

21

A

26

A

2

C

7

D

12

A

17

B

22

C

27

D

3

C

8

B

13

C

18

A

23

D

28

D

4

C

9

C

14

D

19

B

24

A

 

 

5

D

10

B

15

D

20

C

25

C

 

 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN 

Câu 1 (1,0 điểm): Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) giữa các cặp chất sau. Nếu ko xảy ra phản ứng thì ghi lại chéo lên dấu mũi tên.

a. Cu + Cl2                                        

b. KBr + Cl2

Câu 2: Chỉ có Zn phản ứng với dd HCl, chất rắn ko tan là Cu

PTPƯ: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Số mol H2 = số mol Zn = 0,3 mol

mZn = 19,5 gam

m = mCu = 3 gam

Câu 3: Không nên.Vì:

– Trong điều kiện thường, Cl2 tồn tại ở thể khí dễ phát tán vào ko khí, xâm nhập đường hô hấp gây ngộ độc.

– Việc bảo quản và vận chuyển khí clo phức tạp hơn nhiều so với dung dịch cloramin-B.

Câu 4: Giả sử số mol của hỗn hợp là 1 mol, số mol của O2 là x mol, suy ra số mol O3 là 1-x.

Ta có: 32x+ 48(1-x) = 17,2.2.1= 34,4

→ x= 0,85

%O2= 85%; %O3= 15%

ĐỀ THI SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN HOÁ HỌC 10 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khí flo có màu

A. tím đen.                        B. vàng lục.                       C. nâu đỏ.                            D. lục nhạt.                 

Câu 2: Khi nung nóng, iot rắn chuyển ngay thành hơi, ko qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này được gọi là

A. sự ngưng tụ.               B. sự thăng hoa.                 C. sự bay hơi.                     D. sự phân hủy.

Câu 3: Liên kết giữa nguyên tử hiđro và clo trong phân tử HCl là liên kết

A. cộng hóa trị ko cực.                                        

B. ion.                                            

C. đôi.                                                                        

D. cộng hóa trị phân cực.                               

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về hiđro clorua là đúng?

A. Ít tan trong nước.                                                

B. Có tính axit.                               

C. Là chất khí ở điều kiện thường.                          

D. Không mùi.                 

Câu 5: Kim loại nào sau đây ko tác dụng với dung dịch axit clohiđric?

A. Fe.                            B. Al.                                   C. Cu.                                D. Zn.                

Câu 6: Khí G thường được dùng để khử trùng nước sinh hoạt. Khí G là

A. CO2.                         B. F2.                                   C. O2.                                  D. Cl2.                             

Câu 7: Clo ko phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaBr.                      B. NaOH.                             C. KCl.                             D. Ca(OH)2.                   

Câu 8: Trong phản ứng: Cl2 + H2  → 2HCl, clo vào vai trò

A. chất oxi hóa.                                                         

B. chất tan.                                                

C. chất khử.                                                               

D. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.              

Câu 9: Clorua vôi có công thức hóa học là

A. CaOCl2.                     B. CaCl2.                           C. CaOCl.                          D. Ca(OCl)2.

Câu 10: Nước Gia-ven ko có ứng dụng nào sau đây?

A. Tẩy uế khu vực bị ô nhiễm.                             

B. Sản xuất chất dẻo.                                                                 

C. Tẩy trắng sợi, vải.                                               

D. Sát trùng nhà vệ sinh.         

—(Để xem tiếp nội dung phần còn lại của đề thi số 2 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp để tải về máy)—                          

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

1

D

6

D

11

B

16

B

21

B

26

B

2

B

7

C

12

D

17

D

22

C

27

C

3

D

8

A

13

A

18

C

23

C

28

A

4

C

9

A

14

B

19

B

24

C

 

 

5

C

10

B

15

C

20

B

25

A

 

 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (3,0 đ):

Câu 1: Mỗi ptpư đúng được 0,5 điểm. Nếu ko thăng bằng thì trừ 0,25 điểm/1pt

Câu 2: Chỉ có Zn phản ứng với dd HCl, chất rắn ko tan là Cu

PTPƯ: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Số mol H2 = số mol Zn = 0,4 mol

mZn = 26 gam

m = mCu = 4 gam

Câu 3: Đề xuất đó ko hợp lý.Vì:

– Mức độ, vận tốc sát khuẩn của dung dịch NaCl kém và chậm hơn hẳn.

– Dung dịch NaCl để lại vết ẩm, chậm bay hơi, sau lúc bay hơi để lại cặn trắng.

Câu 4: Giả sử số mol của hỗn hợp là 1 mol, số mol của O2 là x mol, suy ra số mol O3 là 1-x.

Ta có: 32x + 48(1-x) = 17,6.2.1 = 35,2

=> x = 0,8

%O2 =  80%; %O3 = 20%

ĐỀ THI SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN HOÁ HỌC 10 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐỀ SỐ 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1:  Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch NaI và NaCl là

A.  Hồ tinh bột.                                                           

B.  Dung dịch AgNO3.

C.  Dung dịch nước vôi trong.                                    

D.  Quỳ tím.

Câu 2:  Cho các dung dịch axit: HCl, HF, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất là

A.  HCl.                             B.  HF.                               C.  HBr.                             D.  HI.

Câu 3:  Trong phản ứng MnO2 + 4HCl →  MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của MnO2 là chất

A. môi trường.                   B. khử.                               C. bị khử.                          D. bị oxi hóa.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 0,448 lít.                       B. 4,48 lít.                          C. 6,72lít.                          D. 0,672 lít.

Câu 5: Cho khí clo tác dụng với dung dịch X ở nhiệt độ thường thu được Clorua vôi. Dung dịch X là

A. dd KI.                           B. dd AgNO3.                   C. dd NaOH.                     D. dd Ca(OH)2.

Câu 6:  Cho 6,72 lít khí clo (đktc) tác dụng hết với m gam nhôm. Giá trị của m là

A.  5,4 gam.                       B.  2,7 gam.                       C.  4,05 gam.                     D.  8,1 gam.

Câu 7:  Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ trình bày tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc ngừa sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7

Trong số các phát biểu trên, số phát biểu sai là

A. 4                                    B. 1                                    C. 2                                    D. 3

Câu 8: Số oxi hóa của Clo trong các hợp chất HCl, HClO, KClO3, HClO2 tuần tự là

A. -1, +1, +5, -1.                B. -1, +1, +3, -1.                C. -1, +1, +5, +3.               D. +1, +1, +5, +3.

Câu 9:  Cho các phát biểu sau:

(1) Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.

(2) Các halogen đều tác dụng trực tiếp với oxi.

(3) Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

(4) Tính oxi hoá của các halogen tăng dần từ flo tới iot.

Số phát biểu sai là

A.  4.                                  B.  1.                                  C.  3.                                  D.  2.

Câu 10: Cho các phản ứng sau

4HCl + PbO2   → PbCl2  + Cl2  + 2H2O.

HCl + NH4HCO3  →   NH4Cl + CO2  + H2O.

2HCl + 2HNO3    → 2NO2  + Cl2  + 2H2O.

2HCl + Zn   → ZnCl2  + H2.

Số phản ứng trong đó HCl trình bày tính khử là

A. 2.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 1.

—(Để xem tiếp nội dung phần còn lại của đề thi số 3 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 3

Phần đáp án câu trắc nghiệm: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

B

D

C

D

D

A

B

C

D

A

C

B

A

C

B

A

ĐỀ THI SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN HOÁ HỌC 10 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐỀ SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nguyên tử oxi (Z = 8) có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là

A. 1s22s22p4.                       

B. 1s22s22p2.                  

C. 1s22s22p6.                  

D. 1s22s22p63s23p4.

Câu 2: Số oxi hóa của nguyên tố lưu huỳnh trong H2S là

A. +4.                                   B. +2.                               C. +6.                              D. -2.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc nói về phản ứng oxi hóa – khử?

A. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó luôn có sự thay đổi số oxi hóa của tất cả các nguyên tố.

B. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự dịch chuyển electron giữa các chất phản ứng.

C. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

D. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một hay một số nguyên tố.

Câu 4: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogenhidric là

A. HF < HCl < HI< HBr.    

B. HCl < HF < HBr < HI.                                       

C. HCl < HBr < HI < HF.   

D. HF < HCl < HBr < HI.

Câu 5: Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị ko cực?

A. H2S.                                 B. O2.                              C. NaCl.                          D. CaO.

Câu 6: Clo là

A. chất lỏng, màu đỏ nâu.   

B. chất rắn, dạng tinh thể, màu đen tím.

C. chất khí, màu vàng lục.  

D. chất khí, ko màu.

Câu 7: Nêu thuốc thử để phân biệt 2 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một trong các dung dịch KCl và HCl?

A. Dung dịch K2CO3.      

B. Dung dịch AgNO3.

C. Ag.                                                                         

D. Dung dịch CuSO4.

Câu 8: Liên kết hóa học trong phân tử hidro clorua là liên kết

A. đôi.                                                                         

B. cộng hóa trị có cực.

C. ion.                                                                         

D. cộng hóa trị ko cực.

Câu 9: Có thể dùng iot để nhận diện tinh bột và trái lại vì iot có tính chất đặc trưng là tác dụng với hồ tinh bột tạo thành

A. chất kết tủa vàng.                                                   

B. hợp chất có màu xanh.

C. bọt khí ko màu.                                                

D. bọt khí ko màu và kết tủa vàng.

Câu 10: Cho một viên kẽm nhỏ vào ống thử chứa khoảng 2 ml dung dịch axit sunfuric loãng có thể thu được hiện tượng gì?

A. Dung dịch dần chuyển sang màu xanh.                  

B. Xuất hiện bọt khí ko màu và kết tủa trắng.

C. Xuất hiện bọt khí ko màu.                                

D. Xuất hiện kết tủa trắng.

 —(Để xem tiếp nội dung phần còn lại của đề thi số 4 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)

1

A

6

C

11

D

16

D

21

A

26

C

2

D

7

A

12

A

17

A

22

B

27

D

3

A

8

B

13

C

18

D

23

D

28

B

4

D

9

B

14

B

19

C

24

A

 

 

5

B

10

C

15

C

20

C

25

B

 

 

ĐỀ THI SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HK2 MÔN HOÁ HỌC 10 NĂM 2022 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐỀ SỐ 5

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1:  Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch NaI và NaCl là

A.  Hồ tinh bột.                                                           

B.  Dung dịch AgNO3.

C.  Dung dịch nước vôi trong.                                    

D.  Quỳ tím.

Câu 2:  Cho các dung dịch axit: HCl, HF, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất là

A.  HCl.                             B.  HF.                               C.  HBr.                             D.  HI.

Câu 3:  Trong phản ứng MnO2 + 4HCl →  MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của MnO2 là chất

A. môi trường.                   B. khử.                               C. bị khử.                          D. bị oxi hóa.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng, giả sử chỉ thu được V lít khí N2 duy nhất (đktc). Giá trị của V là

A. 0,448 lít.                       B. 4,48 lít.                          C. 6,72lít.                          D. 0,672 lít.

Câu 5: Cho khí clo tác dụng với dung dịch X ở nhiệt độ thường thu được Clorua vôi. Dung dịch X là

A. dd KI.                           B. dd AgNO3.                   C. dd NaOH.                     D. dd Ca(OH)2.

Câu 6:  Cho 6,72 lít khí clo (đktc) tác dụng hết với m gam nhôm. Giá trị của m là

A.  5,4 gam.                       B.  2,7 gam.                       C.  4,05 gam.                     D.  8,1 gam.

Câu 7:  Cho các phát biểu sau:

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ trình bày tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc ngừa sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7

Trong số các phát biểu trên, số phát biểu sai là

A. 4                                    B. 1                                    C. 2                                    D. 3

Câu 8: Số oxi hóa của Clo trong các hợp chất HCl, HClO, KClO3, HClO2 tuần tự là

A. -1, +1, +5, -1.               

B. -1, +1, +3, -1.               

C. -1, +1, +5, +3.              

D. +1, +1, +5, +3.

Câu 9:  Cho các phát biểu sau:

(1) Các halogen là những phi kim mạnh nhất trong mỗi chu kỳ.

(2) Các halogen đều tác dụng trực tiếp với oxi.

(3) Các halogen đều có 7 electron lớp ngoài cùng thuộc phân lớp s và p.

(4) Tính oxi hoá của các halogen tăng dần từ flo tới iot.

Số phát biểu sai là

A.  4.                                  B.  1.                                  C.  3.                                  D.  2.

Câu 10:  Cho các phản ứng sau

4HCl + PbO2   → PbCl2  + Cl2  + 2H2O.

HCl + NH4HCO3 →   NH4Cl + CO2  + H2O.

2HCl + 2HNO3  →  2NO2  + Cl2  + 2H2O.

2HCl + Zn  → ZnCl2  + H2.

Số phản ứng trong đó HCl trình bày tính khử là

A. 2.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 1.

—(Để xem tiếp nội dung phần còn lại của đề thi số 5 các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào Thư Viện Hỏi Đáp để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 5

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

B

D

C

D

D

A

B

C

D

A

C

B

A

C

B

A

 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Hoá học 10 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Nguyễn Trãi. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng phân mục tại đây:

Đề cương ôn tập giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2021-2022

Thi Online:

Đề thi giữa HK2 môn Hóa học 10 năm 2022 Trường THPT Lê Hồng Phong

Chúc các em học tốt!    

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 10 năm 2020-2021 Trường THPT Phan Bội Châu

2234

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HK2 môn Tin 10 năm 2019-2020

3928

50 câu trắc nghiệm Tin học 10 học kì 1 năm 2019

15945

Gicửa ải toán bằng phương pháp thăng bằng electron môn Hóa học 10

6779

Kiểm tra chất lượng 8 tuần tiếng Anh 10 học kì 1

4047

Từ vựng và Ngữ pháp tăng lên tiếng Anh 11 học kì 1

9316

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #HK2 #môn #Hoá #học #năm #có #đáp #án #Trường #THPT #Nguyễn #Trãi


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-5-de-thi-giua-hk2-mon-hoa-hoc-10-nam-2021-2022-co-dap-an-truong-thpt-nguyen-trai-doc36792.html
Back to top button