Biểu Mẫu

Biển báo cấm đi thẳng P136

Biển báo giao thông P136 cấm đi thẳng

Biển báo giao thông P136 là biển báo cho biết xe phía trước ko được đi thẳng. Để biết thêm thông tin cụ thể, vui lòng đọc các bài viết sau.

  • Thoát khỏi tất cả các chữ ký bị cấm P135
  • Biển báo giới hạn vận tốc tối đa P134

Không có biển báo thẳng

・ Số biển báo: P.136

・ Tên biển báo: Cấm đi thẳng

Chi tiết về đèn giao thông: Biển báo giao thông phía trước cấm tất cả các phương tiện đi thẳng.

Xử phạt vi phạm

Điều 6, Nghị định 46/2016 / NĐ-CP Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe gắn máy và việc xử phạt các phương tiện giống xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ Cần làm

1. Phạt tiền từ 60.000 đồng tới 80.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không chấp hành báo hiệu đường bộ và hiệu lệnh, hướng dẫn, trừ hành vi quy định tại các điểm a, d, đ và h khoản 2. Điểm c, điểm đ, điểm h, điểm m khoản 3; điểm c, điểm d, điểm g, điểm i khoản 4; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e khoản 5; điểm b khoản 7 Điểm a Khoản 8; Điểm d Khoản 9 Điều này;

hoatieu.vn vừa giới thiệu tới độc giả biển báo P136. Xem phần biểu mẫu để biết thêm thông tin.

..


Thông tin thêm

Biển báo cấm đi thẳng P136

[rule_3_plain]

Biển báo giao thông cấm đi thẳng P136
Biển báo giao thông P136 là biển báo biểu thị về việc phía trước cấm các loại xe đi thẳng. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Biển báo hết tất cả các lệnh cấm P135
Biển báo hết hạn chế tốc độc tối đa P134

Biển báo cấm đi thẳng

· Số hiệu biển báo: P.136
· Tên biển báo: Cấm đi thẳng
· Chi tiết báo hiệu: Biểu báo giao thông biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.
Mức phạt lúc vi phạm
Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP Xử phạt người Điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
1. Phạt tiền từ 60.000 đồng tới 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm h Khoản 2; Điểm c, Điểm đ, Điểm h, Điểm m Khoản 3; Điểm c, Điểm d, Điểm g, Điểm i Khoản 4; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Khoản 5; Điểm b Khoản 7; Điểm a Khoản 8; Điểm d Khoản 9 Điều này;
hoatieu.vn vừa giới thiệu tới độc giả biển báo P136, mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu.

TagsBiển báo giao thông

[rule_2_plain]

#Biển #báo #cấm #đi #thẳng #P136


Back to top button