Biểu Mẫu

Bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2021-2022

Thư Viện Hỏi Đáp mời các bạn tham khảo mẫu bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2021-2022 của giáo viên tiểu học, THCS, THPT, hiệu trưởng trong bài viết này. Bản tự kiểm điểm quá trình công tác 2022 khái quát được công việc hoàn thành trong năm qua, ưu nhược điểm và phương hướng phấn đấu trong năm tiếp theo.

Bản kiểm điểm quá trình công tác là mẫu được lập ra để kiểm điểm lại thời gian hoạt động, những thành tích và tồn tại của công nhân viên chức trong suốt một năm làm việc và tu dưỡng. Mẫu cần nêu rõ thông tin cán bộ kiểm điểm, nội dung kiểm điểm và nội dung nhận xét của Thủ trưởng đơn vị. Dưới đây là 4 mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác của công chức mới nhất năm 2022, mời các bạn tham khảo và tải về để chỉnh sửa phù hợp với bản thân và đơn vị mình đang công tác.

1. Bản kiểm điểm quá trình công tác là gì?

Kiểm điểm còn có nghĩa là xem xét, đánh giá kết quả, trách nhiệm cũng như tinh thần làm việc của cá nhân trong thời gian công tác vừa qua. Đối với các công viên chức nhà nước thì bản kiểm điểm sẽ thường thực hiện theo quý hoặc theo năm nhằm giúp cho họ tự xem xét và nhìn lại quá trình phấn đấu bản thân về chuyên môn, đạo đức của mình.

Bản kiểm điểm mang tính chất kỷ luật và công bằng nên khi viết bản kiểm điểm bạn phải trung thực, thẳng thắn, tự nhìn nhận và đánh giá một cách chân thực nhất toàn bộ quá trình công tác, học tập và rèn luyện về chuyên môn cũng như đạo đức của mình.

Nâng cao trách nhiệm phê bình, tự phê bình để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Cấp trên, các cấp lãnh đạo sẽ dựa vào những gì bạn khai trên bản kiểm điểm mà xem xét và đánh giá xếp loại, tăng lương, thăng chức hoặc khen thưởng cho bạn.

2. Nội dung bản kiểm điểm quá trình công tác

 • Thông tin về người viết.
 • Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống.
 • Chuyên môn nghiệp vụ.
 • Tự đánh giá.
 • Tự xếp loại.

3. Bản kiểm điểm cá nhân giáo viên

PHÒNG GD&ĐT….
Trường THCS….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi:

– UBND huyện …………………………………………………………

– Phòng Nội Vụ huyện ……………………………………………….

– Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện ……………………………

– Trường tiểu học …………………………………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………….

Thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác : …………………………………………………………………………………………….

Công việc được giao: Giáo viên Thể Dục, kiêm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ……….. tôi được tuyển dụng vào làm việc theo quyết định số…… huyện …….., ngày…..tháng …năm ….của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức tôi về công tác tại trường tiểu học …. thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện ……………………………

Qua quá trình công tác tôi tự đánh giá, kiểm điểm như sau:

1. Tư tưởng chính trị:

– Luôn giữ vững lập trường quan điểm của một viên chức nhà nước, luôn có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định Pháp luật của Nhà nước, của ngành, của nhà trường và của địa phương.

– Có tinh thần xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, gần gũi, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Về chuyên môn:

– Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một giáo viên Thể Dục, kiêm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh do Ban Giám hiệu trường giao phó và có ý thức chấp hành sự phân công của lãnh đạo.

– Có tinh thần tự học hỏi và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân ngày một hoàn thiện hơn.

3. Công tác khác:

– Luôn có ý thức tham gia các hoạt động do ngành, nhà trường và địa phương tổ chức.

4. Tồn tại:

– Do mới ra trường còn có một số lúng túng trong công việc được giao nên dẫn đến công việc chưa được như ý muốn.

……., ngày….. tháng ….. năm……

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

4. Bản tự kiểm điểm quá trình công tác số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm…….

Kính gửi:…………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1 – PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2 – CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc, có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3 – TỰ ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm:

– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

Nhược điểm:

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

– Tự xếp loại: ………………………………………

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

5. Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên số 2

PHÒNG GD&ĐT …………

Trường ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi: Trường ………….

Tên tôi là: …………………….

Sinh ngày: ….tháng ….năm ……

Giới tính: Nữ.

Quê quán: ………………………

Nơi thường trú: ………………..

Đơn vị công tác: Trường …………….

Chức vụ : Giáo viên

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng sư phạm Tin học

Tôi được nhận công tác tại trường ……… từ ngày ……… và được tuyển dụng chính thức theo Quyết định …….., ngày …….. của UBND tỉnh ……… Qua thời gian 5 năm công tác, tôi tự kiểm điểm như sau:

1. Phẩm chất đạo đức:

Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, trung thực trong công việc, tế nhị với phụ huynh, thương yêu học sinh

2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội

3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan:

– Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi kiểm tra và chấm bài, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường

– Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy

4. Kết quả làm việc, học tập trong thời gian công tác tại trường ……….

– Có ý thức học hỏi trau dồi tri thức, kinh nghiệm chuyên môn cho mình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn bằng các hình thức đọc tài liệu, tham gia sinh hoạt chuyên đề, dự giờ đồng nghiệp đồng thời cập nhật thông tin, xã hội để nâng cao tay nghề

– Tìm ra phương pháp phù hợp với học sinh vùng sâu vùng xa đạt chất lượng để truyền thụ kiến thức giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu

– Kết quả:

+ Chất lượng giảng dạy các năm học đạt 100%.

5. Mặt hạn chế:

– Viêc trau dồi chuyên môn chưa đa dạng.

– Tinh thần phê và tự phê đôi lúc còn nể nang, dụt dè.

– Thực hiện quy chế chuyên môn đôi khi còn sơ xuất.

Trên đây là bản tự kiểm của bản thân qua quá trình công tác tại trường …….

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

…………, ngày tháng năm .

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

6. Bản tự kiểm điểm quá trình công tác số 3

PHÒNG GD-ĐT ………………

TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Năm học 20…-20…

Họ và tên: ……………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………….

1. Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống:

– Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

– Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.

– Bản thân luôn gương mẫu chấp quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục, phục vụ nhân dân. Trong đời sống và trong sinh hoạt với cơ quan, đơn vị tôi luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tích cực tham gia phòng chống những biểu hiện tiêu cự như quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, chống tham ô, lãng phí, các tệ nạn trong nhà trường và ngoài xã hội.

– Trong công tác được đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ tận tình, được quần chúng nhân dân tín nhiệm ủng hộ.

– Có ý thức tốt trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trung thực thật thà trong công tác. Nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với học sinh. Quan hệ mật thiết với các ban ngành địa phương nhằm tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.

2. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình kinh tế của địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với công tác kiểm tra, điều chỉnh, đảm bảo tính hiệu quả công việc.

– Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên.

– Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:

+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%

+ Trong năm không có học sinh bỏ học

+ Hoàn thành chương trình lớp học: 273/276 ; Tỉ lệ: 98,8%

+ Xếp loại hạnh kiểm (Năng lực và phẩm chất): 276/276 ; Tỉ lệ: 100%

+ Hoàn thành nhiệm vụ các môn học và các HĐGD khác (Kiến thức): 98,9%

+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51; Tỉ lệ 100%

+ Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: Tỉ lệ: 88,9%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7/12; Tỉ lệ: 58,3%

+ Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 1/1 ; Tỉ lệ: 100%

+ Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành tổ chức như Hội thi ATGT, Hội thi GVCN giỏi, Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã; kết quả cụ thể:

+ Đạt giải Ba phần thi vẽ tranh trong Hội thi tìm hiểu ATGT cấp thị xã.

+ Đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã.

+Giữ vững chuẩn quốc gia PCTH và PCTH ĐĐT mức độ 1.

3. Khuyết điểm:

– Bản thân vừa mới được bổ nhiệm công tác quản lý hiệu trưởng với công việc còn mới mẻ nên đôi lúc cũng gặp một số khó khăn nhất định trong công việc quản lý cũng như việc điều hành trong đơn vị.

– Trong công việc đôi khi xử lý còn nặng về tình cảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục còn hạn chế.

4. Phương hướng phấn đấu khắc phục:

– Cố gắng nhiệt tình, năng nổ hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Không ngừng học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng cho công tác giáo dục hiện nay.

– Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo sâu sát từng tổ khối chỉ đạo sinh hoạt tổ khối phong phú xoáy sâu vào chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục.

– Bản thân sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách hài hòa, giảm bớt về tình cảm.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

…………………………., ngày … tháng … năm 20…

Người viết kiểm điểm

7. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm quá trình công tác

Thông tin về người viết:

Viết rõ ràng chính xác tên, đơn vị công tác, chức vụ, lý do viết bản kiểm điểm.

Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống:

 • Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
 • Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của cơ quan mình đang làm việc đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ.
 • Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
 • Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

Chuyên môn nghiệp vụ:

 • Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của cơ quan mà mình đang làm việc

Tự đánh giá:

 • Ghi thật trung thực những ưu và khuyết điểm mà nhận thấy ở bản thân.
 • Ưu điểm (vd: Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh,..)
 • Nhược điểm (vd: Trong quá trình làm việc vẫn còn thiếu cương quyết, sơ suất,..)

Tự xếp loại:

 • Tự đánh giá bản thân như thế nào, xứng đáng loại gì,…

Lưu ý: Bản kiểm điểm quá trình công tác vì thế nên viết một cách thành thật. Vì đây vừa là bản tổng kết vừa là một biên bản để ta có thể nhìn nhận lại cách làm việc của ta trong năm qua từ đó có thê rút ra những kinh nghiệm cho quá trình làm việc sau này.

Như vậy, qua bài viết này chúng tôi đã trình bày một số nội dung về Bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2021-2022 cũng như cách viết mẫu bản kiểm điểm này.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.


Xem thêm

Bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2021-2022

Thư Viện Hỏi Đáp mời các bạn tham khảo mẫu bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2021-2022 của giáo viên tiểu học, THCS, THPT, hiệu trưởng trong bài viết này. Bản tự kiểm điểm quá trình công tác 2022 khái quát được công việc hoàn thành trong năm qua, ưu nhược điểm và phương hướng phấn đấu trong năm tiếp theo.
Bản kiểm điểm quá trình công tác là mẫu được lập ra để kiểm điểm lại thời gian hoạt động, những thành tích và tồn tại của công nhân viên chức trong suốt một năm làm việc và tu dưỡng. Mẫu cần nêu rõ thông tin cán bộ kiểm điểm, nội dung kiểm điểm và nội dung nhận xét của Thủ trưởng đơn vị. Dưới đây là 4 mẫu bản kiểm điểm quá trình công tác của công chức mới nhất năm 2022, mời các bạn tham khảo và tải về để chỉnh sửa phù hợp với bản thân và đơn vị mình đang công tác.
1. Bản kiểm điểm quá trình công tác là gì?
Kiểm điểm còn có nghĩa là xem xét, đánh giá kết quả, trách nhiệm cũng như tinh thần làm việc của cá nhân trong thời gian công tác vừa qua. Đối với các công viên chức nhà nước thì bản kiểm điểm sẽ thường thực hiện theo quý hoặc theo năm nhằm giúp cho họ tự xem xét và nhìn lại quá trình phấn đấu bản thân về chuyên môn, đạo đức của mình.
Bản kiểm điểm mang tính chất kỷ luật và công bằng nên khi viết bản kiểm điểm bạn phải trung thực, thẳng thắn, tự nhìn nhận và đánh giá một cách chân thực nhất toàn bộ quá trình công tác, học tập và rèn luyện về chuyên môn cũng như đạo đức của mình.
Nâng cao trách nhiệm phê bình, tự phê bình để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Cấp trên, các cấp lãnh đạo sẽ dựa vào những gì bạn khai trên bản kiểm điểm mà xem xét và đánh giá xếp loại, tăng lương, thăng chức hoặc khen thưởng cho bạn.
2. Nội dung bản kiểm điểm quá trình công tác
Thông tin về người viết.
Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống.
Chuyên môn nghiệp vụ.
Tự đánh giá.
Tự xếp loại.
3. Bản kiểm điểm cá nhân giáo viên

PHÒNG GD&ĐT…….Trường THCS…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Kính gửi:

– UBND huyện …………………………………………………………
– Phòng Nội Vụ huyện ……………………………………………….
– Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện ……………………………
– Trường tiểu học …………………………………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………
Nguyên quán:………………………………………………………………………………………………….
Thường trú:………………………………………………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác : …………………………………………………………………………………………….
Công việc được giao: Giáo viên Thể Dục, kiêm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ……….. tôi được tuyển dụng vào làm việc theo quyết định số…… huyện …….., ngày…..tháng …năm ….của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức tôi về công tác tại trường tiểu học …. thuộc Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện ……………………………
Qua quá trình công tác tôi tự đánh giá, kiểm điểm như sau:
1. Tư tưởng chính trị:
– Luôn giữ vững lập trường quan điểm của một viên chức nhà nước, luôn có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định Pháp luật của Nhà nước, của ngành, của nhà trường và của địa phương.
– Có tinh thần xây dựng mối đoàn kết trong cơ quan, gần gũi, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.
2. Về chuyên môn:
– Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một giáo viên Thể Dục, kiêm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh do Ban Giám hiệu trường giao phó và có ý thức chấp hành sự phân công của lãnh đạo.
– Có tinh thần tự học hỏi và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân ngày một hoàn thiện hơn.
3. Công tác khác:
– Luôn có ý thức tham gia các hoạt động do ngành, nhà trường và địa phương tổ chức.
4. Tồn tại:
– Do mới ra trường còn có một số lúng túng trong công việc được giao nên dẫn đến công việc chưa được như ý muốn.

……., ngày….. tháng ….. năm……

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

4. Bản tự kiểm điểm quá trình công tác số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Năm…….
Kính gửi:…………………………………..
Tên tôi là: ………………………………………….
Sinh ngày: …………………………………………….
Chức vụ: …………………………………………….
Đơn vị công tác: …………………………………………
Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:
1 – PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:
– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của………………………. đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong……………………
– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.
2 – CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc, có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của……………
– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.
3 – TỰ ĐÁNH GIÁ
Ưu điểm:
– Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
– Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.
Nhược điểm:
Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.
– Tự xếp loại: ………………………………………
Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm
Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.
5. Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên số 2

PHÒNG GD&ĐT …………
Trường ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Kính gửi: Trường ………….
Tên tôi là: …………………….
Sinh ngày: ….tháng ….năm ……
Giới tính: Nữ.
Quê quán: ………………………
Nơi thường trú: ………………..
Đơn vị công tác: Trường …………….
Chức vụ : Giáo viên
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng sư phạm Tin học
Tôi được nhận công tác tại trường ……… từ ngày ……… và được tuyển dụng chính thức theo Quyết định …….., ngày …….. của UBND tỉnh ……… Qua thời gian 5 năm công tác, tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Phẩm chất đạo đức:
Nêu cao và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, sống trong sạch, giản dị, lành mạnh, trung thực trong công việc, tế nhị với phụ huynh, thương yêu học sinh
2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội
3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan:
– Đảm bảo ngày giờ công, không cắt xén giờ giấc, chương trình của học sinh, không tiêu cực trong coi kiểm tra và chấm bài, chú trọng tạo môi trường giáo dục thân thiện trong lớp trong trường
– Luôn ý thức trách nhiệm trong giảng dạy
4. Kết quả làm việc, học tập trong thời gian công tác tại trường ……….
– Có ý thức học hỏi trau dồi tri thức, kinh nghiệm chuyên môn cho mình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn bằng các hình thức đọc tài liệu, tham gia sinh hoạt chuyên đề, dự giờ đồng nghiệp đồng thời cập nhật thông tin, xã hội để nâng cao tay nghề
– Tìm ra phương pháp phù hợp với học sinh vùng sâu vùng xa đạt chất lượng để truyền thụ kiến thức giúp học sinh mau hiểu nhớ lâu
– Kết quả:
+ Chất lượng giảng dạy các năm học đạt 100%.
5. Mặt hạn chế:
– Viêc trau dồi chuyên môn chưa đa dạng.
– Tinh thần phê và tự phê đôi lúc còn nể nang, dụt dè.
– Thực hiện quy chế chuyên môn đôi khi còn sơ xuất.
Trên đây là bản tự kiểm của bản thân qua quá trình công tác tại trường …….

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

…………, ngày …tháng …năm ….
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

6. Bản tự kiểm điểm quá trình công tác số 3

PHÒNG GD-ĐT ………………
TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Năm học 20…-20…
Họ và tên: ……………………………………………………..
Chức vụ: ……………………………………………………….
Đơn vị: ………………………………………………………….
1. Phẩm chất chính trị; đạo đức lối sống:
– Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nghiêm túc thực hiện tốt Điều lệ Đảng.
– Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng thực hiện nghiêm túc.
– Bản thân luôn gương mẫu chấp quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.
– Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục, phục vụ nhân dân. Trong đời sống và trong sinh hoạt với cơ quan, đơn vị tôi luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tích cực tham gia phòng chống những biểu hiện tiêu cự như quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân, chống tham ô, lãng phí, các tệ nạn trong nhà trường và ngoài xã hội.
– Trong công tác được đồng nghiệp tin tưởng, giúp đỡ tận tình, được quần chúng nhân dân tín nhiệm ủng hộ.
– Có ý thức tốt trong việc xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trung thực thật thà trong công tác. Nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với học sinh. Quan hệ mật thiết với các ban ngành địa phương nhằm tạo điều kiện cho trường phát triển toàn diện.
2. Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
– Quán triệt nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện của nhà trường và tình hình kinh tế của địa phương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ luôn gắn với công tác kiểm tra, điều chỉnh, đảm bảo tính hiệu quả công việc.
– Nghiêm túc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên.
– Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh đạt được tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học cụ thể như sau:
+ Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%
+ Trong năm không có học sinh bỏ học
+ Hoàn thành chương trình lớp học: 273/276 ; Tỉ lệ: 98,8%
+ Xếp loại hạnh kiểm (Năng lực và phẩm chất): 276/276 ; Tỉ lệ: 100%
+ Hoàn thành nhiệm vụ các môn học và các HĐGD khác (Kiến thức): 98,9%
+ Hoàn thành chương trình tiểu học: 51/51; Tỉ lệ 100%
+ Hiệu quả đào tạo sau 5 năm: Tỉ lệ: 88,9%
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 7/12; Tỉ lệ: 58,3%
+ Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: 1/1 ; Tỉ lệ: 100%
+ Tham gia đầy đủ các phong trào do ngành tổ chức như Hội thi ATGT, Hội thi GVCN giỏi, Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã; kết quả cụ thể:
+ Đạt giải Ba phần thi vẽ tranh trong Hội thi tìm hiểu ATGT cấp thị xã.
+ Đạt giải Ba toàn đoàn Hội thi hoạt động Đội của tiểu học cấp thị xã.
+Giữ vững chuẩn quốc gia PCTH và PCTH ĐĐT mức độ 1.
3. Khuyết điểm:
– Bản thân vừa mới được bổ nhiệm công tác quản lý hiệu trưởng với công việc còn mới mẻ nên đôi lúc cũng gặp một số khó khăn nhất định trong công việc quản lý cũng như việc điều hành trong đơn vị.
– Trong công việc đôi khi xử lý còn nặng về tình cảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục còn hạn chế.
4. Phương hướng phấn đấu khắc phục:
– Cố gắng nhiệt tình, năng nổ hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
– Không ngừng học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng cho công tác giáo dục hiện nay.
– Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo sâu sát từng tổ khối chỉ đạo sinh hoạt tổ khối phong phú xoáy sâu vào chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục.
– Bản thân sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề trong công việc một cách hài hòa, giảm bớt về tình cảm.
– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
…………………………., ngày … tháng … năm 20…

Người viết kiểm điểm
7. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm quá trình công tác
Thông tin về người viết:
Viết rõ ràng chính xác tên, đơn vị công tác, chức vụ, lý do viết bản kiểm điểm.
Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống:
Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của cơ quan mình đang làm việc đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ.
Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.
Chuyên môn nghiệp vụ:
Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của cơ quan mà mình đang làm việc
Tự đánh giá:
Ghi thật trung thực những ưu và khuyết điểm mà nhận thấy ở bản thân.
Ưu điểm (vd: Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh,..)
Nhược điểm (vd: Trong quá trình làm việc vẫn còn thiếu cương quyết, sơ suất,..)
Tự xếp loại:
Tự đánh giá bản thân như thế nào, xứng đáng loại gì,…
Lưu ý: Bản kiểm điểm quá trình công tác vì thế nên viết một cách thành thật. Vì đây vừa là bản tổng kết vừa là một biên bản để ta có thể nhìn nhận lại cách làm việc của ta trong năm qua từ đó có thê rút ra những kinh nghiệm cho quá trình làm việc sau này.
Như vậy, qua bài viết này chúng tôi đã trình bày một số nội dung về Bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2021-2022 cũng như cách viết mẫu bản kiểm điểm này.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

#Bản #tự #kiểm #điểm #quá #trình #công #tác #năm #học


Back to top button