Biểu Mẫu

Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái P138

Biển báo giao thông P138 cấm đi thẳng và rẽ trái

Biển báo giao thông P138 là biển báo cấm xe đi thẳng và rẽ trái ở phần đường phía trước. Để biết thêm thông tin cụ thể, vui lòng đọc các bài viết sau.

  • Biển báo P137 cấm rẽ trái, rẽ phải
  • Đừng đi thẳng biển báo P136

Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái

・ Số biển báo: P.138

・ Tên biển báo: Không được đi thẳng và rẽ trái

Chi tiết đèn giao thông: Biển báo giao thông tại các ngã ba, ngã tư trước đường cấm mọi phương tiện đi thẳng và rẽ trái.

Xử phạt vi phạm

Điều 6, Nghị định 46/2016 / NĐ-CP Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe gắn máy và việc xử phạt các phương tiện giống xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ Cần làm

1. Phạt tiền từ 60.000 đồng tới 80.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không chấp hành báo hiệu đường bộ và hiệu lệnh, hướng dẫn, trừ hành vi quy định tại các điểm a, d, đ và h khoản 2. Điểm c, điểm đ, điểm h, điểm m khoản 3; điểm c, điểm d, điểm g, điểm i khoản 4; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 5; điểm b khoản 7 Điểm a Khoản 8; Điểm d Khoản 9 Điều này;

hoatieu.vn vừa giới thiệu tới độc giả biển báo P138. Xem phần biểu mẫu để biết thêm thông tin.

..


Thông tin thêm

Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái P138

[rule_3_plain]

Biển báo giao thông cấm đi thẳng và rẽ trái P138
Biển báo giao thông P138 là biển báo biểu thị các phương tiện ko được đi thẳng và rẽ trái ở đoạn đường phía trước. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải P137
Biển báo cấm đi thẳng P136

Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái

· Số hiệu biển báo: P.138
· Tên biển báo: Cấm đi thẳng và rẽ trái
· Chi tiết báo hiệu: Biển báo giao thông biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.
Mức phạt lúc vi phạm
Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP Xử phạt người Điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
1. Phạt tiền từ 60.000 đồng tới 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm h Khoản 2; Điểm c, Điểm đ, Điểm h, Điểm m Khoản 3; Điểm c, Điểm d, Điểm g, Điểm i Khoản 4; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Khoản 5; Điểm b Khoản 7; Điểm a Khoản 8; Điểm d Khoản 9 Điều này;
hoatieu.vn vừa giới thiệu tới độc giả biển báo P138, mời độc giả tham khảo thêm tại mục biểu mẫu.

TagsBiển báo giao thông

[rule_2_plain]

#Biển #báo #cấm #đi #thẳng #và #rẽ #trái #P138


Back to top button